Banners
Banners

Latest News

Police have dismissed information that has been circulating on social ...
The Botswana football season is all but over, after reports that all c...
Football clubs have been given three options to determine the fate of ...
Mogoditshane Police today arrested a suspected serial rapist, who was ...
Banners
Banners

Mabogo .. a a thebana

SEBOFO MOTSHWANE
Motswana o rile, maano a botshelo ga a site, go sita a loso. O ne a raya gore, le fa go ka nna thata jang, motho ga a ka ke a sitwa, kgotsa a palelwa ke gore o ka itshedisa jang.

A re fa botshelo bo le thata, motho o tshwanetse go batla tsela nngwe ya go bo tlhabantsha. Sengwe se se ka re kaelang nnete ya seane se, ke metshelo e Batswana ba e dirang. Gantsi  batho ba a tle ba iphitlhele ba se na madi a go dira tsotlhe tse ba di eletsang.  Potso e nne gore, seemo se ntse jaana, motho o ka dira jang, leano o ka loga lefe go itsweledisa pele?  Karabo e nne gone gore, a botshelo ga a site, go sita a loso.

Ka ke ao ga a site, bangwe ba tle ka mogopolo wa motshelo. Jaaka re itse, motshelo ke mogopolo o e leng gore ka one, batho ba a ikopanya, ba thusanye, mme ba re ba a tshedisanya; ba re ba dirile motshelo. Gantsi  motshelo o dirwa ka madi. Batho ba a ipope mokgatlho. Mongwe mokgatlho  o bidiwe leina lengwe, o  mongwe e nne motshelo fela o se na lepe leina. Mme fela batho ba dumalane gore ba ntshe madi mangwe, e le one a ba thusanyang, ba tshedisanyang ka one.  Bangwe ba dumalane gore madi ao, a bewe go tlaa a adimiwa ba ba tlaa bong ba batla go adima mme ba a buse a na le morokotso; a tsetse. E, e nne yone tsela ya go oketsa madi a maloko a thaileng motshelo ka one. Fa ngwaga o fela, madi otlhe a phuthiwe, a kgaoganngwe.  Mme fa dilo di tsamaile sentle, maloko a bone sengwe se se itumedisang.

O mongwe motshelo, e re boemong jwa go kokotletsa madi, o dumalane gore madi ao a rekele maloko dijo ka go tlhatlologana. E re kgwedi e go rekelwe Naledi, kgwedi e e latelang go rekelwe Neo, dikgwedi tse dingwe go rekelwe ba bangwe fela jalo ka go tlhatlologana. Bangwe gape e ka re boemong jwa go reka dijo, ba bona go le botoka go reka dilwana tsa mo lwapeng go abela maloko.

Motshelo mongwe go bolelwa e le wa Remmogo- Mosadi Thari kwa Maun. Ga twe mokgatlho o, o bopilwe ngwaga o o fetileng mme o na le maloko a le lesome le bobedi, botlhe e le basadi. Fela jaaka ka metshelo e mengwe, go bolelwa fa moono wa Remmogo-Mosadi Thari e le go itirela le go leka go itokafaletsa botshelo. A ga se bue jalo Setswana se re, motho ga

Banners
a direlwe e se nama? E ntse e le sone gape se re, makopo  (go kopa) ga a tshedise pitsa, se raya gore, motho o tshwanetse go nna le se e leng sa gagwe, e seng go tshela ka go kopa le go adima.

Ga twe kwa Remmogo -Mosadi Thari, go ne ga dumalanwa gore leloko lengwe le lengwe le ntshe P200.00. Ka madi a, go ne ga rekelwa maloko dilwana tse di jelang/dijana, dikopi le dipitsa. Godimo ga moo, go bolelwa fa go ne ga rekwa dilwana tsa kago, go lebilwe gore leloko le tlhoka eng. Fa ngwaga o fela, ga dirwa moletlo, dilwana tse tsa abiwa. Moletlo ya nna o mogolo, boitumelo le bone ya nna bo bogolo. Ke mang  yo o neng a ka se ke a itumele mo tirong ya go nna jalo? Go begwa fa kwa moletlong ole, mongwe wa maloko a ne a bolela fa a itumetse thata ka jaanong o na le tsotlhe tse mosadi a ka di tlhokang mo lwapeng. Mme a se ka a felela fa. A tlatsa ka go kgothatsa basadi ba bangwe gore le bone ba tsene metshelo e le leano la go itlhatlosa. Fa e bega ka fa leloko le le neng la bua ka teng, Dikgang/Daily News (Labotlhano Sedimonthole 11 2015) ya re; “O gwetlhile bomme jaaka ene go se itshele meriti e tsididi ka a re ‘mabogo dinko a a thebana.’ ”

Ke eo kgang. Ga twe basadi ba iteke ba tsene metshelo ka mabogo dinko a a thebana. Fa o etse tlhoko, o tlaa lemoga gore one mafoko a a reng ‘mabogo dinko…..’ a mo letshwaong la ditsejwana (quotation/speech marks). Re tlaa tsaya gore, Dikgang?Daily News e tsere mafoko a fela jaaka a ne a buiwa ke yo a neng a bua nako eo. Mmualebe a nne a botse gore a go buiwa jalo go twe, mabogo dinko? A go bua jalo ga se go fapoga Setswana? Kgotsa ke phoso ya yo a neng a bua, a relela loleme, a bua lefoko le sele boemong jwa le le tshwanetseng?

Ga re itse mme fela gore go twe mabogo dinko, ke phoso e tona e e ka latlhang ba ba bantsi. Setswana sa re, mabogo dinku a a thebana, e seng dinko. A re farologanye mafoko a mabedi ao, ‘nko’ le ‘nku.’

motshwanes@yahoo.comMmualebe

Banners
Banners

Selefu

One million Pula for toilet? Are you crazy?

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners