Moshe �Mos Mos� Lekaukau o bolokilwe

Borre ba losika le ditsala ba gorosa moswi kwa mabitleng PICS. ZOLANI KRAAI
Borre ba losika le ditsala ba gorosa moswi kwa mabitleng PICS. ZOLANI KRAAI

Makgolokgolo a batho a ne a tshologetse phitlho ya ga Cuthbert Moshe Tebogo Lekaukau ka Matlhatso a beke e re tswang mo go yone. Moswi Lekaukau o boloketswe kwa mabitleng a Phomolong a a kwa Phakalane.

Moshe Lekaukau, kana “Mos Mos” jaaka bangwe ba ne ba mmitsa, o tsholetswe kwa motseng wa Hukuntsi ka ngwaga wa 1944, kgwedi ele ya Moranang a le bone. Moshe e ne e le ngwana wa ga Mme Kennetseng Rebecca Lekaukau, yo erileng pele ga a nyalwa ke George Lekaukau ka 1948 a bo  e le morwadia Radira-a- Baumake-a-Mabote-a-Matsipe-a-Mogolane-a-Sekokwane-a-Tausele-a-Phadu-a-Mongologa. Le fa go ntse jalo, Moshe ene rraagwe o ne a bidiwa Leonard Ramosidi-a-Phanchwe-a-Ramosidi-a-Botlape-a-Khibe-a-Keakopa-a-Motlhwareemang-a-Maele-a-Motlhware.

Ka 1970, Moshe o ne a kopana le Tshisimogo Masisi yoo feletseng e le mosadi wa gagwe ka 1974, ba kopanngwa ke tsala ya gagwe moswi Peter Mmusi. Lekaukau o tsene sekolo se se botlana kwa metseng ya Tshane, Tsabong, Hukuntsi, Moshupa le Kanye ka dingwaga tsa 1950 go fitlha 1957. Mme ya re morago a ya go dira dithuto tse dikgolwane kwa St Joseph’s ele gore botlhale jwa gagwe mo dithutong bone jwa ngoka leitlho la boeteledipele jwa sekolo sa St Joseph’s kwa Kgale, kwa a fetileng a nna le kgolagano e e tseneletseng le tumelo ya sekeresete ka fa tlase ga kereke ya Roma. Ka dingwaga tsa bo 1961-62, ka mabaka a go sa tsoga sentle, Moshe o ne a robatswa dikgwedi dile thataro kwa sepateleng sa Athlone kwa Lobatse. Mme se sa kgaupetsa dithuto tsa gagwe. Ya re a sena go tokafala, a simolola go bereka ele modirelapuso kwa lephateng la diposo le ditlhaeletsanyo mme a ya go berekela kwa Mochudi le Lobatse. Ya re a le kwa Lobatse a tsalana le Maitshwarelo Dabutha, yo morago a neng a nna lepolotiki le mopalamente wa lekgotla la kganetso la Puophaa kana BNF. Botsala jwa bone bo ne jwa gwetlhega mme ba nna maloko a phathi ya Botswana Peoples Party (BPP), morago Mos Mos a nna leloko la BDP.  Le fa go ntse jalo, Lekaukau o ne a dira kwa maphateng a a farologaneng a puso jaaka la dipasa le mesepele. Morago o ne a tlogela tiro mme a boela sekolong ka a ne a nyoretswe thuto. Yare ka 1967 a fetsa dithuto tse dikgolwane tsa sekondari  mme a falola lokwalo lwa botlhano ka dinaledi.

Editor's Comment
Molepolole unrest: Urgent attention on missing person cases

From Jakoba's mysterious disappearance on November 9 to the grim discovery of his remains at Mosinki Lands, a gap in the response mechanisms of the police and village leadership has been laid bare. The community's anger is evident, seen in the attack on Bakang Masole, the man found driving Jakoba's taxi and the main suspect, and the subsequent riot. Residents express discontent, citing a troubling trend of missing persons cases often...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up