Banners
Banners

Latest News

The 51-year-old man of Rungwana ward in Thamaga killed himself after s...
Botswana Defence Force (BDF) is investigating a case in which one of t...
Police are following leads, but no arrest has been made as yet in the ...
FRANCISTOWN: Francistown deputy mayor Gaethuse Ramolotsana has urged B...
Banners
Banners

E re go tlhalefa ngaka le bolwetse o ....

SEBOFO MOTSHWANE
Nthepha o ne a nna mo go nngwe ya matlo a barutabana kwa Lentsweletau. O ne a na le ngwaga a le foo, a ne a tla a huduga go tswa Tsabong. Kwa Tsabong gone, o ne a sale a ile fa ba fetsa dithuto tsa bone tsa borutabana kwa Lobatse.

Ba kgaogana ka ditsela. Fa Nthepha a ya Tsabong, Tshetsana  a leba Bobonong. Ba kopana jaana Tshetsana a le mosha go goroga mo Kopong.  Ene a segofala a boa kwa Bobonong, a tla gae. Nthepha ene o ne a sa ntse a ipotsa gore, a e tlaa re tsatsi lengwe, le ene a ipone a direla kwa gae, kwa Ratholo.

Ka ka nako eo ditsela e ne e ise e nne tsone sentle, go ne go le thata gore ba etelane. Le gone go tlhaeletsanya ka mogala tota go se motlhofo. Letsatsi la ditshupo la thusa la ba kopanya. Ga apewa, ga jewa, dikgang di ela jaaka noka e tletse. Morago ga dijo ke le setse le ile. Tshetsi a se ka a tlhola a re o fodisa matshego. Ba laelana, a gopola Kopong.

Ba nna ba etelana jalo, ba ntse ba lekodisanya botshelo. Letsatsi lengwe ba le mmogo, Tshetsana a kopa Nthepha gore a mo adime madi a age. A re kwa ga bone, ba pitlaganye, matlo  ga a ba lekane. A re o nna le bana mo tlung mme ga a rate, ka ba a mo senyetsa. A tswelela a re, dilo di a nyelela mme fa a botsa, ga go na ope yo o itseng sepe, le fa e le yo o bonyeng sepe. A re selo se sa dilo go nyelelela mo phefong, se mo tshwenya thata. Ke sone se a batlang go nna le ntlo ya gagwe a le nosi, a tlogela bana koo.

Nthepha a dumalana nae.  A bona e le  mogopolo o montle thata. Kgang ya tswelela.Tshetsana a bolela fa dilwana tsotlhe tsa go aga di le teng, fela a tlhaela ka madi a baagi. A kopa Nthepha go mo adima P15,000.00 go tlatsa mo go leng teng gore a tle a duele baagi. Nthepha a solofetsa gore, le fa a se na sepe, o tlaa leka thata go thusa tsala ya gagwe.  A solofetsa gore e tlaa re ka Matlhatso  a a tlang, a bo a bonye sengwe mme Tshetsana a mo tlhole ka lone letsatsi leo. Ba kgaogana go le monate, tsala e solofeditse go thusa e nngwe.

Ga nna jalo. Ka Matlhatso a a latelang, TshetsI a goroga. Nthephi a thusa jaaka a ne a solofeditse.

Tsala ya boela gae e itumetse thata.  Go ise go e kae, ntlo ya ema ka dinao. Nthephi a bidiwa go tla go e bona. Nnyaa,

Banners
a fitlhela tota e ne e batletswe diatla. Ba ya le yone go e bona, a sa emise go bolela bontle jwa yone. Fa ba fetsa, ga hujwa maoto go se kae, go ntse go latlhelwa sengwe mo ganong, Nthephi a tloga a boela Lentsweletau. Ba kgaoganye Tshetsi a solofeditse gore o tlaa duela  madi ale morago ga kgwedi tse tharo. Go tswa tsatsing leo, Nthephi a isa pelo mafisa.

Malatsi a feta, kgwedi ya boraro ya ba ya wela. Nthepha a leba tsela a bo a lapa. Ka kgwedi ya botlhano a leba Kopong. A a bona kae? A feta a di mmolelela di gana go fela Tshetsana. A mmolelela gore a tlogele go mo nna godimo jaaka loso, e bile ga se gore o palelwa ke go duela madinyana ao. A re fa Nthepha a bolawa ke tlala, e mmolaele koo, e seng mo ga ene Tshetsi. Nthepha a sala a hakgametse.  A ipotsa gore a ke ene Tshetsana wa gale kana ke mongwe o sele. O boetse gae a swabile nko go feta molomo. Ga ya kae?

Morago ga kgwedi, ngwana a kojwa kwa sekoleng a sa duela madi a sekole. A ema tlhogo Tshetsi a ipotsa gore o ya go a bona kae madi. A gopola Nthephi. A ipolelela gore ke ene fela yo e ka reng a lela, a mo reetsa. A tswa ka kgoro, a leba Lentsweletau. Fa a tsena, Nthepha a nona pelo ka mathe, a akanya gore go tlisitswe madi ale a ntlo. Nteko ga a itse sepe.

Kgang ya nna e sele. Tshetsana a bolela fa a tsile go adima madi go ya go duelela ngwana kwa sekoleng. A le supa le le fa Nthephi. A re ene ga a na madi a e reng a tshwanetse go duelwa, a bo a duelwa ka dipuo tse di botlha, e bile, ga a batle go ema ope godimo a se loso. O kile a re o a ikoba Tshetsi, a re o raplea jaaka a itse, a nna a le supa le le fa Nthephi. A palelwa ke kgang Tshetsana a tswa a iphotlhere.

O boetse Kopong a sudile mowa, a sa itse gore o ya go dira jang ka ngwana. Mme fela, a lemoga fa dilo a di itirile. Mo tseleng, a   gopola la Motswana le le reng, ‘E re go tlhalefa ngaka, le bolwetse o bo tlhalefe.’ motshwanes@yahoo.comMmualebe

Banners
Banners

Selefu

Wait! I am in the middle of something

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners
Cialis 5 Mg Cialis Viagra Cialis 100 mg Viagra satın al elektronik sigara