Banners
Banners

Latest News

Police have dismissed information that has been circulating on social ...
The Botswana football season is all but over, after reports that all c...
Football clubs have been given three options to determine the fate of ...
Mogoditshane Police today arrested a suspected serial rapist, who was ...
Banners
Banners

Ka tsebe gone a reng?

SEBOFO MOTSHWANE
Re setse re itse gore, ga e re Motswana a bua, a tlhamalatse puo gore e utlwale sentle mo go botlhe. Gantsi Motswana o kgabisa puo kana a e natefise ka go e bapisa.

Ka gone go dira jaana, Setswana sa felela se na le mafoko a a bidiwang manatetshapuo kgotsa dipapisapuo. Re setse re kile ra bua ka dingwe tsa dipapisapuo tse, mme gompieno a re utlwe gore e a re Motswana a natefisa puo ka lefoko ‘tsebe,’ gone a reng.

E a re a ntse a tsweletse a natefisa puo, Motswana a re go na le go tlhwaya tsebe. Go bua jalo, a raya eng? Ka go tlhwaya tsebe, Motswana o a bo a raya go reetsa. A re re, Bodikelo o ya ga Segaolane, o latela basimane koo. Fa a ntse a tla, o utlwa go tsogile modumo mme ga a utlwe gore tota go buiwa ka eng. O a goroga, o tsaya setilo, o nna fatshe. Fa a le foo, kgang ya basimane e ntse e a tswelela mme o reetsa thata.

Modumo o nna o tswelela ka basimane ga ba naalane sebaka sa go bua ba amogana kgang; ba bua botlhe fela ka nako e le nngwefela. Morago ga lobaka, a se na go nna a reetsa thata, ke gone Bodikelo a utlwa gore basimane ba bua ka khudu kgang e le gore, khudu ke eng; a ke segagabi, sebatana, kgotsa phologolo? Kgang ya nna ya tswelela mme ya se ka ya fela ka basimane ba ne ba sa dumalane gore tota khudu ke eng.

A Jaanong re re, fa Bodikelo a tswa fa, a ya ga Khularelo mme a fitlhela Kenwetswe koo. Fa ba le foo, ba tshwere tsa bone dikgang, Bodikelo a bolelela Kenwetswe ka kgang ya basimane.

E ka re fa Bodikelo a ntse a bua a re, e rile a tsena kwa ga Sega, a fitlhela basimane ba tsositse modumo o a neng a sa itse gore ke wa eng. A tswelele a re, e rile a le foo, a tlhwaya tsebe mme ya re a ntse a tlhwaile tsebe jalo, ke gone a utlwa gore basimane ba bua ka khudu.

O bo o ka botsa gore, ka go tlhwaya tsebe, Bodikelo o raya eng. Fa a re o ne a tlhwaya tsebe, Bodikelo o raya gore, o ne a reetsa thata, a batla go utlwa gore go buiwa ka eng, mme a felela a utlwa gore go tshwerwe kgang ka khudu. O bua jalo Motswana a re, o tlhwaya tsebe, a raya gore o a reetsa. Gape a re, o tlhwaile tsebe, a raya gore o reeditse thata.

A gape re re, Bodikelo ke yoo, o kgaogana le basimane kgang ya bone e sa fela. Fa a tswa ka kgoro, o ba raya a re, ba tswelele le kgang, ene o tlaa nna a tlhwaile tsebe.

Fa Bodikelo a re o tlaa nna a tlhwaile tsebe, o raya gore kwa a tlaa bong a le teng, o tlaa

Banners
nna a reeditse gore kgang eo, e wetse kana e feletse jang.

Go bua jaana, ga a reye gore koo, o tlaa bo a reeditse basimane ba bua. O raya fela gore, o tlaa bo a ntse a letile go utlwa gore kgang e feletse jang, mo e leng gore, e ka re nako nngwe a kopana le bone gape, kana le mongwe wa bone, a botsa gore ba feletse ba re khudu ke eng; a ba ne ba dumalana kgotsa ba feletse ba ntse ba sa dumalane.

A fetele pele Motswana a re go na le go sekegela mafoko kgotsa molaetsa tsebe. Nako nngwe re ne ra kopana le polelo nngwe e e neng e bolela fa bogodu jwa loruo bo atile thata kwa Kang kwa Kgalagadi Bokone. Re ne ra utlwa go twe, e rile Kgosi Seipone a bua le morafe, a o kopa gore o sekegele tsebe molaetsa wa mapodisi wa go tlhama makogtlana a ntebela ke go lebele. Re itse fa makgotlana a, e le tsela nngwe ya go lwantsha bogodu le borukutlhi. Jaanong potso e ka nna gore, fa kgosi a ne a re go sekegelwe molaetsa wa mapodisi tsebe, o ne a raya eng?

Kgosi o ne a raya gore, morafe o reetse thata gore, se se buiwang sa reng, kgotsa one molaetsa oo, wa reng. Mme morafe o se ka wa felela ka go reetsa fela. O reng? O tswele pele, o etse ba ga Kreste. O reetse, o bo o dire se se buiwang; o tlhame makgotlana ao a ntebela ke go lebele. Ka go dira jalo, morafe o tlaa bo o tsere molaetsa oo sentle, o o sekegetse tsebe.

Go ntse go ntse jalo, go na le go sekegela motho tsebe gone go raya go naya motho kana go dira se motho a se kopang. A re re, Kutlwelo o a golega mme o tlhaelelwa ke dijokwe. Ka o a tlhaelelwa, o ya kwa go Kgabutlwe go ya go adima dijokwe koo. O feta a itela mme Kgabutlwe ga a nne dingalo dipe. Ka o itse gore, matlo go sha mabapi, fifing go tshwaranwa ka dikobo, o adima Kutlwelo dijokwe le dikei tsa tsone. Best porno sites

E tlaa re go ntse jaana Motswana a re, Kgabutlwe o ne a sekegela Kutlwelo tsebe, a raya gore, Kgabutlwe o ne a reetsa kopo kana selelo sa ga Kutlwelo mme a mo thusa, a mo naya se a neng a se kopa. Kutlwelo o ne a sekegelwa tsebe ka go adimiwa dijokwe; yo mongwe o ka tla mme ene a sekegelwa tsebe ka sengwe se sele. O bua jalo Motswana fa a natefisa puo ka lefoko ‘tsebe’ mme fela jaaka ka manatetshapuo a mangwe, e balole, e nne monate. Ba sekegele tsebe.Mmualebe

Banners
Banners

Selefu

One million Pula for toilet? Are you crazy?

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners