Banners
Banners

Latest News

It seems jailed assets manager, Timothy Gordon Marsland of Capital Man...
With 30 criminal charges awaiting  him in Botswana, disgraced fou...
The Directorate of Public Prosecutions (DPP) has been allowed to file ...
While it is difficult for individuals to support their families due to...
Banners
Banners

E seng DIS Kwerepe

TOBOKANI BARATANG
Noah Salakae
Mothusatona wa Lephata la Merero ya ofisi ya ga Tautona, Tsamaiso-puso le Bodirelapuso, Thato Kwerepe a re ga gona boammaruri gore lekalana la di tsaya ditlholwa la DIS, le amega mo bogodung jwa dinaka tsa ditlou kana ditshukudu.

Kwerepe o buile jaana bosheng kwa palamenteng, fa a ne a araba potso ka Mopalamente wa Ghanzi Bokone, Noah Salakae.

Mothusatona Kwerepe o boleletse palamente gore, dikgang tse di amanyang DIS le bogodu jo bo umakiwang, ga dina lepele le morago.

A re, le fa go kile ga nna le magatwe ka se, e bile mangwe a ne a kwalwa mo makwalo-dikgannyeng, kgangkgolo ke gore ga ana boammaruri. Kwerepe a re dikgang tse tsa di nonyane, di feletse di bolela fa go na le kgotlhang magareng ga Tona wa Lephata la Tikologo, Tshomarelo Ditsatlholego le Bojanala, Tshekedi

Banners
Khama le Mookamedi mogolo wa DIS, Isaac Kgosi.

Kwerepe o boletse gape fa dikgang tse di umakilweng, bogolojang ka bobegadikgang, di makatsa ka lephata la gagwe le ba sepodisi sa Botswana, ba ise ba gatise dikgetse dipe tsa bogodu jo bo umakilweng. A re fa godimo ga se, ga go ise go ko go gatisiwe dikgetsi dipe tsa bogodu jwa dinaka tsa ditlou ka ngwaga wa 2016 le 2017.

Mopalamente Salakae o ne boditse Tona gore, a o itse ka kgang e, le gore ga a ise a utlwalele kana go e bona mo dipampiring.



Naledi

Banners
Banners

Selefu

BDP solidarity

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners