Mmegi Blogs :: A dijwalo tsotlhe di a rojwa?
Banners
Banners
Banners
Banners
Banners
Last Updated
Wednesday 21 August 2019, 16:25 pm.
Banners
A dijwalo tsotlhe di a rojwa?

Ngwaga mongwe re ne ra bua gore, fela jaaka diteme tse dingwe, Setswana se na la mafoko mangwe a a faphegileng. Mafoko a a dirisiwa fa go buiwa ka dilo dingwe mme mo go tse dingwe, ga a dirisiwe.
By Sebofo Motshwane Wed 28 Oct 2015, 14:54 pm (GMT +2)
Mmegi Blogs :: A dijwalo tsotlhe di a rojwa?
Nako eo re ne ra bua ka go tsala. Kgang e ne ya re lefoko le, le raya go nna le ngwana.

Ra tswelela ra re, fela jaaka re buile fa godimo fale, lefoko le, le dirisiwa fa go buiwa ka dilo dingwe mme mo go tse dingwe, ga le dirisiwe. 

Boemong jwa lone, go na le mafoko mangwe a a dirisiwang. Ao mafoko ke afe?

Re itse fa dilo tsotlhe di tsala. Diphologolo, dinonyane le ditshedi tsotlhe fela di a tsala. Mo gae, kgomo, podi le diruiwa tse dingwe di a tsala.

Go ntse go ntse jalo, ka Setswana, ntsa ga e tsale, kolobe le yone ga e tsale. Ka Setswana, boemong jwa go tsala, dilo tse ga twe di a tlhatsa.

Ntsa fa e na le bana ga go twe e tsetse, ga twe e tlhatsitse.

Kolobe le yone fela jalo. Le fa bangwe ba a tle ba dirise lefoko go tsala fa ba bua ka motho, mo ditsebeng tsa ba bantsi go bua jalo ga go monate. Ka Setswana, ngwana ga a tsalwe, o a tsholwa.

Ee, go ka twe go na le letsatsi la matsalo, kana ngwana a bidiwa leina ga twe ‘O tsetswe’ mme fela nako e a gorogang, ga twe o a tsholwa, go twe o tshotswe, e eng o tsetswe. 

A jaanong re lebe ka ntlha e nngwe gore gone go dirisiwa afe mafoko?

Motswana o a lema, e re a sena go lema, a letele dijwalo gore di butswe. Fa dijwalo di setse di budule, phefo e fetile ka tsone kgotsa e tlhabile, go a rojwa.

Potso gompieno ke gore, a mme dijwalo tsotlhe di a rojwa/robiwa?

Ee, dijwalo tsotlhe di a rojwa. Mme go ntse go ntse jalo, go na le mafoko mangwe a a dirisiwang mo go dingwe tsa tsone, boemong jwa go roba.

Fa ditloo di baya, di tshelwa mmu fa godimo.

Mmu o, ga o tshelwe go di hupetsa matlhare.

O tshelwa fela kwa tlase gore di tle di beye sentle. Go dira jaana ga twe ditloo di a bipiwa. 

Fa jaanong di setse di budule, gongwe e bile di omile, di a katololwa mme go twe di a bipololwa. Go bipolola mo ke gone fa ditloo di rojwa.

Dinawa le tsone fela jalo. Ba le bantsi malatsing ano ba re dinawa di a rojwa mme tota Setswana ga se re di a rojwa. Re itse gore motang wa nawa o na le matlhare. Pele

Banners

ga tsone dinawa tota di ka jewa, go jewa matlhare a, e le morogo.

Fa morogo o o kgetlwa, o hulwa, ka Setswana ga twe o a giwa. Ga se wa dinawa fela; morogo mongwe le mongwe o a giwa.

Dinawa le tsone fa di setse di budule, di omile, di a hulwa, mme go twe di a giwa. Ee, go ka twe di a hulwa, di a rojwa jaaka bontsi bo bua gompieno mme tota lefoko le le tlhomameng ke go ga (go giwa). Motswana a re, “E re o di ga, o di tlatsa kgama, o bo o itse di na le morwadi.

O a bo a tlhagisa motho gore e re a dira tiro, a e itekanye, a se ka a e dira ntsi, e se re gongwe a tloga a imelwa, a palelwa ke go e fetsa.

E le sekai, Morwadi o ka ga tsone dinawa tota a di tlatsa kgama, mme ya re a re o a rwala, a fitlhela go le bokete mo a sa kgoneng go ithwesa.

E re go padile, a bitse mongwe go mo thusa. Gone fa, bangwe ba ka botsa gore, o di gile a di tlatsa kgama a re di tlaa rwalwa ke mang? Yo mongwe a re, o di gile a di tlatsa kgama di se na morwadi;  a raya gone gore Morwadi ga a ka a itekanya morwalo.

Fa re fetela fa pele, go na le ntshe/ ntshwe. Yone e a tweng? Fa ditloo di bipololwa, dinawa di giwa, ntshe yone e a rengwa (remiwa).

Ga twe fa e le e kima, e e thata, e rengwa ka selepe fela jaaka go rengwa ditlhare. Ka gale fela, e segwa kwa tlase ka thipa mme e bo e le gone fa e rengwa.

Go ntse go ntse jalo, go na le magapu, maphutshe, marotse le tse dingwe tsa ‘sika loo thotse.

Tse tsone di a kgolwa; di kgolwa mo morapong.

Potso e rile, a dijwalo tsotlhe di a rojwa? Re tlaa wela re re, dijwalo tsotlhe di a rojwa  mme go roba ke lefoko le le gobokang.

Mo godimo ga lone, go na le mafoko a sele jaaka re setse re supile, a a dirisiwang fa go buiwa ka dijwalo ka go farologana ga tsone.

Ditloo di a bipololwa, dinawa di a giwa, ntshe e a rengwa, fa magapu, marotse le tse dingwe fela jalo, tsone di kgolwa.

motshwanes@yahoo.com

Subscribe to our Newsletter
Banners
Banners
Banners


Mmualebe
Wed 28 Oct 2015, 14:54 pm
Wed 21 Oct 2015, 16:25 pm
Wed 14 Oct 2015, 15:00 pm
Wed 07 Oct 2015, 16:11 pm
Wed 23 Sep 2015, 16:50 pm
Wed 16 Sep 2015, 16:29 pm
Wed 09 Sep 2015, 18:17 pm
Wed 02 Sep 2015, 15:15 pm
Wed 26 Aug 2015, 17:33 pm
Wed 19 Aug 2015, 17:28 pm
Wed 05 Aug 2015, 17:25 pm
Wed 29 Jul 2015, 17:19 pm
Wed 08 Jul 2015, 15:47 pm
Wed 10 Jun 2015, 15:30 pm
Wed 03 Jun 2015, 15:33 pm
Wed 27 May 2015, 17:15 pm
Wed 29 Apr 2015, 17:06 pm
Wed 18 Mar 2015, 12:52 pm
Wed 18 Feb 2015, 17:55 pm
Wed 14 Jan 2015, 17:14 pm
Wed 19 Nov 2014, 16:14 pm
Wed 12 Nov 2014, 15:14 pm
Wed 05 Nov 2014, 11:50 am
Wed 29 Oct 2014, 17:25 pm
Wed 22 Oct 2014, 16:47 pm
Banners
Banners
Subscribe to our Newsletter
have a story? Send us a Tip
Banners
 • Previous
  Next
  Masa Centre
  ::: Wednesday 21 Aug - Wednesday 21 Aug :::
 • Previous
  X-Men: Dark Phoenix
  Next
  Riverwalk
  ::: Monday 17 Jun - Saturday 17 Jun :::
  X-Men: Dark Phoenix
 • Previous
  Next
  Gamecity
  ::: Wednesday 21 Aug - Wednesday 21 Aug :::
Selefu
Masisi, Khama
Banners

gramstalker

Banners