Mmegi Blogs :: A re ele tlhaka eo tlhoko
Banners
Banners
Banners
Banners
Banners
Last Updated
Friday 13 September 2019, 18:52 pm.
Banners
A re ele tlhaka eo tlhoko

Gompieno re utlwa Naledi e bolela fa dithotse di le mosola thata ka di thusa go aga mmele. Ya re, le fa go ntse jalo, gantsi re ja maungo le makape/matlhare a one, mme re latlhe dithotse; re dira jaana ka ga re itse mosola wa tsone mo mmeleng wa motho.
By Sebofo Motshwane Wed 13 Jul 2016, 15:56 pm (GMT +2)
Mmegi Blogs :: A re ele tlhaka eo tlhoko
E tswelela e re, le fa go ntse jalo, bangwe bone ba a tle ba di je. Bangwe ba a di apaya, mo re tsayang gore,  go raya go di gadika, bangwe ba di anege mme morago ba di phure, fa ba bangwe bone go twe ba a di besa.

Go ya ka Naledi, dithotse, fela jaaka maungo a tsone, di na le dikotla tse di farologanyeng tse di agang mmele.

Ga twe dingwe ke mahura a a thusang mmele go tsoga sentle, fa dingwe e le tse di thusang go nonotsha mmele, kana go o fa maatla.

Re itse fa mmele o se ke o nna fela.

Le fa go ka twe motho ga a dire sepe, o tlhola a ntse fela, ditokololo tsa mmele tsone di a bo di ntse di dira sengwe. Motho o a tsoga, o a ja, o a tsamaya, o tlhola a dira sele le sele.

Tse tsotlhe di bo di batla gore, mmele o bo o na le thata ya go dira. Ka go fa maatla, re dumela gore, go raya gore dikotla dingwe di thusa mmele go nna le natla ya go dira ditiro tse.

Ka tsone di kaiwa di se na mahura a mantsi jaaka nama, dithotse di bolelwa di le botlhokwa go na le nama.

Ga twe nama yone e na le mahura a mantsi, a go bolelwang a tsosetsa mmele malwetse. Ga twe ka dikotla le mahura a tsone, le ka fa di agang mmele ka teng, dithotse di tshwana fela le dinawa le letlhodi.

Mme tsone dikotla tse di fitlhelwang mo dithotseng ke dife? Ka go farologana ga tsone, dithotse di bolelwa di thusa go hema go tsenwa ke malwetse mangwe jaaka kankere ka go farologana ga mefuta ya yone; nngwe ke ya lebele, nngwe ya lela le le tona, fa e nngwe e le ya setlha sa banna.

Kgang ya Naledi e tswelela e re lephutshe lone le na le kotla ya magnesium. Kotla e, e bolelwa e thusa go anamisa madi a mmele, go hema malwetse a pelo, le a go swa mhama, e bile e thusa le yone pelo go tsoga sentle.

Godimo ga moo, ga twe dithotse tsa lephutshe di thusa go tlhatswa madi, go nonotsha masole a mmele, go thusa matlho go bona sentle, le go tlhatswa letlalo, bogolo jang la bana.

Ka legapu gone, Naledi ya re,

Banners

lone le na le dikotla tse di thusang go aga marapo le madi a mmele, go tokafatsa botsogo le go aga masole a mmele.

Jalo he, go bonala kotla e, e tlhokwa thata ke bana ba bannye.

Ga go felele foo.

Di bolelwa di na le dikotla tse dintsi thata dithotse tsa legapu. Gongwe sengwe se bangwe re sa se itseng ke gore dithotse tsa legapu di na le mahura a mantsi.

Mahura a, a bolelwa a thusa mmele go tsoga sentle, e seng go o lwatsa jaaka a nama a bolelwa a dira. Fa e ntse e tla e bua ka botlhokwa jwa dithotse, Naledi (Seetebosigo 29, 2016) ya re;

‘Mafura a a tlokafatsa botsogo ebile a laola seemo sa madi a matona (High Blood Pressure).’

