BNF e tlotla Koma

Koma
Koma

E tlaare mafelo beke a re a lebileng,phathi ya ga Puophaa (BNF) e bo e thibeletse kwa motseng wa Mahalapye, maikaelelo ele go tlotla Ngaka Kenneth Koma morago ga go tsaya sebaka se seleele ba solofeditse go dira jalo.

Koma o ne a simolola a bo a etelela phathi ya BNF ka sebaka.

O ne a tlogela BNF morago ga dintwa tsa ngwaga wa 1998 tsa maraganateng kwa Palapye.Koma o tlhokafetse ka ngwaga wa 2007 e le leloko la New Democratic Front (NDF) e ne e simolotswe ke mangwe maloko a ne a tswa mo BNF.  Fa a lekodisa Naledi ka ditiragalo tsa mafelo a beke kwa Mahalapye,moanamisa mafoko wa BNF, Moeti Mohwasa a re thulaganyo e tla simolola ka moletlo wa dijo le dino ka Labotlhano o o tlaabong o tshwaretswe kwa hoteleng ya Mahalapye Cresta, go simolola ka nako ya bosupa maitseboa.  O boletse fa sebui sa tlotla gone kwa moletlong o e tla bo e le moeteledipele wa lekgotla la babereki la BOFEPUSU, Johannes Tshukudu. Mohwasa a re ka tsatsi la matlhatso a makuku a naka tsa kgomo,moeteledipele wa BNF Duma Boko a bo a apola letlapa la ga Koma. Morago ga foo, BNF e tla tlhanasela le mebila ya motse wa Mahalapye ka motseletsele wa dikoloi mme o tla wela ka phuthego ya phatlalatsa ya sepolotiki gone kwa Mahalapye.

Editor's Comment
GBV: The big elephant in the room

Sadly, the country seems not to have proper tools and the extent to which women and the girl-child are being abused is not adequately measured.Almost every week there are reports of women being attacked by their significant others and while men are attacked as well, women seem to be more on the receiving end.On May 24, 2023 news broke that a woman who was receiving support from the Botswana Gender-Based Violence Prevention Centre in Gaborone, was...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up