Banners
Banners

Latest News

A rogue buffalo this morning strayed into Maun Bus Rank in the centre ...
Broadhurst Magistrate's Court has dropped a crucial charge against for...
The State has deemed defamation allegations by the suspended Directora...
The Law Society of Botswana (LSB) is still to consider whether to heed...
Banners
Banners

Ga se go rumolana

SEBOFO MOTSHWANE
Thota ya Letloping ya welwa ke leuba. Jaaka mo mafelong a mangwe go ne go fetile dingwaga pula e sa bonale. Fa nako e ntse e tsamaya, dinwelo ( megobe, matamo, didiba, dinoka) tsotlhe tsa kgala.

Nako nngwe motho a tseye kgamelo a re o ya go ga golo gongwe  kwa a go itseng mme a fitlhele go se na sepe. Mo go tse dingwe go tswedisiwe mme le gone e ntse e se ga sepe.

Ka Motswana a re tsholofelo ga e tlhabise ditlhong, batho ba se ka ba itlhoboga. Ba nna ba lelala legodimo, ba rapela, ba solofetse gore e ka re tsatsi lengwe ya na.

Kae? Seemo sa bifela pele. Lenyora la gola, ditlhogo tsa opa. Batho ba se ka ba itse gore ba ka tshabela kae. Fa malatsi a ntse a feta mme pula e sa bonale, morafe wa nna fatshe wa ipotsa gore go dirwe jang ka lenyora le.

Letsatsi lengwe ga bidiwa phuthego. Kgang ya nna gore, le fa gone pula e ka na, metsi a nna teng, gongwe e ka re mo dingwageng tse di tlang, seemo se sa go tlhoka metsi sa boela gape.

Mme ka mosele wa pula o epiwa go sale gale, a e re mo nakong eno, go baakanyediwe nako ele e e tlang. Megopolo ya tswa ka go farologana.

Fa e ntse e tla, mongwe ya nna gore, ka letamo le le tona la Letloping le tshwara metsi thata, a  le fatiwe, le okediwe. Mogopolo o wa buiwa, wa dumelwa ke ba bantsi.

Fa e kete kgang e tlaa wela, ga ema Ramaretlwa, le ene a dumalana gore letamo le le okediwe.

Fela a fetela fa pejana.  Ene a re, mo godimo ga gore letamo la Letloping le fatiwe, a letamo le, le tshwaraganngwe le le le bapileng nalo la Letlotswana. A tswelela a re, fa matamo a a ka tshwaragana, a ka tshwara metsi go feta jaaka  la Letloping le le nosi.

Fa Ramaretlwa a wetsa, batho ba ema mme ba bua ka go farologana.

Yo mongwe go bueng ga gagwe a re o kgwa Ramaretlwa dikgaba. Ba bangwe bone ba re ba iteela mafoko a ga Ramaetlwa kobo moroko.

Ba nna ba tla. Kwa morago yo mongwe ene a re o emela go latlhela tlhware logonyana. Ya nna phuthego e e monate thata, go tswa megopolo e mentle,  go buiwa Setswana se se loileng. Mogopolo wa go tshwaraganya matamo wa felela o amogetswe ke botlhe. Kgang ya wela, phuthego ya tswalwa.

 Ya wela jalo phuthego ya Letloping. A jaanong re lebelele mafoko ale a go kgwa dikgaba, go iteela kobo moroko, go latlhela tlhware logonyana, a a neng a dirisiwa

Banners
ke bangwe mo phuthegong ele. Mafoko a a raya eng?

Go kgwa dikgaba ke go fetola kgotsa go araba mafoko a a builweng ke mongwe. Go araba mo e ka nna go amogela kana go gana mafoko a a builweng. Mo sekaing sa rona sa phuthego ya Letloping, mongwe o ne a ka kgwa Ramaretlwa dikgaba a dumalana le mogopolo wa go tshwaraganya matamo kana a ganana le one.

 A re lemoge gore lefoko le, ke go kgwa dikgaba, e seng go kgwa kgaba jaaka bangwe ba a tle ba bue.

Go ntse go ntse jalo, e ka re fa motho mongwe a fetsa go bua, yo mongwe a re o iteela mafoko a motho yoo kobo moroko.

Yo ene o tlaa bo a raya eng? Motho yo o iteelang mafoko kobo moroko ke yo o tlatsang mafoko a a builweng, a a gatelela, ka o dumalana le one. Go iteela ke go thatafatsa. A re re Neo o ne a roka yone kobo tota.

Fa a fetsa, o fitlhela gore golo gongwe ga a roka sentle; tlhale e sa tshwara, e se thata. Neo o boa a roka golo fale gape gore go nne thata.

Ka go dira jaana, ga twe Neo o iteela moroko; ke gore o a o thatafatsa.

Mongwe gape o ka re ene o emela g o latlhela tlhware logonyana. Yo o tlaa bo a raya eng? Le ke lone lefoko le tota re batlang go bua ka lone ka bangwe ba le tlhalosa ka go sele.

Batho bangwe ba a tle ba re go latlhela tlhware logonyana ke go rumolana. Ba re, tlhware ke noga e e bogale thata mo e ka se keng ya latlhelwa logonyana mme ya nna fela.

Ba re gore o e latlhele logonyana, e tlaa gakala, e lwe thata. Gongwe go ka direga jalo ya re fa o ka latlhela yone tlhware tota logonyana, ya go lwantsha.

A mme gore go twe go latlhela tlhware logonyana ke go rumolala gone ke tlhaloso e e leng yone? Ga se yone. Go latlhela tlhware logonyana ke go tlatsa mafoko a a setseng a builwe mme o sa tlatse ka sepe se se kalo.

Ke go bua mafokonyana fela a e leng gore le fa a ne a sa buiwa,  go ne go ka se ka ga senya sepe. Motho o a bo a sa rumolane, o a bo a tlatsa, a dumalana le se se builweng.

motshwanes@yahoo.com. Mmualebe

Banners
Banners

Selefu

COVID 19 Wedding

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners