Dintsho tsa AIDS di wetse tlase - Makgato

Makgato. PIC: MORERI SEJAKGOMO
Makgato. PIC: MORERI SEJAKGOMO

TONOTA: Lenaneo la dipilisi tse di ritibatsang mogare wa HIV le tokafaditse matshelo a batho ba ba tshelang le mogare wa HIV mo Botswana, le lefatshe ka bophara.

Se se builwe ke Tona wa Lephata la Botsogo, Dorcus Makgato, kwa letsatsing la segopotso sa ntwa kgatlhanong le mogare le bolwetse jwa AIDS kwa Tonota bosheng. Makgato a re e re ka jaana batho ba ba tshelang le mogare wa HIV ba na le seabe se segolo mo go tlhabololeng itsholelo ya lefatshe la Botswana, sebesaphiri ke gore dipalo tsa go amiwa ke mogare ga batho ba ba senang nao di tsweletse ka go gola.

“Ke tshwenngwa gape ke gore Batswana ba santse ba goga dinao mo go itlhatlhobeleng mogare wa HIV ka seemo sa lesome le motso mo lekgolong (11%). Gape, seemo sa kanamo ya mogare se kwa go bobedi le sephatlo (2.5%).

Editor's Comment
Our queen: Bring home the crown

Well-wishers gathered at the Sir Seretse Khama International Airport to bid our queen farewell and wish her success as she joins other beauties from around the globe for the coveted crown. Competing in such events is nerve-wracking, and one needs to be fully prepared to stand a chance of making it as a finalist.It is not just about physical fitness; mental state matters too. Unfortunately, sometimes our queens end up facing such fierce...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up