Banners
Banners

Latest News

South African disco queen, Patricia Majalisa has reportedly passed on.
The board of local property group, Letlole la Rona, has laid criminal ...
North West Province Premier, Professor Tebogo Job Mokgoro has announce...
Indian High Commissioner in Gaborone says it will repatriate 118 indiv...
Banners
Banners

Rakhombi o tlhotlhomisetswa petelelo

TOBOKANI BARATANG
TLOKWENG: Mapodisi a Tlokweng a re ga a robadiwe ke ditiragalo tsa borukhutlhi tse di golelang pele tsa dipetelelo le dipolaano, mo kgaolong ya bone. Se se senotswe ke mookamela mapodisi a Tlokweng Robson Maleka mo potsolotsong le Naledi bosheng.

Maleka o tshwaetse jaana ka nako e a reng, ba tlhotlhomisa tiragalo e mo go yone, monna mongwe wa mokgweetsi wa koloi e e rwalang sechaba (khombi) ya tsela ya Tlokweng route 4, a beteletseng mosetsanyana wa sekole, wa dingwaga tse di lesome le botlhano.

Ramapodisi o boletse fa tiragalo e, e diragatse ka Mosupologo wa beke e e fetileng. Maleka a re, ba santse ba tshegeditse rre yoo ka jaana ditlhotlhomiso di santse di tsweletse, magareng ga mmelaelwa le motswa setlhabelo.

Maleka a re ka jaana ba santse ba tlhotlhomisa tiragalo eo, ba santse ba lobile maina a mmelaelwa mme ba ka a rebola fela morago ga ditlhotlhomiso di sena go wela.

Maleka a re  rre yoo, o latofadiwa jaana ele motho yo go utlwalang a nale mokapelo e bile ana le ngwana wa dikgwedi tse tharo.

Maleka a re banni ba Tlokweng ba setse jaanong ba tshelela mo letshogong la borukhutlhi jwa mefuta jo bo golelang pele.

E ntse ele kwa Tlokweng, Maleka o nankotse tiragalo e mo go yone mosadi wa dingwaga tse di masome mabedi le bongwe (21), Maria Lesolebe a fitlhetsweng a tlhokafetse ebile a boloketswe mo ntlong ya ga rre.

Maleka a re ba tshwere Kediemetse Mogotsi mme ebile a setse a itshupile kwa lekgotleng la ga

Banners
Mmakasetarata. A re ditlhotlhomiso di supile fa fa moswi le mmelaelwa, yo o dingwaga di masome a mararo le bone, ene ele baratani. Maleka a re moswi o ne a katololwa mme a fitlhelwa a le mo seemong se se maswe, ka go utlwala a sa bolo go nyelela kgwedi ya Moranang ele masome mabedi le botlhano.

Maleka, o boletse fa mme yoo, a bonwe la bofelo kgwedi eno ele boraro kwa mo ntlong ya mokapelo wa gagwe. A re, Mogotsi o ne a seka a loba gore ke ene a bolaileng Maria. A re ditlhotlhomiso tsa bone di senotse fa Mogotsi a boletse fa a ne a batla go fedisa lorato la gagwe le Maria, ka go mo bolaya.

Fa a ntsha kgakololo ya gagwe, Maleka o boletse gore go ipolaya kgotsa go bolaya motho yo mongwe ga se tharabololo mme ke go bakela ba malwapa o tlhe a a amegang kutlobotlhoko le matlhotlhapelo.

A re, bogologolo bakapelo ba ne ba sa nne mmogo go fitlhela ba nyalana.

O tsweletse ka go gakolola batho gore fa ba na le dipharologano mo maratong kana mo nyalong, ba kope bogakolodi nako e sale teng, go fema seemo sa go ka betwa ke pelo mme ditlamorago e nne tse di hutsafatsang.

 Naledi

Banners
Banners

Selefu

BDP,BMD

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners