Banners
Banners

Latest News

Ministry of Youth Empowerment, Sport and Culture Development permanent...
PALAPYE: Out-of-contract players from various clubs across the local l...
Local clubs face prolonged uncertainty, as there has been no decision ...
Township Rollers are on a mass wage bill reduction process. The club, ...
Banners
Banners

A go ntse jalo?

SEBOFO MOTSHWANE
Kwa Kweneng Bophirima, go na le motse mongwe o bidiwa Sesung, e le motse wa kgaolo potlana ya Letlhakeng. Go bonala fa motse o, ka nako nngwe, o ne o se na kgosi.

Go ya ka polelo e re e bonyeng, e ne ya re monogwaga ka kgwedi ya Mopitlo, Rre Lekang Motoane, a tlhongwa kgosi ya motse o. Ka tiro ga e ke e tlhoka mogolo go e tiisa moko, re utlwa fa Rre Tumelo Puleng, moemela kgosi yo mogolwane kwa Letlhakeng, a ne a le koo.  Ga twe e rile a tswa la gagwe, Kgosi Puleng a re, o itumelela go bo tiro e, e akofetswe ya dirwa, ka go nyafala, go diegela tiro ya go nna jaana, gantsi go lere dikgotlhang.

Mme Kgosi Puleng a bo a ne a se nosi. Ba bangwe bagolo le bone ba bo ba ne ba le koo; go le Kgosi Kgari 111 kgosikogolo ya Bakwena. A re gakolole gore leina le, ke Kgosi Kgari 111, e seng Kgari Sechele 111 jaaka polelo e bua, le jaaka ba bangwe ba tle ba le bitse. Nnyaa, jalo ga le bidiwe sentle, ga le kwalwe sentle. A rotlhe re baakanye phoso eo. Gone kwa tirong ele, go bolelwa fa mogolo yo mongwe gape e ne e le Kgosi Puso Gaborone wa Batlokwa. Bobedi jo, jwa bo bo ne bo ile tiro ele, ka maemo a jone. Kgosi Kgari 111 a le koo e le Kgosikgolo ya Bakwena fa Kgosi Puso Gaborone ene  a ne a ile ka maemo a gagwe a gore ke Modulasetilo wa Ntlo ya Dikgosi.

Ba le foo, mongwe le mongwe a bo a na le la gagwe le a le latlhelang go tiisa tiro moko. Ga twe fa a latlhela, Kgosi Kgari 111 a re, Kgosi Lekang o sego ka o newa bogosi rraagwe a sa ntse a tshela mme a tlaa nna a mo gakolola gore tiro ya bogosi e dirwa jang. Go ntse jalo. Ga re e re di le mo jokweng, go  nne le mongwe yo o tlaa nnang a gakolola gore di goge jang, kgotsa, di tshwanetse go goga jang. Re utlwa gape gore, Mokwena a se ka a felela foo. A kopa Kgosi Lekang gore a se ka a swabisa rraagwe le morafe. Re dumela gore ka mafoko a, Mokwena o ne a raya gore, Kgosi  Lekang a se ka a repisa; a tshware thata, a tiise, gore morafe o tle o mo itumelele, le ene a bonale gore ke kgosi tota, o neetswe maemo a mo tshwanetse, e seng go latlhelwa fela. Le lengwe la ga Kgosi Kgari 111 ya nna gore, Kgosi Lekang a kwale tsotlhe tse di neng di buiwa tsatsi leo, a se ka a tloga a lebala gore o ne a laiwa jang. Kana fa a ka lebala, di ka latlha tsela, tsa tsaya e sele, mme ga se ka ga siama. Godimo ga moo, ga tla lefoko la gore, ka kgosi o na le bagolwane, a se ka a dira tiro

Banners
a le nosi, a ba atamele,  ba mo thuse. Go ntse jalo; ba re, poo e thata ka melala. Gape ba re, ya tsie e kgonwa ke go tshwaraganelwa. A le kwa Sesung go nne jalo.

Re utlwa gore, morago ga dikgosi tsele, ga bua rrangwaneagwe Kgosi Lekang, le malomaatsone   Polelo e kaya fa ba, sa bone e ne e le go iteela kobo  moroko fela. Morago ga ba botlhe, Kgosi Lekang a ritela mafoko ka go amogela thomo e a neng a e newa. Ga twe o ne a re, ga a ka ke a swabisa morafe ka jaana, o ikantse Modimo. Mme re utlwa gore, pele ga Kgosi a amogela thomo ele, go ne go buile Kgosikgolo Puso yo ene a neng a supa fa bogosi e le bone pinagare le motheo wa botshelo jwa Motswana; ke gore botshelo jwa Motswana bo itshegeditse ka bogosi.

Polelo e ya bogosi jwa Sesung, jaaka tse dintsi tse re fetileng ka tsone, re e newa ke Dkgang (Daily News) Fa e bolela ka fa Kgosi Puso a neng a bua ka bogosi ka teng, Dikgang (Daily News) Moranang 1 2019 ya re;

‘…..a bo a supa fa kgosi e le motlodiwa Modimo.’ 

Ke eo kgang.  Ga twe kgosi ke motlodiwa Modimo. Potso ke gore, a go ntse jalo? Pele ga re ka araba potso e, a re utlwe gore go tlola ke eng, motlodiwa ke eng. Thanodi ya Setswana  fa e tlhalosa lefoko ‘tlola’ ya re ke go tshasa sengwe mo letlalong. Setswana –English Dictionary yone e bua Sekgowa e re, ‘smear, anoint.’ Re dumalane le ka fa dithanodi tse di tlhalosang ka teng.  Fa re omeletse letlalo mme re le kolobetsa ka mahura, ditlolo, bangwe ba re, ba a itshasa, ba bangwe ba re, ba a tlola. Jaanong, polelo ke eo, ya re, kgosi ke motlodiwa Modimo. Ka fa polelo e kwadilweng ka teng, go raya gore, kgosi  o tlodiwa, tshasiwa,  Modimo. Re nne re re, a mme go ntse jalo? Re arabe re re, nnyaa, ga go a nna jalo. Re re, kgosi ga a tlodiwe Modimo; kgosi  o tlodiwa ke Modimo. Go ne go dirwa jalo nako ele ka dikgosi tsa Israel. Kgosi o ne a tlodiwa leokwane/mahura, go netefatsa gore tota,  ke ene kgosi  mme a newe setilo; ke gore a tlhongwe kgosi. Ka o tloditswe ka lone leokwane lele, e le taelo ya Modimo, go twe, ke motlodiwa wa Modimo.  Jaanong, jaaka re kile ra bua ka lefoko lengwe nako ele, le gompieno re tlaa re, lefoko lengwe fa godimo fale, le lebetswe, le latlhegile mo tseleng. Lefoko leo, ke lefe? Jaaka re bona, lefoko leo ke ‘wa.’ Polelo e tshwanetse gore e re ‘…..kgosi ke motlodiwa wa Modimo,’ ka o tloditswe, kana, o tlodiwa ke Modimo; ga a tlodiwe, ga a tlole, Modimo.Mmualebe

Banners
Banners

Selefu

I am back!

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners