Banners
Banners

Latest News

The Botswana Democratic Party (BDP) will soon hold disciplinary hearin...
FRANCISTOWN: The suspension of the Umbrella for Democratic Change&rsqu...
Former spy chief, Isaac Kgosi’s review application in which he i...
Former spy chief, Isaac Kgosi is demanding P30 million from government...
Banners
Banners

E seng maponapona betsho!

TEICHLER RANKOA
Kgokgontsho ya basadi ke banna go lebega gore e sa ntse e tshwenya go ralala lebopo lotlhe, go akaretsa le mo lefatsheng la Botswana tota, le mo go lone banna bangwe go lebegang ba ikaeletse go tshwenya basadi ka ntlha ya kapari ya bone.

E rile dibeke tse pedi tse di fetileng, mosadi mongwe a welwa ke seru se se maswe sa go tlogelwa a le sheleng, mo go ileng ga gwetlha basadi bangwe le makgotla a basadi go ema ka dinao go bolotsa ntwa kgatlhanong le mokgwa o.

Kemo kgatlhanong le mowa o o maswe wa banna go kgokgontsha basadi ka kapari ya bone, e tshwanetse go dirwa ke mongwe le mongwe, go akaretsa le bone banna tota.  Basadi le bone ba tshwanetse go supa sentle gore ga ba amogele gotlhelele go sotlakiwa ka mabaka a gore ga ba a apara sentle.

Re dumela gore basadi ba na le tshwanelo le boikgethelo jwa ka fa ba batlang go apara ka teng.

Re batla go dumela ka mowa o le mongwe fela gore, ka boammaaruri basadi ba tshwanetse go itumelela mokgwa  mongwe le mongwe wa kapari. Re batla go lemotsha banna gore, ga ba a tshwanela go tshwenya basadi ka kapari ya bone, mme e bile, fa ba bona o kare gongwe mosadi ga a a nna sentle, a ba se itseele molao mo diatleng ka go

Banners
dira jalo ga bone e le go tswelela ba rotloetsa kgokgontsho ya basadi.

Re boa gape re tsaya sebaka se go lemotsha basadi gore, le fa tshwanelo ya kapari e le ya bone, ba gakologelwe gore, kapari ke setho, e leng seo le bone ba tshwanetseng go leka ka bojotlhe go apara ka mokgwa o o ba nayang tlotlo.

Ga re ka ke ra dumela gore basadi ba tsamaye fela mo ba sa apara gotlhelele. Se, e tlaa bo e le mokgwa fela o o ba nyenyafatsang, le go kgokgontsha banna ba le bone ba nang le tshwanelo ya go bona dilo tse di amogelesegang.

A tshwanelo ya basadi ya mokgwa wa go ikgethela kapari, e nne e e tlaa se keng e ba supe ka mokgwa ope o o tlaa belaetsang, kgotsa o ba diga seriti, le go ba tlhobosa.  Boammaaruri ke gore, ga go na motho ope yo o ka tlogelang marago fela kwa ntle, e le mosadi kgotsa monna, a re ke tshwanelo ya gagwe.

Nnyaa, se Batswana betsho e tlaa bo e le bosutlha fela jo bo maswe.Naledi

Banners
Banners

Selefu

We believe in a free press

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners