Dikoporase di ka thusa go tokafatsa matshelo

Mangwe a marekisetso a dikoporase
Mangwe a marekisetso a dikoporase

Lekalana la dikoporase le supile fa le na le maikaelelo a go thusa Batswana ba ba inaakantseng le dikoporase go tokafatsa dikgwebo ga mmogo le matshelo a bone.

Fa ba lekodisa Ntlo Ya Dikgosi bosheng ka seemo sa dikoporase mo lefatsheng leno,ba lephata la tsa Papadi le Madirelo ba kaile fa maloko a dikoprase a tshwanetse go ipopa ditlhotshwana gore ba kgone go phadisana le dikgwebo tse dingwe tse di setseng di itshetletse.

Lefatshe la Botswana ke lengwe la mafatshe a tlhabologang.Ka jalo,lefatshe leno le kaiwa fa le wela mo mafatsheng a itsholelo e magareng.Jaanong mangwe a mathata a mafatshe a ke gore a na le go tshabelelwa ke go tlhoka go kabakanya itsholelo.

Editor's Comment
Happy Independence!

We are 56 years old and what do we have to show for it? Looking at where Botswana started and where it is today, there are a lot of developments, but whether the developments match the number of years we have enjoyed as a country is a topic for another day.The fact that cannot be denied is we have seen major developments, but we are still lacking in several pertinent areas.Our beautiful country imports almost everything. We import fuel, food,...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up