Banners
Banners

Latest News

Ministry of Youth Empowerment, Sport and Culture Development permanent...
PALAPYE: Out-of-contract players from various clubs across the local l...
Local clubs face prolonged uncertainty, as there has been no decision ...
Township Rollers are on a mass wage bill reduction process. The club, ...
Banners
Banners

Re tswelela ka ‘go tshwara...’

SEBOFO MOTSHWANE
E tlaa re gompieno, re tswelele le lenatetshapuo le le reng, ‘go tshwara …..’ Pele, a re supe gore, lefoko le, le manatetshapuo mantsi mme gongwe, re tlaa felela re tlopotse fela, re sa bua ka one otlhe.

E a re Motswana a ntse a natetsha puo, a e bapisa, a e kgabiisa, a re go na le go tshwara lephoro, a raya go tshwara lefela, kana go itswela fela. A re tseye sekai re re, Kutlwelo o dikile a lemile. Ka tshimo ya gagwe e bogale, tsa tswa dijwalo, tsa tla di phephetha. E re a ile go di lekola, a fitlhele di eme sentle, a bone gore, tota o tlaa dika a robile. Fa a sa ntse a itsholofeditse jalo, ya tla gape tsie, ya etsa nako ele, ya uputsa.

Fa go rojwa, ke a selasela fale le fale, tota e le go ikgomotsa  fela. A roba, mme boemong jwa dikgetsi tse dintsi tse a neng a di solofetse, a bona dikgetsi tse tlhano fela, ke tsone a boela gae ka tsone. Gone e ne e le sengwe, go ka twe, boremo jwa mogoma, ga bo tlhobogwe; mme ka go ne go le gonnye thata, go na le mo a neng a go solofetse, a se ka a wela pelo.

E re go tserwe dikgang, batho ba mmotsa gore temo e ne e ntse jang, a latole a re, o dikile a lemile, mme a tshwara lephoro; a raya gore, o ne a lemile mme a itswela fela, a se ka a bona sepe. A  bua jaana, a nyatsa thobo e a neng a e bonye. Go ne go ka nna ga direga gore, tsie e mo senyetse mo le fa e le tlhaka e nngwefela ya lebele, a neng  a ka se ka a e sela, mme a nne a felele a re, o tshwere lephoro. Foo, e le nnete a sa nyatse, a itswetse fela a sa roba sepe.

Go tshwara mo gongwe, ke go tshwara ka natla. A re boe re re, go lemilwe, mme mabele a setse a omile. Go bona a ntse jaana, ya goroga thaga, ya thibelela mo masimo. Ba ka bona go ntse jalo balemi, ba bona gore, ba tshwanetse go ema ka dinao ba leta, e seng jalo, ba tlaa tshwara lephoro. Ba tlhoafala ba leta; ba tsogele kwa masimo, ba tlhole koo. E re maitseboa ba boa, e bo e le letsapa fela. Ka ba dira ba tlhagafetse, Motswana a re, ba tshwere ka natla. Gape, a bo a ka nna a re, ba tshwere ka thata.

A nne a tswelele Motswana a natetshe Setswana mme a re, go na le go tshwara kwa le kwa. E ntse e le sekai, a re re, Pherere o tsogile a ile go disa.

Fa di ntse di hula, ene a ya le ditlhare a nwa moretologa. Wa mo natefelela thata, a se ka a batla go o tlogela. Di ka ema, di o utlwa monko

Banners
wa mabele? Tsa palama motlhaba, tsa fologela ka kwa masimo, tsa feta tsa tlhagelela mo tshimong ya ga Dikgaupane. A di fitlhela moo Dikgaupane, di setse di sentse thata. A di ntsha, a di gatelelela kwa ga Mhati. O tsenye koo a galefile thata ka tota di ne di mo faladitse. 

Mhati a bega kgang ya gagwe mme Pherere a bidiwa go tla go tlhalosa gore, go diregile jang gore dikgomo di ye go senyetsa Dikgaupane. Motho a ne a diilwe ke moretologa, o ka bua eng?  Karabo ya gagwe ya nna gore, ene o tlhotse a disitse fela sentle. Fa le sokologa, a sokolola dikgomo go di atametsa moraka, mme a di tlogela di setse di fapaantse masimo. A bodiwa gore, o ne a kgaogana natso, a ya kae.

A re, o ne a sa ntse a itlhomola, ka o ne a tlhabilwe ke mutlwa. Potso ya tla gape ya re, o tsere lobaka lo lo kae go itlhomola. Karabo ya gagwe ya re, e rile a se na go itlhomola, a utlwa Bengbatsone e lela kwa morago mme a boela kwa go yone. Potso ya nna gore, Bengbatsone e kgaoganye le dikgomo tse dingwe jang, ka o tlhotse le tsone. A thamelwa ke karabo.

Tsa nna tsa tla dipotso mme tota ga se ka ga utlwala sentle gore Pherere o kgaoganye le dikgomo jang. Ga se ka ga nna le karabo epe ya nnete, fa e se go leka go tla ka diipato fela. Fa go nna jaana, motho a bua, mme go sa utlwale gore, tota kgang ya gagwe ya tlhomamo ke efe, Motswana a re, motho yoo, o tshwara kwa le kwa.

A felele a re, ga a utlwe/itse se tota motho a se buang. Motho gape o ka tshwara kwa le kwa, fa a pitlanyeditswe ke ditiro; ditiro di le dintsi mme a di dira a le nosi.  A dire e, a e tlogele,  a dire  ele, a e tlogele, a ye go dira e nngwe gape fale. Ka o tlolaka le tsone tsotlhe, go twe, o tshwara/tshwere kwa le kwa.

Gape, go nne le go tshwara ka tlhogo, gone go raya go tsietsa. Fa godimo fale, re bona Pherere a palelwa ke go tlhalosa gore dikgomo di sentse go rileng. Boemong jwa seo, o leka go tla ka diipato fela. Go dira jaana, o leka go tshwara batho ka tlhogo. Fa ba ka se ka ba mo lemoga mme a falola dithupa, o tlaa itumela a re, o ba tshwere  ka tlhogo. Mme fa ba lemoga botlhajana jwa gagwe, le bone ba re, o batla go ba tshwara ka tlhogo. Motswana a e kgabise jalo puo, a e bapise, a e natetshe, ruri  e nne monate. motshwanes@yahoo.comMmualebe

Banners
Banners

Selefu

I am back!

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners