Mmegi Online ::
<-- END: MMEGI HEADER -->
Banners
Banners
Banners
Banners
Banners
Last Updated
Monday 24 April 2017, 09:22 am.
Thu 20 Apr 2017, 15:01 pm
Baokamela mapodise mo dikgaolong ka go farologana go ralala lefatshe leno, ba re le fa ditiragalo tsa borukhutlhi di wetse tlase ka malatsi a Paseka monongwaga, boitshwar...
Thu 20 Apr 2017, 14:56 pm
Go ne go fetile dikgwedi basimane ba ntse ba sa bonale kwa ga Mma Ditshenyegelo. Letsatsi leo, ba dumalana gore maropeng go a boelwa.
Thu 20 Apr 2017, 14:53 pm
Puso ya lefatshe leno, e tlhagafaletse go diragatsa maikaelelo a yone a go atolosa thulaganyo ya go ema nokeng basadi ba lefatshe leno.
Thu 20 Apr 2017, 14:53 pm
Ba ba itseng ba re, fa molao o dirwa, o a bo o direlwa go re babalela kana go re sireletsa, e seng go re gatelela. A mme re dumela seo? Nnyaa.
Thu 20 Apr 2017, 14:49 pm
Setlhopha sa Police 1X sa borre se simolotse metshameko ya sone monongwaga e e rotloediwang ke kompone ya BOFINET, ka go kobakoba le go diga mekaloba ya motshameko o wa b...
Thu 20 Apr 2017, 14:48 pm
PALAPYE: Mapodisi a Mahalapye a tshegeditse basadi ba le bararo, botlhe e le ba dingwaga tse di fa gare ga masome a mane, ka melato ya go rekisa bojalwa ba se na ditesele...
Thu 20 Apr 2017, 14:34 pm
Malatsi a papolo le tsogo ya Morena, a gape a bidiwang Paseka, a tlwaetswe thata ka ditirafalo di le mokawana tse di farologanyeng.
Wed 12 Apr 2017, 16:01 pm
Fa e sale ngogola, tota le tshimologo ya ngwaga o no, Batswana ba tlhwaafaletse go ngunanguna ka kgang e e sa robatseng bangwe ya ditlhopho tsa maemo a khuduthamaga ya le...
Wed 12 Apr 2017, 16:01 pm
PALAPYE: Mapodisi a pharakano a Mahalapye a tlhotlhomisa kotsi e mo go yone monna wa dingwaga tse masome a marataro le bone (64), a tlhokafetseng morago ga gore koloi ya ...
Wed 12 Apr 2017, 15:59 pm
A gorogile malatsi a boitapoloso, a papolo ya Morena. Batswana go tswa khutlong tse nne tsa lefatshe leno ba tlaabo ba tsaya maeto, bangwe go tlhola bamasika le ditsala....
Wed 12 Apr 2017, 15:58 pm
Ka dilo makwati di kwatobololwa mo go ba bangwe, a jaaka gale, re fete ka Dikgang/Daily News mme re bone gore, gompieno re ka sela eng mo go yone. Fa re latlhela matlho,...
Wed 12 Apr 2017, 15:56 pm
TLOKWENG: Bogologolo tala, nyalo e ne e tsewa e le tiro e e masisi, e bile e tlhoka go rerwa ka matsetseleko, gore kgabagare, batsadi ba banyalani ba dibele tsotlhe tse d...
Wed 12 Apr 2017, 15:55 pm
PALAPYE: Setlhopha sa kgwele ya dinao sa Morupule Wanderers se wetse mo maemong a a borai a go gomagomelwa ke selepe sa magagane.
Wed 05 Apr 2017, 16:54 pm
RADISELE: Kgang ya bogosi jwa motse wa Radisele e tsere phekelo e sele. Se se tla jaana beke e e fetileng fa morafe wa motse oo, o ne o bolelela Mothusa kgosi ya Palapye,...
Wed 05 Apr 2017, 16:54 pm
Mo go nngwe ya ditiragalo tse di sa tlwaelesegang, Mopalamente wa Francistown Borwa, Wynter Mmolotsi, o dikile a eme nokeng Tona wa Lephata la Tikologo, Tlhokomelo Di tsa...
Wed 05 Apr 2017, 16:40 pm
Thoromo ya lefatshe e e dirgatseng maabane bosigo, ke tiragalo e e ntsha mo matlhong a Batswana.
Wed 05 Apr 2017, 16:38 pm
Motswana o boletse a re, ngwaga ga o rwalele o mongwe. Ga direga jalo ka ngwaga wa 2015 le 2016..Re itse gore, mono Botswana, go lengwa selemo, pula e se na go phaila. Ma...
Wed 05 Apr 2017, 16:37 pm
OODI: Motse wa Oodi, o dikhilomithara di tshwara lesome le botlhano go tswa mo toropokgolo Gaborone, mme ke mengwe ya e e saletseng ko morago thata ka ditlhabololo. Se ja...
Wed 05 Apr 2017, 16:35 pm
Mogasi wa seromamowa sa Duma FM wa thulaganyo ya tsa Tumelo, Georginah Koboto o kgothaditswe baithuti ba lefatshe leno go ikgatholosa dilo tsotlhe tse di ka ba kgoreletsa...
Wed 05 Apr 2017, 16:35 pm
Kgaisanyo ya monongwaga ya My Star e tsweletse, le fa e simolotse ka dikgwetlho dile mmalwa jaaka go simolola thari le go sa iponatseng ga balatedi le barotloetsi ba mait...
Wed 05 Apr 2017, 16:32 pm
Moopedi wa mmino wa house kwaza Obitseng Solomon Tsedi yo o itsegeng ka leina la Young Zolani mo mererong ya mmino, o sa tswa go golola alebamo e nngwe e ntsha go tswelel...
Wed 05 Apr 2017, 16:30 pm
PALAPYE: E rile bosheng, bangwe mo mafaratlhatlheng a Facebook, ba kaya fa setlhopha sa Tafic se le gaufi le go fenya, le go tlhatlogela kwa liking ya BTC, morago ga gore...
Wed 29 Mar 2017, 15:30 pm
Baagi ba motse wa Matebele mo kgaolong ya Kgatleng ba ntse ba lela se se botlhoko ka ntlha ya go tlhoka borogo fa gare ga motse wa bone le wa Oodi.
Wed 29 Mar 2017, 15:27 pm
HeForShe ke thulaganyo e e siameng fela thata, ka e rotloetsa mowa wa neelano le tirisanyo mmogo mo go lwantsheng kgokgontsho ya bomme le ngwana wa mosetsana. E tla ka na...
Wed 29 Mar 2017, 15:23 pm
Pego nngwe e bolela gore e rile kgwedi e e fetileng e le fa gare, ga tsena kgang ya bogodu jwa loruo kwa Shashemooke. Ga twe kgang e ne ya reediwa ke kgotla ya Setswana g...
Banners
Exchange Rates
FOREIGN EXCHANGE: Friday, 21 Apr 2017
FOREIGN / PULA
PULA / FOREIGN
1 USD = Pula   10.3950
1 GBP = Pula   13.3156
1 EUR = Pula   11.1359
1 YEN = Pula   0.0951
1 ZAR = Pula   0.7897
1 Pula = USD   0.0962
1 Pula = GBP   0.0751
1 Pula = EUR   0.0898
1 Pula = YEN   10.52
1 Pula = ZAR   1.2663
have a story? Send us a Tip
Banners
 • Previous
  Next
  Masa Centre
  ::: Monday 24 Apr - Monday 24 Apr :::
 • Previous
  Next
  Riverwalk
  ::: Monday 24 Apr - Monday 24 Apr :::
 • Previous
  Next
  Gamecity
  ::: Monday 24 Apr - Monday 24 Apr :::
Selefu
Khama vs Motumise
Banners
Banners