Banners
Banners
Banners
Banners

A mafoko ao a kgaogane

SEBOFO MOTSHWANE
E tlaa re gompieno re boele morago re bue ka polelo ele e ka yone re neng ra utlwa fa go kile ga tshwarwa phuthego ya kgotla kwa Oliphants Drift.

Phuthego eo, e kaiwa e ne e tshwerwe ke mopalamente wa Mochudi Botlhaba Rre Mabuse Pule. Gone koo, ga bonala fa mafoko magolo a mopalamente e ne ya nna go kgothatsa morafe go ema ka diano o itshwarela ka diatla e seng go baya gore puso e tlaa ba direla tse tsotlhe; e ba direle sengwe le sengwe. A bo a setse a boletse Motswana a re, ‘Motho ga a direlwe e se nama.’ Go sale foo, a tlatse ka gore,’Phokoje go tshela yo o dithetsenyana.’A re, ‘Se itebe dinala, ema o itshwarele ka diatla botshelo bo tle bo go thamele.’ E nne nnete. O ka di bona kae o thubile kobo segole, mometso one o batla gore di tsene mo ganong, di fete, di wele kwa mpeng, wena o ntse fela? Go nne thata le tse dingwe ditiro di bo di ka nna tsa pala ka pelesa, e belesa ka mpa fa tsie yone e fofa ka moswang.

Maloba  re ne ra ultwa fa a ne a fetela pele mopalamente a supa fa puso e na le mananeo a a farologanyeng a go tlhatlosa Batswana. Go ya ka polelo mananeo  a Rre Pule a neng a a umaka ya nna a go thusa mo temothuong, go tsena dikole, go tlhabolola masimo, le go fefosa phetolo ya tiriso ya lefatshe. Go ntse jalo, re re, ke eo e butswe tsela, a mosepele o tswele pele botshelo e nne bone. Mme godimo ga tsele, ga twe, Rre Pule a bolela fa Tautona a ba romile go tsamaya lefatshe lotlhe ba lebogela Batswana go bo ba ne ba tlhopha ka kagiso le thokgamo. Fa, mopalamente a bo a ne a bua ka ditlhopho tsa setshaba tsa ngogola. A bo a setse a boletse Motswana a re mahura a ngwana ke go rongwa, a raya gore, ngwana o tshwanetse go rongwa, a ema, a direla batsadi. E seng gore batsadi ba nne babotlana ngwana a le teng. Nnyaa, moo e bo e se gone.

Re setse re boletse fa polelo ele ya phuthego ya kgotla kwa Oliphant’s Drift re e tletswe ke Dikgang (Daily News) Hirikgong 21 2020. Fa e bua ka fa e reng Mopalamente Pule o ne a supa ka teng go bo a tshwenyega ka gore ga go na wifi koo, polelo ya re;

‘O supile fa a tshwentswe gape ke letlhoko la…..wifi mo motseng a re seo ke poele morago…..ebile ga go a tshwanela nkabo go ntse jalo.’

E nne e tle potso e re, fa godimo fa o bona eng? A o bona phoso nngwe, kgotsa, ga o bone sepe? Fa o re ga go epe phoso, ke eng o rialo? Mme gape fa o re go na le phoso nngwe, e fa kae, ke eng seo e le phoso, e

Banners
ka baakanngwa jang? Re nne re re, ga re itse gore o tlaa araba o reng mme rona re bona phoso e le mafoko ke ao, a mabedi. Gongwe o re ke afe ao? Karabo e re ke lefoko ‘poele,’ le ‘nkabo.’ E le eng re bua jalo?

E le ka gore jaaka re a tle re nne re bue, re supe, ka mafoko mangwe, mafoko a, ga a a kwalwa sentle. Ga se ka ga kwalwa sentle jang? Leba lefoko ke leo, o tlaa bona le felela ka ‘e’ mme go sa tshwanela go nna jalo. Go baakangwe jang? Re re, a ‘e’ yoo a tswe, a latlhelwe kwa mme a emisediwe ka ‘o.’  Lefoko leo le felele e le ‘poelo’ e le sone Setswana sa nnete. Fa Motswana a re selo ke poelo morago, o raya gore ga se mo thuse ka sepe go tswelela pele, go tokafatsa botshelo jwa gagwe. Re fetele pele re re, phoso e ngwe ke lefoko ‘nkabo.’ Fa, re bona go tshwaragantswe mafoko a sa tshwanela go tshwaragana. Mme go nne jang? Go felele go kwadilwe lefoko le e seng  sentle.

Re fetele pele re re, jaaka re a tle re nne re bue, re supe, lefoko le, le kwadilwe jaaka bangwe ba tlwaetse go bitsa mafoko fa ba bua. Mme e re le ba kwala ba a kwale jalo. Jaanong, go kwala sentle, a mafoko ao, a kgaogane. Go a kgaoganya go dirwe jang? Re re, leba Pesalema 124:1 mme o tlaa bona e re, ‘Fa e ka bo e se Jehofa yo o neng a le ntlheng ya rona…..’

Fa, o bone mafoko ‘e ka bo’ a kwadilwe sentle, a kgaoganye, a sa tshwaragana  jaaka polelo e dirle ka ‘nkabo.’ Go fetela pele, re tseye sekai se sengwe ke se. Sehudula ke yoo, o tsogile a etetse Morogwana mme a tlhola koo, a mo thusa go photha mmidi. Fa a setse a batla go boela ga gagwe, Morogwana o mo kopa gore a mo thuse ba olose. Go bona le  setse le ile, o raya tsala a re, ‘Nkabo ke go thusa jaanong ke batla go ya go bona bana ba tlhotse ba le nosi.’ Ga felela foo, Sehudula a tswa, a tsamaya.’

Fa, re bona Sehudula a dirile jaaka polelo ele, a tshwaragantse mafoko go sa tshwanela. Re re,  fa Sehudula, kana, motho mongwe fela a bua, go a letlelesega mme fa go kwalwa, a mafoko ao, a kwalwe sentle, a kgaogane. Jaaka re setse re supile, go ya ka gore go buiwa ka eng, a e nne, e ka bo, ke ka bo, go ka bo.  Jalo he, polelo ele, le yone e ne e tshwanetse go kgaoganya mafoko ale mme ya re, ….. go ka bo e seng ‘…..nkabo……’Mmualebe

Banners
Banners

Selefu

The wars of poultry industry

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners