Ramosesane o kopa mapodise

No Image

Motse wa Oodi mo kgaolong ya Kgatleng fela jaaka e mengwe ya lefatshe leno o aperwe ke borukutlhi le bogodu jo bo kwa godimo, mo banni le baeng ba tshelang fela ka selelo se se botlhoko sa go thukuthiwa dithoto tsa bone le go golafadiwa ke dikebekwa tse di diphatsa letsatsi le letsatsi.

Se jaanong se gwetlhile mokhanselara wa kgaolwana ya botlhophi ya Oodi, Batlhalefeng Ramosesane, go ema ka dinao go batla tharabololo, mme a setse a kwaletse Ramapodise wa Broadhurst go kopa thuso e e botoka.

Mokhanselara Ramosesane o boboletse Naledi mo puisanyong fa batlhophi ba gagwe ba tshelela mo letshogong ka ntlha ya borukutlhi jo bo apesitseng kgaolwana e ya gagwe ya botlhophi, e a reng e bulegile thata go tsena kwa Kgalapitse. A re Oodi o setse a le motona thata mo a ka bong a setse a agetswe diofisi tsa sepodise tse di nang le mapodise a le mantsi, bogolo jang ka tota Oodi a dirisanya le Matebele mo go tsa itshireletso, gammogo le dipalo tsa batho, eleng seo a bonang go tlhokega gore mapodise a okediwe gore a kgone go itepatepanya le borukutlhi jo.

Editor's Comment
Shame on BotswanaPost, like-minded employers

Just recently, the Manual Workers Union successfully interdicted BotswanaPost from implementing new terms and conditions of employment for its members without the union’s knowledge.The union then took the BotswanaPost to court seeking to stop the postal parastatal from implementing terms and conditions of the workers who fall under their membership without being involved on their behalf.In his ruling, Justice Isaac Bahuma of the Gaborone...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up