Banners
Banners

Latest News

The Botswana Motor Sport has reassured motorsport fans that the iconic...
Members of the Botswana Olympic Games team are likely to receive the c...
As a clear sign of the times, the vacant Mochudi Centre Chiefs chairpe...
While Botswana and other COSAFA members ponder a return to football ac...
Banners
Banners

Masire’s jokes

CORRESPONDENT
Masire’s jokes

l “Lware lo bolawa ke tlala mme koloi ya me e tla e gata ‘loko jwa setho” QKJ

l”Batho ba motse o le maitseooo.... eeh....a a makgasa!” QKJ

l”Ko Manyana “tautona bana ba rona ga ba utlwe ba itaola” heelang kena le ngwana wa mosimane o bidiwa Mpho o mpaletse ga nkake ka tla go itira matron wa malapa a lona” QKJ

lKo Kanye mosetsana yo mongwe a re “Tautona ke tshotse ngwana le motho ga supporte” tota wena o ineelelang matlhogojane o itse gore ga a kake a kgona” QKJ

lMonna: Tautona,rona re ngongoregela gore abo re bona dihlabololo di dirwa mo motseng wa rona mme resa rerisiwe

RAGAONE: Ee rra ke utlwa ngongora ya nyena,mme kana hatshe le gase ngwana wa gago. Ngwana wa gago ke ene ereng a nyalwa abo go rerisiwa bo malomaagwe

lTautona Rre Masire one ore soloheditse ditsela, dikwele le mebereko “Tlhako ganke di rwalwa ka nako ele nngwe mhela! O rwala sele sengwe ose hunele mme oitse go rwala se sengwe le sone ose hunele mme o itse go tsamaya” Rre Masire!

l“Dilo tsa malatsi a o bona wa mosimane a tlhaba wa mosetsana ke selo se se bogale a sa itse gore pharologanyo fa gare ga legapu le motho ke eng” QKJ. refering to passion killings

lA buisa phuthego ko Mapoka

Monna: (wit a deep Kalanga tone) Eehh Toutona, ri bata dikhose li rona mo Bukalanga

Masire; Goromente o agile dikwele tse dikgolwane ko ditoropong, oka kopa ngwana kana lesika la go thusa go aplaela teng.ke ipotsa gore ka o molekane wame, o

Banners
ne o setse kae? MORAFE: Nnyaa o raya Kgosi Masire: Thakaa!! Bo Bogosi bonale beng

l Batho ba Tlokweng, gatwe gale rate di number plate tsa AAA, AAB. Mme dia go tsamaya hela jalo dibo di heta leene QKJ

10.Ko kgotleng nngwe rre mongwe ke ha a ngongorega ka tsela gore ga e a siama e dibambara. Rre yo are ‘Maloba ke tsamaile ke khothokgotsa mosadi wa me a le mo dithabing ke re ke mo isa sepateleng.’ E rile a akgela QKJ a re, ‘Waitsee ga o monna wa sepe. O ka bo ole bojalwa nkabo ke re o nthoro. O ratile go ipolaela mosadi’.

lRre Merafhe re berekile nae go aga stadium sone se, mo ne ele gone Ipelegeng, eseng ya malatsi a ya diphaphatha...

lEkile yare abula kgolegelo e ntsha ko Machaneng a raya batho ba teng are re lo agetse kgolegelo keye lo idirise

lTautona re bona ditlhabololo di dirwa hela mo motseng wa rona wa Gumare resa rerisiwe “hatshe je gase ntsalao,ntsalao ke ene ekareng a nyalwa wa rerisiwa”

l Tautona ko dintshong bana ba tla ba nole nnotagi re tshwere bothata “heelang kgang eo ke ya baruti le dikgosi tsa lona! a le itse tiro ya ga Tautona tota” QKJ Mmereki: Tautona, e sale ke bereka dingwagangwaga mo companeng  mme le gompieno ga ke is eke promotiwe. Masire: Owaiii! Wena o botoka, o na le ngwaganyana di le lesome fela. Nna sale ke nna tautona ga ke is eke promotiwe MHSRIP, a mowa wa gago o robale Ka KagisoSponsored

Banners
Banners

Selefu

Ugandan 2021 elections

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners