E a re ka le le latelang, kana, a a latelang, di latlhelwe dijokwe, di lelediwe foreselaga o tsweledisiwe. Fela jalo, le rona e tlaa re gompieno re di pege dijokwe, re di tlhabe ka foreselaga go tsweledisa mosepele wa rona wa go ja….. Go di...