A re latlhe ng yoo

Fa motsadi a na le bana golo gongwe, e a re letsatsi lengwe a rwale ditlhako, a tswe ka kgoro, a wele tsela, go ya go ba lekola. Fa a goroga koo, ba mo lekodise gore ba ntse ba tsoga jang mme le ene a ba rolele se a tlang a se ba tsholetse, e ka nna mhago wa dijo, kgotsa, dikgang dingwe tsa botlhokwa.

Jaanong re utlwa fa e ne ya re ka kgwedi ele ya Seetebosigo, mopalamente Prince Maele, a etela metse ya Matlhakola le Mokungwana. Metse e, ke mengwe ya metse ya kgaolo ya gagwe ya Lerala –Maunatlala mme ka maemo a gagwe re tseye morafe wa mafelo ao, e le bana ba gagwe. A goroga koo, mme ga nna jang?

Ga twe, fa ba mo itekodisa bana ba gagwe, selelo ya nna gore ba diegelwa go bewa ditsha tsa bonno. Mo go bo go raya gore, ga ba tsoge sentle ka ba kopa go bewa mme go tseye lobaka ba letile ba sa bewe. Fa motho a letile jalo, mme se a se letileng se sa bonale, a bo a ka felela a itlhoboga, a dumela gore o letile lefifi. Go bonala fa se, se direga kwa Matlhakola le Mokungwana. Re utlwa gore, bana ba metse eo, ba felela ba kopa ditsha go sele mme ba bewe koo. Go ya ka polelo, seemo se, se se ke se itumedise morafe kwa Matlhakola le Mokungwane ka bana ba felela ba huduga mo gae ba ya go aga kwa metseng e ba filweng ditsha kwa go yone.

Fa re feta ka tsa podi ya tsela, ga twe nako ele fa batho bangwe ba tlhasetswe, ba thubelwa matlo mo Mogoditshane go twe ba itseetse lefatshe fela, ba sa kopa ba bewa sentle, mongwe golo gongwe a botsa gore a le Bakwena ba a thubelwa. Ga twe, karabo ya re, go ntse jalo, mongwe le mongwe yo a ipeileng fela, a sa kopa a bewa ke lekgotla la kabo ditsha, o a thubelwa. Go utlwa se, yo o neng a botsa yole, a fetola ka gore fa go ntse jalo, mongwe le mongwe a thubelwa, puso ga e dire sentle. Ga twe a tswelela a re, Bakwena bone ba ka bo ba sa thubelwe ka ba mo ga bone, mo Kweneng. Fa re ntse re utlwa, a tswelela a re, go ka bo go thubelwa batho ba sele fela, e seng Bakwena, gore bao ba tle ba boele magaeng a bone go na le go a tlogela a tswa matlotla. Polelo ele, e kaya fa se e le sone selelo kwa Matlhakola le Mokungwana. Jaaka re setse re utlwile, bana ba diegelwa go bewa ditsha mo gae mme ba felele ba di bona mo metseng e sele. Jaanong kwa morago kwa, selelo e nne gore bana bao ba dira ditlhabololo kwa metseng e sele, ba e godise, fa kwa gae gone go se na dipe ditlhabolo le motse o sa gole. E nne nnete; motse o ka gola jang, wa tlhabologa jang, beng ba one ba faletse, ba ile le naga? Go nna thata.


Go sale foo, re utlwa fa gape go ne ga lelwa ka go diega ga dipampiri tsa dikoloto tsa metsi. Selelo ke gore, fa dipampiri tse di ntse di diega, dikoloto tseo di a kokotlegela, madi a nne mantsi, mme bangwe ba felele ba imelwa, ba palelwa ke go duela. Go nne jang? Jaaka re itse, metsi a kgaolwe, go letelwe gore madi ale a duelwe pele. Go nne go se ke go nne monate. Gone fa, ga twe batho ba kopa gore, a metsi, jaaka motlakase, a nowe ka dikarata e le go fokotsa tsone dikoloto tsele. Gore koporase ya metsi e ka araba e reng fa, ga re itse. Mme ke oo mogopolo

Ba bolelwa ba ne ba lela jalo bale ba Matlhakola le Mokungwana. Fela go bonala ba ne ba lela se se mothama; ke gore, ba lela mme ka ntlha e nngwe ba itumetse. Ba itumeletse eng? Polelo ya re ba ne ba itumelela gore ba gokeletswe metsi le motlakase. Godimo ga tseo, ba lebogela gore tiro ya ga Rre Maele e na le motlhala, ke gore, e a bonala, e bile o tshwanetse go tlotlomadiwa. A, e nne mafoko a a monate, ka gore, ga re e re o dira, motlhala o bonale, o itumelelwe, mme seo, se go tiise moko.

Jaanong, potso e tlaa nna gore ene motsadi, a tla a tsholetse bana eng? Go ya ka polelo, mopalamente a se ka a tla fela; a tla ka tse di monate. Ga twe, o ne a re o itumelela gore Batswana ba tle ba lebogele lemme le ba le newang ka nako ya kabo le kgaoganyo ya madi a setshaba. A re se, se supa fa ba tlhaloganya gore madi ao, a dirisiwa jang. Gape, a itumelela gore, ba kgaolo  ya gagwe, ba ikwadiseditse ditlhopho tsa ngwaga ono ka dipalo tse dintsi. Godimo ga moo, a bolela fa dingwe tsa dikopo tsa bone di tlaa tsenngwa mo lenaneong la ditlhabololo la NDP 11.

Re ntse re mo go one mahulo a rona a matalana e bong Dikgang (Daily News)  mme re fitlhela polelo e ka Matlhakola le Mokungwana foo. Fa e bua ka tse e reng go ne ga twe di tlaa tsennngwa mo NDP 11,  Dikgang (Daily News) Seetebosigo 03 2019 ya re;

‘…..tse di tlaa akarediwang mo tshekatshekong ya lenaneong la ditogamaano…..’

Jaaka gale, ra re, leba fa godimo foo, mme o tlaa bona lefoko ‘lenaneong.’ Gompieno kgang fela ke go baakanya lefoko leo. Ra re, a polelo e se re, ‘…..tshekatshekong ya lenaneong…..’Gore go wele sentle, a re latlhe ‘ng’ yoo, polelo e re, ‘….mo tshekatshekong ya lenaneo la ……’ e seng ya lenaneong.

Editor's Comment
Escalating fuel prices cause panic

Nowadays it is not uncommon to purchase an item for a certain commodity and return to the shops in a week, to find the same item has gone up by a significant amount of money.Botswana Energy Regulatory Authority (BERA) last week announced yet another fuel price increase, which follows yet another increase that came into effect on March 29. Hardly two months later on May 12 boom, BERA announced yet another increase, which came into effect at a...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up