Banners
Banners

Latest News

Police in Bobonong are investigating a murder-suicide case in which a ...
Former Permanent Secretary to the President Carter Morupisi and his wi...
Former Permanent Secretary to the President (PSP), Carter Morupisi and...
When the axed Permanent Secretary to the President (PSP) Carter Morupi...
Banners
Banners

Moroko one ke wa eng?

SEBOFO MOTSHWANE
Re itse gore e rile botshelo bo ntse bo tsweletse, godimo ga malwetse a a neng a ntse a le teng, ga tla bolwetse bo bidiwa HIV/AIDS.

Bolwetse jo,  jwa nna bogale, ga lelwa thata ka jone. Go bona seemo se ntse jalo, puso ya ema ka dinao ya bo lwantsha ka ditsela tse di farologanyeng. Ntwa ya lowa. Fa go ntse go tsweletse, seemo sa bepa, ga tokafala. Fela go utlwala fa ntwa eo, e ise e fele, bolwetse joo, bo sa ntse bo le teng, go ntse go tsweletswe bo lwantshiwa.

Gompieno re utlwa gore, ne ya re ka kgwedi eno ya Phalane, boeteledipele jwa Hukuntsi jwa tshwara phuthego e e neng e itebagantse le ntwa kgatlhanong le go anama ga mogare wa HIV.

Go kaiwa fa mongwe wa bagolo ba ba neng ba le koo, e le mohumagadi wa ga Tautona, Mme Neo Masisi, e bile a eteletse pele letsholo le le kgatlhanong le mogare wa HIV. Polelo e supa gore Mme Masisi, o ne a rotloetsa batsadi go tsosa serodumo sa lelwapa.

Go a tle go nne go buiwe gore, dilo tsa maloba di ile, di nyeletse, ga di sa tlhole di dirwa. Go twe, sengwe sa dilo tseo, ke botshelo jwa lelwapa jo mo go bone, bana ba neng ba kgalemelwa, ngwana a sa kgalemelwe ka molomo fela mme a kgalemelwa le ka moretlwa.

E re go dirwa jalo, Motswana a re, ‘Ga e gate lore lo kgopo.’ Lore lo kgopo go rewa motho yo o tlhogo e thata, yo e reng a kgalemelwa, a gakololwa, a se ke a reetse. Go tsene ka fa go tswe ka kwa.

Go buiwa ka ngwana yo e reng ba bangwe ba rongwa, ba romega, ene a batle go tsaya tsela e sele, e e ka felelang e mo isitse tatlhegong. Go thibela seo, o lele moretlwa.

E re a dira jalo, a re seane sele se raya gore motho a kile a utlwa thupa, a itewa, ga a ke a nne a boelele mekgwa e e maswe ele ya gagwe. Gape a re, ‘Lore lo ojwa lo sale metsi.’ Go raya gore, ngwana a kgalemelwa a sale monnye, o a utlwa, a godile, go nna thata.

Lefoko la Modimo le lone le tswe ka fa le re, ‘Boelele bo bofeletswe mo pelong ya ngwanyana mme thupa ya kwatlhao, e tlaa bo lelekela kgakala mo go ene.’ (Diane 22;15) Ba maloba ba tlaa re, go dira jaana e ne le gone go aga bana tota.

Mme fela, kgang ke gore, le fa moretlwa o sa tlhole o lela, a go nne le ditsela tse dingwe tsa go aga bana; e seng bana fela, le bone bagolo tota gore malwapa a tle a nonofe, a tiye.

Godimo ga gore go agiwe malwapa a e leng one, polelo e kaya fa gape Mme Masisi a ne a kgothatsa gore le mowa ole wa boithaopo o tsosiwe, e ntse e le tsela nngwe ya go lwantsha

Banners
mogare.

Go bolelwa gape gore koo,  go ne go le Mme Monnakgotla. Ene a tla ka lefe? Polelo ya re, o ne a kgothatsa basadi go tshwaraganela go godisa bana.

A bue jalo Motswana a re, ‘Ngwana lekuka o a sokelwa.’ Polelo e kaya gore a fetela pele a re, bana ba godisediwe mo tumelong ba tle ba itse go ikgapha. Go ikgapha go raya eng? Go raya gore ba itlhokomele, ba dire dilo tse e leng tsone, tse di tlaa ba isang tseleng tsa tshiamo, e seng tseleng tsa tatlhego.

Polelo gape e re, mogolo mongwe koo, e ne e le mopalamente wa pele wa Kgalagadi Rre Lesedi Mothibamele mme re utlwa fa le ene a nna a gata fela jaaka ba bangwe.

Ga twe o ne a lebogela go bo Mme Masisi a buisanya le bana ba dikole a kaya (ene mopalamente) fa kgang ya bana go tlogela sekole e tswa kgakala bogolo jang ba dkgaolo tse di gare ga dikaka; ke gore, tse di kgakala.

Ga twe a fetela pele a kopa batsadi go kgalemelela bana go tlogela sekole ba ineetse banna ba batona. Re dumalane re re, gore bana ba bo ba dira jalo, ga se yone tsela ya botshelo le fa bagolo bangwe bone ba ka bua a sele, ba iphemela ka gore ‘Khudu o tshedile ka loreme,’ loreme e le bojang jo botalana, jo bo  monate, ka bo sale bonana.

Gongwe bana bangwe le bone ba bue a sele ba re, ‘Motswaiso o tuka ka ditlharapana.’ Go nna jaana, bana ba bo ba latlhegile, ba ile le naga.

Re ne ra okomela Dikgang (Daily News) Phalane 11 2019  mme ra sela polelo ele ya phuthego ya Hukuntsi moo. Fa e bua ka fa e reng Rre Mothibsmele o ne a kgothatsa morafe go tshwaragnela go godisa bana ka teng, polelo ya re;

‘A re dikgang ….. di tlhoka gore…..ba tsee karolo…..’ Tlhoma temana e matlho mme o tlaa bona lefoko ‘tsee’ le e leng lone kgang ya gompieno. 

Re setse re kile ra bona lefoko le mme ra supa gore fa le kwadilwe jaaka re bona le kwadilwe jaana, ga se gone. A mangwe le one ra a bona mme ra nna ra supa jalo.

Jaanong, ka diphoso ke tseo di ntse di a direga, re tlaa nna re gakolole gore, a re kwale jaaka fa re bitsa mafoko fa re bua. Re itse gore, fa re bua, mafoko mangwe re a a metsa, ditlhaka dingwe tsa one di se ke di utlwale sentle.

A e se re re kwala, ra dira jalo. A re kwale mafoko ka botlalo, re re, ‘tseye’ e seng ‘tsee.’ Polelo e bua ka go tsaya karolo, e seng go ‘tsaa.’ Jalo he, e tshwanetse gore e re ‘……ba tseye karolo…..’ mme e bo e nepile.Mmualebe

Banners
Banners

Selefu

Gare go tsene eng?

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners