Ditlhopha di paletswe ke go ipapatsa

Baletedi ba kgwele ya dinao
Baletedi ba kgwele ya dinao

Liki ya motshameko wa kgwele ya dinao ya be MOBILE e e rotloediwang ke kompone ya ditlhaeletsano ya BTC ka fa tlase ga setlamo sa megala ya letheka ya be MOBILE e e setseng e le mo bekeng ya boraro e simolotse ka Labotlhano kgwedi ya Phatwe e le malatsi a supa.

Le fa ditlhopha di tsere sebaka se se leele di ntse di ikhuditse, mmegadikgang wa Naledi  TEICHLER RANKOA  a re di paletswe ke go dirisa sebaka se go ipapaletsa barati le balatedi ba motshameko wa kgwele ya dinao, gammogo le maloko a masha tota.

Morago ga go tsenya madi a mantsi thata mo liking e kgolwane ya Botswana ke kompone ya be MOBILE (BTCL), ditlhopha di ne tsa simolola go ema ka dinao go lwa ka gotlhe go gwetlha le go fenya liki e ngwaga le ngwaga. Go ne ga itumedisa thata go bona ditlhopha tse ditona tsa Botswana, Gaborone United, Township Rollers le Mochudi Centre Chiefs di tlhomamisa gore di kwala maina a tsone mo koping ya be MOBILE le gone go gapa sedikadike sa dipula go tswa be MOBILE.

Editor's Comment
Happy Independence!

We are 56 years old and what do we have to show for it? Looking at where Botswana started and where it is today, there are a lot of developments, but whether the developments match the number of years we have enjoyed as a country is a topic for another day.The fact that cannot be denied is we have seen major developments, but we are still lacking in several pertinent areas.Our beautiful country imports almost everything. We import fuel, food,...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up