Banners
Banners

Latest News

Police have dismissed information that has been circulating on social ...
The Botswana football season is all but over, after reports that all c...
Football clubs have been given three options to determine the fate of ...
Mogoditshane Police today arrested a suspected serial rapist, who was ...
Banners
Banners

A bo radikhombi ba kgalemelwe

CORRESPONDENT
Dipego tsa bosheng go tswa kwa makalaneng a sepodisi go ralala lefatshe leno, a tlogetse Batswana bale bantsi gamaregile. Dikai ke tsa melato ya dititeo tsa bapalami ke bakgweetsi bangwe le ba ba duedisang.

Go kopane le go phorwaphorwa ga bana ba dikole tse di kgolwane ke bakgweetsi bangwe ba dikoloi tsa sechaba, tota le go betelelwa ga bana bao.

Ka fa letlhakoreng le lengwe, nno tagi le go gogela motokwane mo dikoloing tsa sechaba, ke bakgweetsi bangwe ke maitseo fela a a makgasa a a sa letlesegeng mo sechabeng.

Re dumela gore sengwe se tshwanetse sa dirwa go otlhaya boradikhombi ba ba sa itshwareng sentle, mme gongwe Pitso e ka thusa go rarabolola seemo se.

Lephata la Dipalamo le Itshireletso tseleng le lekalana la MVA, di ka thusa go rutuntsha boradikhombi ka matshwenyego a. Re dumela gape gore, go dirwe thulaganyo

Banners
ya go kanoka matshwao a a ka kalang boitekanelo jwa bakgweetsi ba dikoloi tsa setshaba, mme matshwao ao, a dire gore kwa pheletsong lephata la diteseletso le sekaseke teseletso tsa bakgwweetsi le tsone dikhombi tota.

Sengwe gape se se tshwenyang thata, ke go phorwaphorwa ga baithuti ba dikole tse di kgolwane. Ba ngokiwa ka mmino le madi, fa bangwe ba boletse fa ba ngokiwa ka diritibatsi tse ba reng di tse nngwang mo dinotsididing tsa bone ke bakgweetsi bao.

Jaanong, re dumela gore banaleseabe batshwanetse go ntshana se inong ka diemo tse, mme kgabagare go nne le tharabololo mabapi le maitseo a a lolea a.Naledi

Banners
Banners

Selefu

One million Pula for toilet? Are you crazy?

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners