Banners <
Banners

Latest News

Figures released by Statistics Botswana today show that inflation in A...
Tebogo Leepile, a final year PhD Candidate in Integrated Studies in La...
Botswana Democratic Party (BDP) activist Macdonald Peloetletse could f...
Senior officials from Botswana and Zambia are working with Zimbabwe on...
Banners
Banners
Friday, May 07, 2021
A lepa dilo motlapele, ke gore, a ela dilo tsabotshe lotlhoko gore di tsamaya, kana, di dirafala jang motlapele mme a felela a re se safeleng se a tlhola.
Friday, April 23, 2021
E tlaa re go bula tsela re nne re re, ga re itse gore mosepele o wa rona wa go ja …..o tlaa wela leng ka ke oo, o ntse o tsweletse.
Friday, April 09, 2021
Gompieno, go araba potso e,re re a nne a tle  le sone Setswana Motswana a se natetshe, a se bapise, mme a re go na le go ja motho ntsoma.
Friday, April 02, 2021
Seane ke seo sa re, se  sa feleng se a tlhola se raya gore sengwe le sengwe se na le nako ya gore se fele, kana, se khutle. 
Friday, March 26, 2021
Seane ke seo sa re, se  sa feleng se a tlhola se raya gore sengwe le sengwe se na le nako ya gore se fele, kana, se khutle.
Friday, March 19, 2021
Re ntse re mo go one mosepele wa rona wa go ja…..Gore a gompieno o a wela, kgotsa, o tlaa nne o tswelele ga re itse. 
Friday, March 12, 2021
Re tlaa nna re re ke oo mosepele wa rona wa go ja…..o ntse o gogela pele. 
Friday, March 05, 2021
Ke seo sebagana seleele sa rona, e leng mosepele wa rona wa go ja….. se ntse se taologela pele.
Friday, February 26, 2021
Gore o tlaa wela leng mosepele wa rona wa go ja…..ga re itse ka ke oo, o ntse o gogela pele.
Friday, February 19, 2021
O ntse o tsweletse mosepele wa rona wa go ja… Go bula tsela re re, o itse gore  le fa dingwaga dingwe e a tle e nne tsa leuba, mono garona pula e na selemo mm...
Friday, February 12, 2021
E iteile kgomo lonaka naane, bangwe ba re kinane, ya re go na le sebagana seleele selapisa bafololedi.
Friday, February 05, 2021
Thamalakane, e leng naane, e seng noka ya Maun, ya re go na le sebagana seleele selapisa bafololedi. 
Friday, January 29, 2021
Ga e ke e re mosepele o letse nageng o tlogelwe o felele foo. 
Friday, January 22, 2021
E tlaa a re le gompieno re nne re tswelele re bue ka lenatetshapuo la, papisapuo ya, kana sekapuo sa, go ja…. Go fetela pele re re, e tlaa re Motswana a ntse a tsw...
Friday, January 15, 2021
E ne ya re maloba ra re, ga e ke e re ka nako tshotlhe a bua Motswana a tlhamalale, a utlwale gore a reng.
Friday, January 08, 2021
Re a tle re nne re bue gore ga e ke e re ka nako tsotlhe a bua, Motswana a tlhamalale, a utlwale gore a reng, Go na le go dira jalo, a natefise puo ka go dirisa manatetsh...
Friday, December 25, 2020
E ne ya re re ntse re selasela, ra kopana le Dikgang (Daily News) Lwetse 14 2020 mme moo ra bona polelo e e supang ka fa Tona ya Lephata la Itshireletso Molao le Thokgamo...
Friday, December 18, 2020
E ne ya re morago ga nako ele ra bowa ra okomela Dikgang (Daily News) Ngwanatsele 3 2020 mme ra kopana le polelo e nngwe gape foo. 
Friday, December 11, 2020
E rile re ntse re sesela, ra kopana le Dikgang (Daily News)  Ngwanatsele 3 2020 mme moo ra sela polelo e e reng baithuti ba pele ba Mowana Junior Secondary School kw...
Friday, December 04, 2020
Fela jaaka gale, e ne ya goroga kgwedi ya Phalane kgwedi e Motswana a reng ke ya di-phala di tsala.
Friday, November 27, 2020
Malatsi ano re utlwa gore e ne ya re nako nngwe Tautona a le kwa moseja, mafatshe mangwe koo a supa fa a tlhoka nama ya podi.
Friday, November 20, 2020
Ka ga re a abelwa ka go tshwana, mafatshe mangwe a newa ke pula mariga fa mo go leno la rona gone pula e na (e seng ena) selemo.
Friday, November 13, 2020
Polelo nngwe ke eo re e tletswe ke Dikgang (Daily News) Phalane 26 2020 e supa gore e ne ya re gone ka kgwedi ya Phalane, mokgatlho wa Tqiixu Yani kwa Kgalagadi wa abelwa...
Friday, November 06, 2020
Motswana o a tle a re dilo ke morero.

Editor's Comment

  • 14 May 2021
Banners

Selefu

Botswana deriorating labour relations
Banners ?>

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners