ESP ga e na bothata - Botlhale

Professir Botlhale
Professir Botlhale

Ga gona bothata le mogopolo wa go tsosolosa itsholelo fa o ka dirwa ka tsela e e siameng, kgang ke go dira dilo sentle,” se se buile ke motlhatlhelela dithuto tsa madi a setshaba (Public Finance) kwa mmadikolo, Professor Emmanuel Botlhale.

Botlhale o buile jalo kwa ngangisanong ya setlhogo seo bosheng e eneng e rulagantswe ke mokgatlho wa merero sa sepolotiki la Mmadikolo (Political Science Society). Ngangisano eo e ne e le magareng ga phathi ya Domkrag (BDP), UDC le ya BCP.

Botlhale a re o tlhaloganya gore gongwe bothata jo botona e santse e le diteng tsa lenaneo ka bophara jwa lone. Fela a re o solofela gore ba ba tshwereng marapo batla ntsha dintlha ka botlalo jaaka ba solofeditse. O ne a tlatsa ka gore o dumela gape gore goromente wa letsatsi o tla bula dipati go amogela mogopolo ka tiragatso ya lenaneo. O tsweletse ka gore se se tshwanetseng gore e bo e le konokono ya ngangisano ya mogopolo, ke gore a go tla nna le tekatekano ya go tsaya karolo. Botlhale a re se sengwe e ka nna gone gore tiragatso ya mogopolo e nne manontlhotlho le gore kwa bofelong go nne le maduo.

Editor's Comment
GBV: The big elephant in the room

Sadly, the country seems not to have proper tools and the extent to which women and the girl-child are being abused is not adequately measured.Almost every week there are reports of women being attacked by their significant others and while men are attacked as well, women seem to be more on the receiving end.On May 24, 2023 news broke that a woman who was receiving support from the Botswana Gender-Based Violence Prevention Centre in Gaborone, was...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up