Banners
Banners

Latest News

It seems jailed assets manager, Timothy Gordon Marsland of Capital Man...
With 30 criminal charges awaiting  him in Botswana, disgraced fou...
The Directorate of Public Prosecutions (DPP) has been allowed to file ...
While it is difficult for individuals to support their families due to...
Banners
Banners

A mafoko ao, a kgaogane

SEBOFO MOTSHWANE
Motswana a re, ‘Thota e se nang khudutlou, bolobethe ba e ipha naga.’

Go bua jaana o raya gore fa naga, lefelo, motse o se na kgosi motho mongwe le mongwe, le ba Motswana a ba nyatsang a re ga se batho ba sepe, ba ka batla go e busa, kana, go e laola. Jalo he, re bona mono gae dikgaolo ka go farologana, le metse ya tsone, di na le dikgosi. Mme go se ke go felele foo. E re go fetela pele, motse mongwe le mongwe o nne le dikgotla le dikgotlana mme kgotla le kgotlana nngwe le nngwe, e nne le kgosana.

Ka gone gore naga, ka naga re raya motse, ga e a tshwanela go tlhoka kgosi, re utlwa gore, e ne ya re ka kgwedi ya Mopitlo monongwaga, Rre George Tebogo a tlhongwa kgosana ya kgotlana ya Modikwagae kwa Kopong mo kgaolong ya Kweneng. Go bolelwa fa tiro e, e ne e tshwere ke Kgosi Michael Molefhe, ene e le kgosi ya motse oo wa Kopong.

Re itse gore, ka Setswana, fa kgosi e tlhongwa, e apesiwa letlalo la nkwe. Bangwe ga re itse gore, go dira jaana go a bo go direlwa eng. Bangwe e re o botsa gore ke eng go dirwa jalo, fela jaaka ka dilo dingwe tsa Setswana, ba arabe ka gore, ke ngwao, ke Setswana, go felele foo. Mme ka yone nako ele, Kgosi Molefe ene a bua jang ka go apesa kgosi letlalo leo? Ga twe kgosi o ne a re, kgosi e apesiwa letlalo la nkwe ka jaana nkwe e mebala mentsi. A re, mengwe e a bonala mme e mengwe ga e bonale; bangwe ba bo ba ka re eo, e bohitlha, ke gore, e fitlhegile, ga e bonale sentle. Ga twe Kgosi a fetela pele a tlhalosa gore, mebala e, e supa gore kgosi o dirisanya le batho ba mebala e e farologanyeng mme o tshwanetse go ba tshwara fela ka go tshwana; ka go lekalekana. Re tsaya gore kgosi o ne a raya gore Kgosi Tebogo a itse fa a tsile go dirisanya le batho ba mekgwa le ditiro tse di farologanyeng mme botlhe a ba tshware ka go tshwana a sa tlhaole ope gore o motho go feta, go gaisa, ba bangwe. Seane sone se re, ‘Kgosi thotobolo e olela matlakala.’ Se raya gore, kgosi o tshwanetse go itse gore, batho ba botlhe, le fa ba ka ne ba le mekgwa le ditiro tse di ntseng jang, ke ba gagwe; melato ya bone le ditlolo tsa bone le fa di ka ne di le maswe jang, di tshwanetse go reediwa.

Re utlwa gore, a nna a fetela pele Kgosi Molefhe a re, kgosi ya motia e tshwanetse go tsaya ditshwetso tse di tlaa solegelang morafe molemo. E di tsaya jang? Re re, kgosi e le moeteledipele, o tshwanetse go dirisanya le

Banners
bathusi ba gagwe, bangwe e le dikgosana tsa motse ba mo thusa gore tshwetso go tsewa efe, e tsewa jang. E re go dirwa jaana, dilo di siame mme Motswana a tlatse ka gore ‘Poo e thata ka melala.’ Mongwe fale a re, ‘Kgosi ke kgosi ka batho.’  A sa itumedise morafe wa gagwe, e tlaa re o gasama, o ya le naga, a sale a busa mang kgotsa, eng? A sale fela a se na ope mme go nne botlhoko.

Go bolelwa gore, morago ga ga Kgosi Molefhe, ga latela mong wa moetlo, e leng Kgosi Tebogo, a ntsha la gagwe. Polelo e supa gore kgosi o ne a re o na le motlhala, o tswa kgakala le boeteledipele ka o kile a nna mogokgo wa dikole ka go farologana. Ga twe, a ikana gore o tlaa dirisanya le morafe ka lorato le boineelo. Re re, a go nne jalo, tema e tswele pele.

Jaaka gale, re ntse re okometse Dikgang (Daily News) mme re fitlhela polelo e, ya peo ya ga Kgosi Tebogo mo go yone.

Fa e bua ka fa e reng Kgosi Tebogo o ne a ipolela bonatla ka teng, (Dikgang (Daily News) Moranang 1 2910 ya re;

‘…..motlhala wameo bonala…..’

Gompieno ra re, tlhoma mafoko a matlho mme o re bolelele gore mo go one, o bona lefoko lefe le o ka reng ga se Setswana. Re re, ka lefoko leo ga se lefoko la Setswana, o tlaa re ke la puo, teme, efe?  Jaaka gale re re, ga re itse gore wena o tlaa araba o reng mme rona ra re, ga se la puo epe.

Gongwe o botse gore, fa e se la teme epe, go tsile jang gore le nne teng? Karabo ke gore, go diregile phoso e ka gale re buang ka yone ya go tshwaraganya mafoko a dirwa lefoko le le lengwe mme tota a sa tshwanela go nna jalo. Re nne re re, seo, e a bo e le phoso e diregile, mme molato e nne gore, phoso eo, e lesiwe e fete fela jalo. Re re, ka Motswana a re, ‘Nkgo go thubega e yang nokeng,’ diphoso re a di amogela  Mme fela, a tiro ya rona e ne e tsenngwa leitlho go bona gore phoso e fa kae, e baakannge. Re re, a re se lese masi a feta ka dilabe.

Potso jaanong e tlaa nna gore one mafoko a a dirileng lefoko lele ke afe. Polelo e supa gore, yo a neng a bua, o ne a bua ka motlhala wa gagwe, a raya ditiro tse a di dirileng mo nakong e e fetileng. Jalo he, re re, a mafoko ao, a kgaogane, polelo e re, ‘…..motlhala wa me o a bonala…..’ e seng ‘….wameo…..’ jaaka re bona fa godimo fale.Mmualebe

Banners
Banners

Selefu

DPP Botswana

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners