O atlholetswe go fitlhelwa ka motokwane

Motokwane Pic - Edward Pekenene
Motokwane Pic - Edward Pekenene

LETLHAKANAE: E rile ka Mosupologo wa beke eno, Norman Nkarabang wa dingwaga tse di masome mane le borataro (46) wa kgotla ya Nkosho kwa Letlhakane, o ne a falola kgolegelo ka bobi jwa segokgo morago ga gore lekgotla la Setswana la koo le mo atlhole makgolo a mabedi le masome a mane a dipula (P240.00) morago ga go mmona molato wa go fitlhelwa ka motokwane, kana motsoko o motona, kana tsoi jaaka o tlwaelesegile go bidiwa mo kgaolong e.

Ka fa mabaka a tsheko a  begilweng ka teng fa pele ga ga Kgosi Tikologo Supang, mosekisiwa o ne a welwa ke seru sa go fitlhelwa ka setlhatshana se go neng go belaesega fa e ne e le motokwane, kgwedi ya Motsheganong e tlhola masome a le mabedi le borobabongwe monongwaga.

Bosekise, boeteletswe pele ke  Constable Tlhaga Tlhaga wa sepodisi sa Botswana go tswa kampeng ya Letlhakane, bo tlhalositse jalo gore ka letsatsi la tiragalo e, mosekisiwa o ne a emisiwa a bo a phuruphutshwa ke mapodisi kwa kgorong ya matlhatlhobelo matlhoko a leruo ya Daewoo.

Gatwe fa a ntse a phuruphutshwa jalo, go ne ga fitlhelwa mephuthelwana e le meraro ya setlhatshana se go neng go belaesega fa e ne e le motokwane.


Ka jalo ga twe setlhatshana seo se ne sa romelwa kwa  baitseanapeng  ba sepodisi kwa Gaborone go tlhomamisa sentle gore a ruri ke motokwane kgotsa nnyaa? Mafoko a lekgotla a re maduo a ditlhotlhomiso a neng a supa fa ele motokwane wa bokete jwa dikereme di le supa (7.0 grams). Ka ntlha ya seo, mosekisiwa o ne a felela a tlhagisitswe, a bo a lebisiwa molato wa go fitlhelwa ka motokwane a sena teseletso ya one. Ba bosekisi ba ne ba ntsha mokwalo wa baitseanape ba tlhatlhobo ya motokwane, gammogo le one motokwane oo e le bosupi, o le mo mephuthalwaneng e mararo.

Mosekisiwa o ne a ipona molato ka bofefo mme a kopa Kgosi  Supang  go mo sekasekela katlholo ka gore ke rre wa lelwapa yo e bile a santseng a kgaratlha thata le go otla bana ba gagwe ba ba tsenang dikole.

O ne a kopa boutlwelobotlhoko jwa lekgotla gore le seka la mo isa kgolegelong gonne ba lelwapa la gagwe ba ka sala ba sotlega, a tlatsa ka gore ke gone a bonyeng tiro bosheng e le yone e ka tlogang ya senyega.

Ya re pele ga a ntsha katlholo, Kgosi Supang a bolelela mosekisiwa gore molato o a o dirileng, katlholo ya one e ka nna go lefisiwa sekete sa dipula (P1000.00) kgotsa dingwaga tse di sa feteng botlhano mo kgolegelong. O ne a kgalemela mosekisiwa thata gore a ikatoganye le tsoi ka o sena mosola e bile o tlhakatlhakanya matshelo a ba ba batlang go o dirisa. A re o utlwile sentle mabaka otlhe a ipobolo, ebile o lemogile le botho jo bontle jwa mosekisiwa fa a ne a le mo tshekong ka e bile e le santlha a dira molato.

O ne a mo atlholela P240 go duelwa mo malatsing a le lesome le botlhano eseng jalo o tlaa ya kgolegelong lobaka lwa dikgwedi tse nne. O bile a mo gakolola go ikuela fa e le gore ga a itumelele katlholo.

Motokwane oo o ne wa gapiwa mme wa neelwa puso gore e o senye ka fa molaong.

Editor's Comment
Escalating fuel prices cause panic

Nowadays it is not uncommon to purchase an item for a certain commodity and return to the shops in a week, to find the same item has gone up by a significant amount of money.Botswana Energy Regulatory Authority (BERA) last week announced yet another fuel price increase, which follows yet another increase that came into effect on March 29. Hardly two months later on May 12 boom, BERA announced yet another increase, which came into effect at a...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up