Banners
Banners

Latest News

It seems jailed assets manager, Timothy Gordon Marsland of Capital Man...
With 30 criminal charges awaiting  him in Botswana, disgraced fou...
The Directorate of Public Prosecutions (DPP) has been allowed to file ...
While it is difficult for individuals to support their families due to...
Banners
Banners

Lesika la Rantswana le itsanye

TEICHLER RANKOA
KGALAPITSE: Kgosi Segale Linchwe a re bana ba motho ba tshwanetse go itsane go tswa mo lelwapeng le ba tsalwang mo go lone go fitlha mo losikeng lotlhe go tswa kwa moding.

Linchwe a re go dira jalo go botlhoka ka go ka thusa ope fela go tlhodumela modi wa kwa a tlholegang teng le go itsane botoka ele masika.

Kgosi Segale o buile se ka Matlhatso, kwa a neng a le sebui sa tlotla mo moletlong wa Barwa Selo sa Motlhaba, ba maikaelelo a o bone eneng ele go itsane mo tshikeng tsa pele. Moletlo o, o ne a gogwa kwa pele ke monnamogolo Tlawele TM Motlhatlhedi yo ene a setseng a tshwere dingwaga tse di makgolo a robabongwe (90).

O ne a bolela fa Bakgatla e le morafe o o itseng go dira dilo ka thulaganyo, eleng seo bontsi jwa bone ba itsane, a tlhalosa gore go tswa bogologolo, go ne go ntse go tshwarwa meletlo e ya go itsane le le masika. A re go ne go dirwa jaana ka go tlhaba dikgomo, go apewe mme masika otlhe a bitsane go tla go itisa mmogo. A re ke nako a bana le dikokomane di kgonang go bontshiwa masika a bone a ba sa a itseng, bogolo jang ka go sa nnwe felo le lengwe.

A tlhalositse gore, tiro e ya a re itsaneng, e ne e dirwa ke bagolo, kgotsa batsadi ka e le bone ba itseng gore masika otlhe a bone a ko kae, a rotloetsa gore a mowa o montle o o supilweng ke Tlawele Motlhatlhedi le botlhe ba losika la gagwe, o tswelele o nne teng.

Ka se, a re se ka thusa thata gore bana ba ba tswang ko tlase, kgotsa ba segompieno ba gole ba itse masika a bone a a gaufi le kgakala jaaka a a kwa mafatsheng a sele jaaka Aferika Borwa, Lesotho jaaka a bona go diragala mo letsatsing le legolo le la Barwa Selo Sa Motlhaba. Batho ba ba tsebe e phatlhana e bobowa.

O ne gape a bolela gore mongwe

Banners
le mongwe a tseye letsatsi le ka tlhwaafalo gore a kgone go itse motlhala wa gagwe sentle, a re segaabo motho se monate thata, mme go ikitse le gone e le botlhale jo mongwe le mongwe a tshwanetseng go nna le bone.

Monnamogolo Motlhatlhedi o ne a bolela gore tota letsatsi  le ke la tiro ya lesika la ga Rantswana, le a reng le simologile fela ka Modisane, Tshekedi go tsena ka Motlhatlhedi. O ne a supa kitso le botlhale jo bo kwa godimo fa a nankola lesika le looRa Barwa Selo sa Motlhaba a supa ditlogolo tsa Rantswana go tswa kwa Masiane le ba Ralebotsa bo Lesolebe Mogorosi, Mmamoitali. A tlhalosa ka ba kwa Mabalane le gore ba nnile jang koo.

TM o ne gape a bitsa ditlogolo tsa Motlhatlhedi, ba tswa ka magoro go tloga ka barwa Katse, ba Letshebetshebe, barwa Magetse le bone ba Luka tota. Morago a kgabanyetsa kwa Aferika Borwa jaaka a ne a bua ka ba Mmatsela, ba le bone a ileng a ba balakanya ka go tsalwa ga bone.

O ne a bua ka Motlhatlhedi, mme a bitsa bana ba gagwe, a bitsa bana ba ga Tlawele, a tloga a bitsa borangwane eleng ba Gaseitsiwe, mme ga itumedisa thata go bona lesika le le supiwa ka bokgabane le botlhale jo bogolo.

Erile go wetse se, monnamogolo Tlawele a bolela gore o itumetse fela thata go bona go ntse jaana, a re o leboga botlhe fela ba erileng a bitsa pitso e, ba e amogela.

A re o kopa gore go tswelelwe go dirwe jaana. A gakolola gore ene kana tiro ya gagwe o setse a e weditse, a re dingwagwa tse 90 ga se mmowa fela, eleng seo a boneng go le botoka gore e re a santse a le botshelong a phuthe lesika la barwa Selo Sa Motlhaba a le kopanye.Naledi

Banners
Banners

Selefu

BDP solidarity

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners