- - - - - - - - -
 
Banners
Banners

Latest News

The Botswana Telecommunications Corporation Limited (BTCL)’s con...
The capital city will be split on Sunday as rivals Gaborone United (GU...
President Mokgweetsi Masisi led tributes yesterday after Keamogetse &...
PALAPYE: Leaders Sua Flamingoes and second placed Nico United will co...
Banners
Banners

Manatetshapuo a a tswelela

SEBOFO MOTSHWANE
E tlaa re gompieno re tswelele ka manatetshapuo a dikarolo tsa mmele. Kgang ya rona ya tshipi/beke e e fetileng, e ne ya wela ka lenatetshapuo le le reng go oba lebogo. Re ne ra re, lenatetshapuo le, le dirisiwa fa go buiwa ka dijo mme e se dijo tse dintsi. Ra ntsha sekai sa gore, ka go dikile go le leuba, dijwalo tsa ga Mhetlhi di ne tsa babalelwa ke letsatsi, tsa a swa.

Fa a roba, a bona kgetsi di le some tsa mabele, di le tlhano tsa dinawa, fa mmidi one a ne a itswela fela. 

Ra tswelela ka gore, le fa a bonye thobo e e kwa tlase go feta jaaka gale, Mhetlhi ga a ke a galale.

E tlaa re a bua ka thobo e a re, ga a bona sepe mme bana ba tlaa bona go oba lebogo; a re ba tlaa dika ba obile lebogo. Ke gore, le fa go se gontsi, bana ga ba ke ba lale le tlala, ba tlaa bona se ba se jang. A bue jalo Motswana e le go lebogela lemme le a le filweng.

A fetele pele Motswana a re, go na le go loma ka meno. Gongwe ngwana mongwe o ka botsa gore, ka go lomiwa ka meno, fa motho a sa lome ka meno o ka loma ka eng.

Ee, go ntse jalo motho o loma ka meno; dilo tse dingwe le tsone di loma ka meno.  Go ntse go ntse jalo, fa Motswana a re motho o loma ka meno, kana o lomile ka meno, o a bo a bapisa puo, a e natefisa, a raya gore motho yoo, o imelwa ke tiro ka o dira a le nosi, ga a na yo o mo thusang; ga a na mothusi. 

A re boele kwa Letloping re re, Morwadi o kwa tshimong o a roba. O tlhola koo letsatsi lotlhe. Fa le phirima, o digela tema, o boela gae.

Fa a tsena koo, ga go na metsi, ga go na dikgong, ga go sepe se a ka se jang. Morwadi o a tswa o ya nokeng. Fa a tswa koo, o ya go batla dikgong go feta a gotsa a bo a apaya.

Morago ga go ja, o tswelela le tse dingwe ditiro go fitlhelela a ya go robala. O robala ka letsapa le legolo ka o sale a tlhola a eme, a dira a le nosi.

Fa go ntse jaana, ke gone Motswana a re motho o lomile ka meno. Re bo re ka bua jalo ra re, Morwadi o lomile ka meno ka jaana ke yoo, re bona a tlhotse a eme, a dira/bereka a le nosi, go se ope go mo thusa.

A re lemoge gore, jaaka re bona ka Morwadi,  motho o ka loma

Banners
ka meno ka o nosi mo lwapeng, kgotsa mo tirong nngwe fela, ga a na ope yo o mo thusang. 

Go ntse go ntse jalo, motho o ka loma ka meno mme e se gore o nosi. A na le batho mme batho ba, ba sa ikutlwe go ema ba dira sepe.

E re ba tshwanetse go thusa e nne diipato fela. Motho a re o a lwala; tlhogo e a opa, mala a a sega, mokwatla o a thunya. Go nne gontsi mme tota e se ga boammaaruri, e le fela motho go tshaba tiro.

Le lengwe lenatetshapuo le re go sekegela tsebe. Nako ele re ne ra utlwa Naledi a re, ka o na le tiro e ntsi, ga a ke a kgone go ya phuthegong e e neng e biditswe kwa ga Kobokwe.

Mmualebe ene a bua gore, le fa tiro e le ntsi, o tlaa ya phuthego eo, ka o batla go ya go itseela ka tsebe.

A raya gore o batla go ya go itheeletsa, go ikutlwela ka ya gagwe tsebe, e seng go bolelelwa. Jaanong gompieno re kopana le go sekegela tsebe. Gone go raya eng?

Go araba potso e, a re re Mheti o batla go golega a isa bana gae mme dipholo tsa gagwe di a tlhaela. Tse pedi di dikile di timetse.

Ka o a tlhaelelwa, o ya kwa go Mhudi go ya go adima gore a tlatse sepane. Fa a rola kopo ya gagwe, o fitlhela Mhudi le ene a batla go golega, a ya motlhabeng go ya go tsaya bojang koo.  Kgang e nna thata ka Mhudi o batla go ya go tsaya bojang a tla go tsosa matlo pula e ise e tle.

Ka ntlha e nngwe, Mheti le ene o batla go itlhaganelela go isa bana gae a bo a boela ditiro tse dingwe mo Letloping. Mheti o khutsa ka lengole, a solofetsa gore o tlaa itlhaganela, a boe ka pela kwa gae. Go utlwa ka fa Mheti a lelang ka teng, Mhudi o felela a mo sekegela tsebe, a mo adima dipholo.

Re tlaa bona gore, go sekegela tsebe go raya go reetsa motho, o bo o dira kana o mo naya se a se lopang, e seng gore a lope lefela. A ba se lope lefela; ba sekegele tsebe. motshwanes@yahoo.comMmualebe

Banners
Banners

Selefu

Ke a phantsha

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners
?>