Banners
Banners

Latest News

Former spy chief, Isaac Kgosi is challenging the State in his criminal...
The Block 8 clinic-based nurse who was said to have tested positive fo...
While businesses and individuals are grappling with challenges brought...
Mileage Group (Pty) Ltd, an investment and international company has o...
Banners
Banners

Dikgosi di bula magodimo

TEICHLER RANKOA
Dikgwedi di se kae tse di fetileng, ba Tepo Loapi ba ne ba bolela fa monongwaga pula e tlaatla go sa le gale, fa go tshwantshanngwa le ngogola.

Go utlwa se, Batswana ba solofela thata mme fela, ba fela pelo gore, e tlaa na leng.

Mme go lebega fa jaanong ba lebile kwa masimo le kwa merakeng, ka ke eo e gorogile.

Se jaanong se busetsa Batswana kwa tumeleng e le ya bone ya bogologolo e dikgosi di neng di itsiwe thata ka go nesa pula. Nako eo, gatwe pula e ne e ka se ne pele ga dikgosi di bolotsa letsema. Ke sone se e rileng beke pele ga letsatsi la boipuso, Batswana ba bolelelwa gore, letsema le buletswe ka go solofetswe pula go na.

Kwa Kweneng, e rile Kgosi Kgari III a bolotsa letsema, a tlatsa ka gore, kgaolo yotlhe ya Kweneng, e tshwanetse go nna phepa.

A re, bogologolo go ne go ntse go nna fela jalo. E rile go supa se, a etelela morafe wa gagwe, a gagaola motse wa Molepolole, a na le basimanyana ba ba iseng ba huhumele mapai le makgarebe. O ne a dira jaana ka dipheko tsa Setswana tse di itsiweng ka go tlhatswa naga. Tiro e ya go gagaola kgaolo ya Kweneng, e ne e kopanye le go sela dibeela, tse go dumelwang fa e le tsone gantsi di kgoreletsang pula go na ka di lebega jaaka

Banners
difatlhi.  Kgosi o ne a bolela fa e tlaa re morago ga go phepafatsa naga kwa masimo, pula e ne.

Kgosi Kgari o ne a bolela fa phuthego e, e le e e faphegileng, ka jaanong a tsile go bolotsa letsema gore Bakwena ba ye go baakanya, ba agelele digotlo le masimo, ba ntshe makabu, go ipaakanyetsa temo ka pula e gorogile. Kwa Kanye, Kgosi Malope II, le ene a bulela letsema, a ntse a gatelela gore, pula e setse e gorogile, mme Bangwaketse ba lebe kwa ba yang go baya tema teng go ya go baakanya. A digela ka gore, jaaka a bolotsa letsema jaana, o sutela pula e e tlaa reng go ise go fete malatsi ape a mantsi, e bo e na. Phuthego e ne ya phatlalala Bangwaketse ba dumela fa ruri pula e gorogile.

Motshwarelela bogosi jwa GaMmangwato, Kgosi Sediegeng Kgamane, le ene a gata fela jalo. A bolela fa nako ya pula e gorogile, mme a biditse phuthego go tla go bulela letsema.

A kopa gore, a Bangwato ba ye go baakanya masimo le digogi ka magodimo ke ao a bulegile gore go lemiwe, tlala e se ka ya apara Babinaphuti, ka letlhodi le tlaa dika le le lentsi.Naledi

Banners
Banners

Selefu

Can anything good come out of Africa?

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners