Go jela mang fa?

No Image

Fa o ka etela kana wa feta gautshwanyane le kwa marekisetsong a dijo a khansele ya Gaborone, a a tlwaelesegileng ka “ko go bo mmaseapei” kwa Broadhurst gaufi le mabenkele a marekisetso a a ko mmolong wa BBS, o ka ipotsa gore tota ke mang yo o direlang gone kwa kana ke mang yo a rekang.

Leswe la marekisetso a, le go dumedisa fela o tsena ka legora la one. Monko ke oo kgaolang nko tshika ya go dupelela. E seng one fela, tsena gape kwa maemelong a dipalamo tsa setshaba go bapa le otele ya Gaborone. Seemo se tshwana fela. Baapei ba ba direlang kwa lefelong le, ba re ba setse ba itlhobogile. Ba re ba lekodisa khansele ka seemo se gangwe le gape mme ga go kgato epe ee tsewang, mme ebile ba re tota ga gona se ba ka se itirang ka matshelo a bone a ikaegile ka go rekisa dijonyana kwa mafelong a.

Mme Keaboletse Tshetshe, ene a direla kwa marekisetsong aa bapileng le BBS, a re tshotlo e ba khansele ba e dirang mo go bone ke ee ngomolang pelo. O boleletse Naledi gore go sebaka ba khansele ba etetse lefelo la bone go tlhola seemo. O boletse fa leswe le le mo marekisetsong ao le le borai mo botsogong jwa bone le jwa baji-bareki.

Editor's Comment
Happy Independence!

We are 56 years old and what do we have to show for it? Looking at where Botswana started and where it is today, there are a lot of developments, but whether the developments match the number of years we have enjoyed as a country is a topic for another day.The fact that cannot be denied is we have seen major developments, but we are still lacking in several pertinent areas.Our beautiful country imports almost everything. We import fuel, food,...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up