Banners
Banners

Latest News

Former Permanent Secretary to the President Carter Morupisi and his wi...
Former Permanent Secretary to the President (PSP), Carter Morupisi and...
When the axed Permanent Secretary to the President (PSP) Carter Morupi...
A golden beige metallic Toyota Land Cruiser LX V8 4WD, registered B 58...
Banners
Banners

Re tswelela ka ‘go tshwara...’

SEBOFO MOTSHWANE
E tlaa re gompieno, re tswelele le lenatetshapuo le le reng, ‘go tshwara …..’ Pele, a re supe gore, lefoko le, le manatetshapuo mantsi mme gongwe, re tlaa felela re tlopotse fela, re sa bua ka one otlhe.

E a re Motswana a ntse a natetsha puo, a e bapisa, a e kgabiisa, a re go na le go tshwara lephoro, a raya go tshwara lefela, kana go itswela fela. A re tseye sekai re re, Kutlwelo o dikile a lemile. Ka tshimo ya gagwe e bogale, tsa tswa dijwalo, tsa tla di phephetha. E re a ile go di lekola, a fitlhele di eme sentle, a bone gore, tota o tlaa dika a robile. Fa a sa ntse a itsholofeditse jalo, ya tla gape tsie, ya etsa nako ele, ya uputsa.

Fa go rojwa, ke a selasela fale le fale, tota e le go ikgomotsa  fela. A roba, mme boemong jwa dikgetsi tse dintsi tse a neng a di solofetse, a bona dikgetsi tse tlhano fela, ke tsone a boela gae ka tsone. Gone e ne e le sengwe, go ka twe, boremo jwa mogoma, ga bo tlhobogwe; mme ka go ne go le gonnye thata, go na le mo a neng a go solofetse, a se ka a wela pelo.

E re go tserwe dikgang, batho ba mmotsa gore temo e ne e ntse jang, a latole a re, o dikile a lemile, mme a tshwara lephoro; a raya gore, o ne a lemile mme a itswela fela, a se ka a bona sepe. A  bua jaana, a nyatsa thobo e a neng a e bonye. Go ne go ka nna ga direga gore, tsie e mo senyetse mo le fa e le tlhaka e nngwefela ya lebele, a neng  a ka se ka a e sela, mme a nne a felele a re, o tshwere lephoro. Foo, e le nnete a sa nyatse, a itswetse fela a sa roba sepe.

Go tshwara mo gongwe, ke go tshwara ka natla. A re boe re re, go lemilwe, mme mabele a setse a omile. Go bona a ntse jaana, ya goroga thaga, ya thibelela mo masimo. Ba ka bona go ntse jalo balemi, ba bona gore, ba tshwanetse go ema ka dinao ba leta, e seng jalo, ba tlaa tshwara lephoro. Ba tlhoafala ba leta; ba tsogele kwa masimo, ba tlhole koo. E re maitseboa ba boa, e bo e le letsapa fela. Ka ba dira ba tlhagafetse, Motswana a re, ba tshwere ka natla. Gape, a bo a ka nna a re, ba tshwere ka thata.

A nne a tswelele Motswana a natetshe Setswana mme a re, go na le go tshwara kwa le kwa. E ntse e le sekai, a re re, Pherere o tsogile a ile go disa.

Fa di ntse di hula, ene a ya le ditlhare a nwa moretologa. Wa mo natefelela thata, a se ka a batla go o tlogela. Di ka ema, di o utlwa monko

Banners
wa mabele? Tsa palama motlhaba, tsa fologela ka kwa masimo, tsa feta tsa tlhagelela mo tshimong ya ga Dikgaupane. A di fitlhela moo Dikgaupane, di setse di sentse thata. A di ntsha, a di gatelelela kwa ga Mhati. O tsenye koo a galefile thata ka tota di ne di mo faladitse. 

Mhati a bega kgang ya gagwe mme Pherere a bidiwa go tla go tlhalosa gore, go diregile jang gore dikgomo di ye go senyetsa Dikgaupane. Motho a ne a diilwe ke moretologa, o ka bua eng?  Karabo ya gagwe ya nna gore, ene o tlhotse a disitse fela sentle. Fa le sokologa, a sokolola dikgomo go di atametsa moraka, mme a di tlogela di setse di fapaantse masimo. A bodiwa gore, o ne a kgaogana natso, a ya kae.

A re, o ne a sa ntse a itlhomola, ka o ne a tlhabilwe ke mutlwa. Potso ya tla gape ya re, o tsere lobaka lo lo kae go itlhomola. Karabo ya gagwe ya re, e rile a se na go itlhomola, a utlwa Bengbatsone e lela kwa morago mme a boela kwa go yone. Potso ya nna gore, Bengbatsone e kgaoganye le dikgomo tse dingwe jang, ka o tlhotse le tsone. A thamelwa ke karabo.

Tsa nna tsa tla dipotso mme tota ga se ka ga utlwala sentle gore Pherere o kgaoganye le dikgomo jang. Ga se ka ga nna le karabo epe ya nnete, fa e se go leka go tla ka diipato fela. Fa go nna jaana, motho a bua, mme go sa utlwale gore, tota kgang ya gagwe ya tlhomamo ke efe, Motswana a re, motho yoo, o tshwara kwa le kwa.

A felele a re, ga a utlwe/itse se tota motho a se buang. Motho gape o ka tshwara kwa le kwa, fa a pitlanyeditswe ke ditiro; ditiro di le dintsi mme a di dira a le nosi.  A dire e, a e tlogele,  a dire  ele, a e tlogele, a ye go dira e nngwe gape fale. Ka o tlolaka le tsone tsotlhe, go twe, o tshwara/tshwere kwa le kwa.

Gape, go nne le go tshwara ka tlhogo, gone go raya go tsietsa. Fa godimo fale, re bona Pherere a palelwa ke go tlhalosa gore dikgomo di sentse go rileng. Boemong jwa seo, o leka go tla ka diipato fela. Go dira jaana, o leka go tshwara batho ka tlhogo. Fa ba ka se ka ba mo lemoga mme a falola dithupa, o tlaa itumela a re, o ba tshwere  ka tlhogo. Mme fa ba lemoga botlhajana jwa gagwe, le bone ba re, o batla go ba tshwara ka tlhogo. Motswana a e kgabise jalo puo, a e bapise, a e natetshe, ruri  e nne monate. motshwanes@yahoo.comMmualebe

Banners
Banners

Selefu

The capital management Botswana saga

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners