Ke tlaa fetola seemo Dow

Unity Dow. SENEPE: MORERI SEJAKGOMO
Unity Dow. SENEPE: MORERI SEJAKGOMO

Ke motshwarateu mo go lengwe la maphata a puso a go dumelwang e re o le eteletse go bo go tshwana le o ntse mosima wa phika ka marago. Fela, Tona wa Lephata la Thuto le Tlhabololo Dikitso, Dr. Unity Dow, o dumela fa e le thomo e a tsweletseng sentle ka yone go tokafatsa seemo sa thuto mo lefatsheng leno.

Tona Dow o ne a bolelela Naledi mo potsolotsong ee faphegileng gore o tlhaloganya sentle gore lephata la gagwe le letona, le na le dikgwetlho ebile le tlhoka gore a lepalepane le ditsamaiso tsa lone nako tsotlhe.

O tsweletse ka gore o amogela gore lephata la gagwe le ama dipelo tsa batho ba le bantsi letsatsi le letsatsi. “Fa o se ngwana wa sekolo, o na le ngwana yoo tsenang sekolo kana wa lesika koo,” ga tlhalosa jalo Tona Dow.

Editor's Comment
A step in the right direction

That is indeed a welcome development, especially looking at the fact that the manual way of doing things is slowly disappearing and competency in the use of computers and other digital gadgets has become a must.The simple way of looking at it is just an example that almost all companies have gone completely digital and school leavers will be better placed after leaving school, because they will already be familiar with the use of computers.The...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up