Fa o tlhoma mafoko a re a nopotseng a matlho, o tlaa bona lefoko ‘tlokafatsa.’ E ntse e le Naledi, ka ntlha e nngwe, ka fa tlase ga setlhogo se se reng, ‘Go Sir Seretse Khama,’ e lekodisa Sir Seretse ka tse di dirafalang mono. 

Golo gongwe ya re,’Ka dikobo le gone tautona o tlhapholotse letsogo bogolo jang mo batsofeng.’

Potso gompieno ke gore, a o bona mafoko a, ‘tlokafatsa le tlhapholotse’ a kwadilwe sentle kgotsa nnyaa? Gongwe e tlaa re Mmualebe a re mafoko a ga a kwalwa sentle, o botse gore phoso e fa kae? Phoso ke gore, mafoko a, a na le ‘l’ mme e le tlhaka e e sa tshwanelang go nna teng.

Mmualebe o dumalana le Setswana fa se re, mhudi (motho yo o hulang) ga go fose wa tlhobolo fela, se raya gore, motho mongwe le mongwe o kgona go fosa.

Jalo he, re dumela gore, se se diregileng ka mafoko a mabedi ale, ke phoso, e seng gore Naledi e ne e sa itse mafoko a e leng one.

E  a re Mmualebe a supa diphoso tsa go nna jaana, e bo e se go nyatsa ope.

E a bo e le go leka go rotloetsa gore, a e re re kwala, re ele tlhoko gore re kwala jang, e se re gongwe ra dira diphoso tse di ka tlogang tsa latlha bangwe ba ba sa itseng Setswana sentle.

E re motho a ka bo a re o tokafatsa maduo, a bo a re o a tlokafatsa, a dirisa lefoko le e seng lone. A re ele tlhaka eo tlhoko. motshwanes@yahoo.com

Subscribe to our Newsletter
Banners
Banners
Banners


Mmualebe
Wed 13 Jul 2016, 15:56 pm
Wed 06 Jul 2016, 14:54 pm
Wed 29 Jun 2016, 14:52 pm
Wed 22 Jun 2016, 15:29 pm
Wed 15 Jun 2016, 17:01 pm
Wed 08 Jun 2016, 16:26 pm
Wed 01 Jun 2016, 14:57 pm
Wed 25 May 2016, 17:42 pm
Wed 18 May 2016, 16:06 pm
Wed 27 Apr 2016, 11:51 am
Wed 20 Apr 2016, 15:19 pm
Wed 13 Apr 2016, 15:29 pm
Wed 06 Apr 2016, 14:41 pm
Wed 30 Mar 2016, 16:47 pm
Wed 23 Mar 2016, 15:22 pm
Wed 16 Mar 2016, 15:13 pm
Wed 09 Mar 2016, 18:32 pm
Wed 02 Mar 2016, 15:03 pm
Wed 24 Feb 2016, 13:12 pm
Wed 17 Feb 2016, 15:54 pm
Wed 10 Feb 2016, 17:30 pm
Wed 03 Feb 2016, 17:51 pm
Wed 27 Jan 2016, 15:23 pm
Wed 20 Jan 2016, 15:29 pm
Wed 13 Jan 2016, 15:03 pm
Banners
Banners
Subscribe to our Newsletter
have a story? Send us a Tip
Banners
 • Previous
  Next
  Masa Centre
  ::: Monday 16 Sep - Monday 16 Sep :::
 • Previous
  X-Men: Dark Phoenix
  Next
  Riverwalk
  ::: Monday 17 Jun - Saturday 17 Jun :::
  X-Men: Dark Phoenix
 • Previous
  Next
  Gamecity
  ::: Monday 16 Sep - Monday 16 Sep :::
Selefu
2019 Presidential term
Banners

gramstalker

Banners