ESP ga e na bothata - Botlhale

Professir Botlhale
Professir Botlhale

Ga gona bothata le mogopolo wa go tsosolosa itsholelo fa o ka dirwa ka tsela e e siameng, kgang ke go dira dilo sentle,” se se buile ke motlhatlhelela dithuto tsa madi a setshaba (Public Finance) kwa mmadikolo, Professor Emmanuel Botlhale.

Botlhale o buile jalo kwa ngangisanong ya setlhogo seo bosheng e eneng e rulagantswe ke mokgatlho wa merero sa sepolotiki la Mmadikolo (Political Science Society). Ngangisano eo e ne e le magareng ga phathi ya Domkrag (BDP), UDC le ya BCP.

Botlhale a re o tlhaloganya gore gongwe bothata jo botona e santse e le diteng tsa lenaneo ka bophara jwa lone. Fela a re o solofela gore ba ba tshwereng marapo batla ntsha dintlha ka botlalo jaaka ba solofeditse. O ne a tlatsa ka gore o dumela gape gore goromente wa letsatsi o tla bula dipati go amogela mogopolo ka tiragatso ya lenaneo. O tsweletse ka gore se se tshwanetseng gore e bo e le konokono ya ngangisano ya mogopolo, ke gore a go tla nna le tekatekano ya go tsaya karolo. Botlhale a re se sengwe e ka nna gone gore tiragatso ya mogopolo e nne manontlhotlho le gore kwa bofelong go nne le maduo.

Botlhale a re o dumela gore diphathi ka bo tsone di a dumalana gore go mosola go thatafatsa itsholelo.  O tladitse ka gore mogopolo wa go thatafatsa itsholelo gase selo sa lefatshe leno fela. A re go diragetse jalo le mo mafatsheng a mangwe fa ne ba bona go tlhokafala gore ba kokobatse seemo sa itsholelo ya bone.


Botlhale o ne a patilwe ke Ronald Badubi. Badubi ke moithuti wa dithuto tse di kgolwane (Masters Degree) mo go tsa maranyane a sepolotiki. Fa a tswa la gagwe, Badubi o ne a re se a se tlhaloganyang ka go tsosolosa itsholelo ke gore go dirwa jalo fa itsholelo ka bo yone e supa tota gore e reketla. A re go tshwanetse ga bo go na le bosupi le dipalo tse di supang gore gone itsholelo e mo botsogong jo bo tlhobaetsang. O tladitse ka gore fa go ntse jalo, puso e tsaya tshwetso ya go feta ditogamaano tsa yone go oketsa madi go thusa itsholelo.

O tsweletse ka gore morago ga go tsosolosa itsholelo go tshwanetse ga bonala ditlamorago tse di menaganeng mo tokafalong ya lefatshe le matshelo a setshaba.  Monana yoo, o ne a fa sekai ka lefatshe la Amerika a re tautona Barack Obama o ne a tsaya tshwetso ya go nna jalo go tsosolosa itsholelo ya lefatshe leo.

Badubi a re fa lenaneo la go tsosolosa itsholelo le ka diragatswa sentle le ka thusa BDP mo ditlhophong tse di tla latelang. A re mme ga le ka seke la atlega, BDP e ka bona go se go ntle.

Le fa gontse jalo, Tautona Ian Khama o ne a kgalwa ke bangwe bosheng ba re ga ama dintlha ka botlalo ka lenaneo le la go tsosolosa itsholelo le gone gore go sa ntse go sa itsiwe gore puso e a go tsaya bokae kwa mabolokelong a a kwa mafatsheng go diragatsa lenaneo leo.

Editor's Comment
Escalating fuel prices cause panic

Nowadays it is not uncommon to purchase an item for a certain commodity and return to the shops in a week, to find the same item has gone up by a significant amount of money.Botswana Energy Regulatory Authority (BERA) last week announced yet another fuel price increase, which follows yet another increase that came into effect on March 29. Hardly two months later on May 12 boom, BERA announced yet another increase, which came into effect at a...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up