Metshameko ya 2015

Mark Harrison  PIC: KABO MPAETONA
Mark Harrison PIC: KABO MPAETONA

ZOLANI KRAAI a re ntswa metshameko ka go farologana mo lefatsheng leno e gola le go lere maduo mo metshamekong ya monogae le ya bodichaba, sebe sa phiri ke go sa robalelwa ke ditlhokwa.

Dikgang tse di sa robatseng morati le morotloetsi wa metshameko ke gore, bontsi jwa baeteledipele ba ditlhopha le makgotla ba gogela kobo ntlha ele nngwe mo botsamaiseng le go ikgagapelela maemo le meamuso. Ntle le go tsamaiseng dilo ka tshokamo le go kubetsana, dingwe tsa ditlhopha di dira sentle bogolosegolo ka fa letlhakoreng la bokatisi le batshamiki.

Ditlhopha dingwe tse di kwa leroleng tse mo pakeng e e fetileng dineng tsa seka tsa itsetsepela kwa liking e kgolo ya B-Mobile jaaka sa Ecoo City Greens, di gwetlha bosimega jwa go ka boela kwa liking e kgolwane. Black Forest ke nngwe ya tsone.

Fa ele JUDO, ga ene e ya komakoma, Karati yone, go buiwa ka diteme. Ka jalo Naledi e tla tlhodumela thata makgotla a le ditlhopha ngwaga o o tlang. A re solofeleng gore ngwaggwa o o palamang wa 2016 dilo ditla tokafala kwa ditlhopheng tsotlhe tsa metshameko.


Editor's Comment
Escalating fuel prices cause panic

Nowadays it is not uncommon to purchase an item for a certain commodity and return to the shops in a week, to find the same item has gone up by a significant amount of money.Botswana Energy Regulatory Authority (BERA) last week announced yet another fuel price increase, which follows yet another increase that came into effect on March 29. Hardly two months later on May 12 boom, BERA announced yet another increase, which came into effect at a...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up