- - - - - - - - -
 
Banners
Banners

Latest News

The Botswana Telecommunications Corporation Limited (BTCL)’s con...
The Botswana Centre for Human Rights, Ditshwanelo has condemned govern...
Lucara Diamonds expects revenues from its Karowe Mine to reach up to U...
The Office of the President says the suspended Permanent Secretary to ...
Banners
Banners

E kae Green Scorpion?

CORRESPONDENT
Gongwe le gongwe fa motho a leng teng, ga go ke go tlhoka matlakala. Ka matlakala ke leswe, ga re a batle fa tlase ga rona. Re batla gore a latlhiwe ka jaana fa a leng teng, ga go ke go lebega go le gontle, ga go jese monate. Godimo ga moo, matlakala a oka dilo tse di anamisang malwetse.

Gantsi fa leswe le leng teng, go tlala dintsi. Dintsi tse, di je se di se jang foo kgotsa di tseye, fa e le gore di tsaya sengwe, mme di tloge di ye go tlala ka matlo a rona, di tlatse leswe foo kana di kotame dijo. Nako nngwe, di tlogele malwetse foo. Morago batho ba lwale malwetse a gongwe ba ka bong ba sa a lwala fa e ne e se go nna gaufi le leswe. Go thibela malwetse, le go somarela tikologo, ga twe, a re se nne le matlakala; a re a ole, re a latlhe.

Molao o eletsa gore lelwapa lengwe le lengwe, le one madirelo tota, le nne le tanka ya matlakala. E re tanka e, e tletse, mong wa yone a e tseye, a ye go e tshololela kwa lehuting la matlakala. Kgotsa fa a dirile thulaganyo le khansele, koloi  ya khansele e tle go rwala leswe leo, e ye go tshela kwa lehuting la matlakala.

Jaanong, etela motse mongwe fela mono Botswana. Fa o tsena koo, golo gongwe o tlaa kopana le molaetsa

Banners
o o reng, se gasagase matlakala. Mo, e le go re gakolola fela gore, a matlakala a se latlhelwe gongwe le gongwe; a a latlhelwe kwa go tshwanetseng. Fela se, ga se direge. Fa re ntse re tsamaya mo, re bona matlakala a latlhetswe gongwe le gongwe; mangwe mo dipatlelong, mangwe mo melatswaneng e e fa gare ga motse.

A mangwe a phuthwe a bewe fa thoko ga tsela gore, jaaka e le thulaganyo, khansele e tle go a tsaya, go ya go a latlha. Go se ke go nne jalo. A nne foo a ba a tle a gasagasiwa ke dilo. Mangwe a tsewe ke phefo, a gasame mo, go nne leswe gongwe le gongwe.

E re re bona go ntse jaana, re hakgamale, re ipotse gore, e kae Green Scorpion, e go neng ga twe, e tlaa netefatsa gore matlakala ga a latlhelwe gongwe le gongwe. Go twe, fa e ka bona motho a latlhela matlakala fa e seng gone, e tlaa mo tseela dikgato. Ke ao matlakala a tletsetletse naga. E kae Green Scorpion?Naledi

Banners
Banners

Selefu

Ke a phantsha

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners
?>