Go jela mang fa?

No Image

Fa o ka etela kana wa feta gautshwanyane le kwa marekisetsong a dijo a khansele ya Gaborone, a a tlwaelesegileng ka “ko go bo mmaseapei” kwa Broadhurst gaufi le mabenkele a marekisetso a a ko mmolong wa BBS, o ka ipotsa gore tota ke mang yo o direlang gone kwa kana ke mang yo a rekang.

Leswe la marekisetso a, le go dumedisa fela o tsena ka legora la one. Monko ke oo kgaolang nko tshika ya go dupelela. E seng one fela, tsena gape kwa maemelong a dipalamo tsa setshaba go bapa le otele ya Gaborone. Seemo se tshwana fela. Baapei ba ba direlang kwa lefelong le, ba re ba setse ba itlhobogile. Ba re ba lekodisa khansele ka seemo se gangwe le gape mme ga go kgato epe ee tsewang, mme ebile ba re tota ga gona se ba ka se itirang ka matshelo a bone a ikaegile ka go rekisa dijonyana kwa mafelong a.

Mme Keaboletse Tshetshe, ene a direla kwa marekisetsong aa bapileng le BBS, a re tshotlo e ba khansele ba e dirang mo go bone ke ee ngomolang pelo. O boleletse Naledi gore go sebaka ba khansele ba etetse lefelo la bone go tlhola seemo. O boletse fa leswe le le mo marekisetsong ao le le borai mo botsogong jwa bone le jwa baji-bareki.

Editor's Comment
Mind your health

They've repeatedly warned that hypertension, or high blood pressure, often termed a chronic lifestyle disease, is a silent killer. It's crucial for everyone to be aware of their health status. Nowadays, many companies host wellness days, offering free disease screenings to employees!Unfortunately, even with such services, some choose not to take advantage of the opportunity.The Dutch Reformed Church in Botswana recently organised a...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up