Banners
Banners

Latest News

Former Permanent Secretary to the President Carter Morupisi and his wi...
Former Permanent Secretary to the President (PSP), Carter Morupisi and...
When the axed Permanent Secretary to the President (PSP) Carter Morupi...
A golden beige metallic Toyota Land Cruiser LX V8 4WD, registered B 58...
Banners
Banners

Ke leo gape

SEBOFO MOTSHWANE
Re itse gore e setse e le tiro ya ngwaga le ngwaga  gore e re ka kgedi ya Phukwi le Phatwe,  go  tshwarwa ditshupo tsa temo thuo mono Botswana.

Gape, jaaka re itse, ditshupo tse di simolola ka tsa dikgaolo di tshwarwe ka maelo ka go farologana ga one. Koo, go bonwe bontle le botswerere jwa  balemi le barui ba dikgaolo tseo ba ba gatetseng pele. Fa tse di wela, go latele tse dikgolo tsa Gaborone (National Agricultural Show).

Ba tshologele koo Batswana go ya go bona dikgantshwane le ditswerere tsa temo thuo tsa lefatshe leno. Bangwe ba ye koo go ya go tsaya malebela le go ithuta ka dilo makwati di kwatobololwa mo go ba bangwe. Ba bangwe bone ba re ba ya fela go ya go jesa matlho monate ka matlho dialana ga a je sa ga ope.  Go tlholwe koo, go le mherehere mme go le monate.

Gompieno re utlwa gore dingwe tsa ditshupo tse di neng tsa tshwarwa ngwaga ono ketsa Mahalapye.Go ya ka polelo ele, ditshupo di ne tsa bulwa ke tona ya Tlhabololo Banana Metshameko le Ngwao, Rre Dikgang Makgalemela, go le Matlhatso kgwedi ya Phukwi e le masome mabedi. Re a tle re re, fa tiro e tshwana le e, e le ya morafe, e a tle e tlhoke mogolo go e tiisa moko. Mme tona a le kwa, a tiisa ditshupo tsele moko jang?

Go bonala gore, go fetile dingwaga dingwe ditshupo tse di ntse di sa tshwarwe. Ngwaga ono, ke tseo tsa bonwa. Ga twe, tona a itumelela selo se, a kgothatsa komiti e e neng e di rulaganyetsa go tshwara ka natla. Go sale foo, a nyatsa fa tiro e, e ne e se ya komiti fela mme e ne le ya botlhe. Bao, e le bafe? La ga tona ya nna gore, ditshupo tse di tlhoka thotloetso ya baeteledipele ba motse, le gore, ga se tsa Mahalapye fela mme ke tsa metse yotlhe ya kgaolo potlana eo. Jalo he, metse yotlhe ya kgaolo e tshwanetse go thusa, ya tsenya letsogo mo go tiileng.

Re dumalane le mafoko a re re, tona o ne a bua jaana, a lebile Setswana se se reng, Kgetse ya tsie ke go tshwaraganelwa. Go ntse go ntse jalo, re re, gongwe bangwe bone ba ne ba iikgogela morago ba lebile gore ka ntlha e nngwe Motswana a re, ‘Motshitshi go gama o mmotlana o montsi o a diana’ a raya gore, tiro e dirwa ke batho ba se bantsi, e dirwa botoka go na le ya ba bantsi.

Ba le bantsi, gongwe ba diiwa ke modumo, go bua thata, kana, go lwela go dira selo se le sengqwe fa tse dingwe tsone di eme fela. Re re, nnyaa, e seng e le tiro ya morafe jaaka tsone ditshupo. Re re, eo, e tshwanetse go emelwa

Banners
ka dinao ke botlhe.

Go ya ka polelo ele, tona o ne a sa tsena ditshupo tsele a le nosi. Re utlwa gore, gape, go ne go na le bagolo ba bangwe mongwe wa bone e le Kgosi Duncan Segotsi wa Mahalapye. Ga twe kgosi le ene o ne a nyatsa morafe wa gagwe gore ga o a tlhagafalela ditshupo tsa one. Go bolelwa gore, ka letsatsi leo, a re o bonye badirela puso fela. Mo go tlaa raya gore, morafe o ne o le boutsana; mongwe a bo a ka re, e ne e le manotonyana fela.

Ale, jaaka re utlwa, ya nna mafoko a ga tona  ka ditshupo mme a fetela pele jaanong a bua ka yone temothuo tota. Ga twe, o ne a kaya fa temothuo e ka tlhatlosa itsholelo ya ba ya leretse Batswana ditiro. A re, puso e na le mananeo a ka yone e lekang go tsosa temo thuo a remeletse mo go la ISPAAD (Integrated Support Programme for Arable Agriculture Development).

A tswelela a nyatsa ba e reng ba se na go lema, ba hularele masimo ba se ke ba a tlhokomele. Molemi a bo a ka roba eng fa a dira jaana? Yoo, a itswele fela, a bowe kwa masimo a iphotlhere. Re utlwa gore, go kgothatsa balemi, tona o ne a re ba reetse dikgakololo tsa bomaitseanape ba bo ba leme ka ditsela tse di tsamaelanag le phetogo ya loapi. Re ntse ga re gope. Re ne ra okomela Dikgang (Daily News) mme ra fitlhela polelo ele ya ditshupo tsa Mahalapye mo go yone.

Fa e bega ka fa tona a neng a bua ka teng le balemi Dikgang Daily News) Phukwi 22 2019 ya re;

‘…..re tshwanetse ra tsaya…..ra sala morago….le go dirisa metlhale ya temo e e tsamaelanang le diphetogo tsa loapi.’

Kgang ya temana e re e nopotseng e ke gore, ka loapi ke leo le a fetoga, a balemi le bone ba fetole mekgwa ya bone ya go lema, ba leke e mesha. Bóemong jwa lefoko ‘mekgwa’ go dirisitswe ‘metlhale.’ Re setse re kile ra kopana le lefoko ‘ le raya mekgwa mme ra re, lefoko le, ga le kwalwe ka ‘l’; go kwala jalo ke phoso. Jaanong ke leo gape.

Ga re ke re ipone tsapa, re tlaa ipoeletsa re re  go kwala sentle, a re latlhe ‘l’ yoo re re, methale, e le bontsi jwa mothale. Fela jaaka re tle re re motho o dira dilo ka tsela nngwe, ka mokgwa mongwe, lefoko methale le ka dirisiwa boemong jwa ‘mekgwa, ditsela’. Re wele re re, a re se dirise ‘l’ yoo fa a sa tseneng teng.Mmualebe

Banners
Banners

Selefu

The capital management Botswana saga

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners