Mmegi Online ::
<-- END: MMEGI HEADER -->
Banners
Banners
Banners
Banners
Banners
Last Updated
Tuesday 17 October 2017, 15:26 pm.
Wed 11 Oct 2017, 15:24 pm
Makgolokgolo a banana a ne a thologetse mogwanto o oneng o rulagantswe go tsibosa sechaba ka botlhokwa jwa go sireletsa diphologolo tsa naga eleng ditlou, ditau, ditshuku...
Wed 11 Oct 2017, 15:22 pm
Ga twe, kwa kgaolong ya Kgalagadi Borwa, go na le motse mongwe o bidiwa Gakhibane. Motse o, go kaiwa e le mongwe wa metse e mopalamente wa kgaolo, a neng a tsena ka yone ...
Wed 11 Oct 2017, 15:21 pm
Ketseetsego e kile ya nna teng mo dingwageng tse di fetileng, mabapi le thulaganyo ya kgaisanyo ya babegadikgang le batshwantshi, e e rulaganngwang ke Lekgotla la SADC ng...
Wed 11 Oct 2017, 15:21 pm
Dikgwedi di se kae tse di fetileng, ba Tepo Loapi ba ne ba bolela fa monongwaga pula e tlaatla go sa le gale, fa go tshwantshanngwa le ngogola.
Thu 05 Oct 2017, 18:30 pm
Go makgetho a le mantsi Dikgosi di ngongorega ka fa puso e di rontshang dithata tsa tsone tsa go busa ka tshosologo merafe ya yone, bogolojang mabapi le go tsenya banana ...
Thu 05 Oct 2017, 18:23 pm
Motswana o buile are, seileng sa bo se ile, mme ya bo ele jaaka gompieno a ka go ngôtlęla ga boitumelo jwa ka fa boipuso boneng bo ipelelwa ka teng dingwaga tsa maloba ts...
Thu 05 Oct 2017, 18:23 pm
Malatsi a boipuso jwa lefatshe la Botswana a ne a tletse ditiragalo tsa itloso bolutu go ralala lefatshe lotlhe la Botswana, mme kwa Kgatleng gone jaaka e le tlwaelo mona...
Thu 05 Oct 2017, 18:14 pm
Dinako tsa setlhopha sa rona sa kgwele ya dinao sa Zebras kana Dipitse, se lbega se rumya mo maibing ke ka nako ya mokatisiwa pele wa sone Jelusic Vaselin.
Wed 27 Sep 2017, 14:38 pm
Tiro ya go kapa ditshwantsho e ntse e sa bapatsege mo go kalo mo Botswana, mme jaanong lefatshe leno le setse le ipela ka Batswana ba bakapa-ditshwantsho ba bokgabale jo ...
Wed 27 Sep 2017, 14:34 pm
Maloba jale, go itshupile mo mabakeng a mantsi fa gone go supiwa ditso tsa lefatshe leno, go dirisiwa dinepe tsa makgoa a a kileng a direla mo Botswana ka dinako tsa pele...
Wed 27 Sep 2017, 14:31 pm
Maloba re ne ra bua ka segwetshana ra re, segwetshana ke kalafi e e dirwang go lebatsa bana bohutsana. Re boletse fa segwetshana se dirwa ka bogobe mme bogobe jo, bo apew...
Wed 27 Sep 2017, 14:30 pm
Letamo Bokaa, le ebile le leng mo motseng wa Bokaa, gape ele lengwe la a a nosang Borwa jwa Botswana, le foo fela ka baagi ba motse oo, ba bolela fa ba tshelela mo lenyor...
Wed 20 Sep 2017, 12:52 pm
Mokwadi wa tlhwatlhwa wa Setswana se se molodi, ebile ele modiragatsi wa poko ya Setswana, Moroka Moreri o gopola Rre Soares Katumbela, a dira jalo ka taletso ya lokwalod...
Wed 20 Sep 2017, 12:47 pm
Beke e e fetileng, polelo e khutlile Hendrick Letshwiti a ne kopile kgotlakgolo la Setswana kwa Mochudi go mo fa sebaka sa go oketsa melato e mesha ya go akaretsa Tlamelo...
Wed 20 Sep 2017, 12:43 pm
Kgatiso ya gompieno, re lebelela ka fa lenyalo le ntseng ka teng bogolosegolo mo Bakereseteng.
Wed 13 Sep 2017, 16:20 pm
Ka Laboraro wa beke e re tswang mo go yone, kgotla ya ga Kgabo eleng Kgosikgolo Kgafela II ene ya amogela boikuelo ka Hendrick Letshwiti a re mosadi wa gagwe o nyetswe ga...
Wed 13 Sep 2017, 16:18 pm
Batswana ba dumela gore, loso ke selo se se maswe thata mo e leng gore, fa lo diragetse, go tshwanetse ga dirwa sengwe go lebatsa ba ba setseng, bohutsana jwa yo o ba tlo...
Wed 13 Sep 2017, 16:17 pm
Kgatiso ya gompieno, re lebelela ka fa lenyalo le ntseng ka teng bogolosegolo mo Bakereseteng.
Wed 06 Sep 2017, 15:16 pm
E setse ele selo modiro gore banana ba basimane ba ratane le basadi ba ba tona thata mo go bone ka dingwaga, eleng basadi ba ba itsegeng ka maina a bo “Sugar Mommy’ mme m...
Wed 06 Sep 2017, 15:16 pm
Lefatshe la Botswana le tsweletse ka go ngoka bajanala go tswa mafatsheng a moseja, mme le dira jalo ka go ngoka thata bathobasweu.
Wed 06 Sep 2017, 15:15 pm
O buile Motswana a re thuto ga e golelwe, mme mafoko a gagwe ga a ise a wele fa fatshe. Maloba gone gona le lephata le bidiwa la Thuto ga e golelwe, le ka jaanong le fet...
Wed 06 Sep 2017, 15:06 pm
Go utlwala gore, e rile ka kgwedi ya Seetebosigo, Mopalamente wa Boteti Botlhaba a etela kgaolo ya gagwe, mme a feta a tshwara phuthego le babereki ba sekole se segolwane...
Wed 30 Aug 2017, 16:59 pm
Ka maikaelelo a gagwe a go tshwaraganya Bakgatla Ba-Ga- Kgafela ba mono Botswana le ba Moruleng kwa Aferika Borwa, Kgosikgolo Kgafela Kgafela II o laleditse Bakgatla Ba-A...
Wed 30 Aug 2017, 16:53 pm
Le gorogile letsatsi, la Batshweneng ba GooManyane, Bahurutshe ba nka go ja makopo, maitaa sehuba sa rotwe, le ba tlaabong ba ipelela kapeso ya letlalo la nkwe ya kgosi y...
Wed 30 Aug 2017, 16:50 pm
Ba ne ba phutha mesobana ya bone go leba kwa motseng mogolo wa Gangwaketse, maikaelelo a bone ele go rerisa ntlokgolo ya bogosi jwa Bangwaketsi ka maikaelelo a bone a go ...
Banners
Exchange Rates
FOREIGN EXCHANGE: Tuesday, 17 Oct 2017
FOREIGN / PULA
PULA / FOREIGN
1 USD = Pula   10.2564
1 GBP = Pula   13.5870
1 EUR = Pula   12.0627
1 YEN = Pula   0.0914
1 ZAR = Pula   0.7672
1 Pula = USD   0.0975
1 Pula = GBP   0.0736
1 Pula = EUR   0.0829
1 Pula = YEN   10.94
1 Pula = ZAR   1.3035
have a story? Send us a Tip
Banners
 • Previous
  The Snowman
  Next
  Masa Centre
  ::: Thursday 13 Oct - Thursday 19 Oct :::
  The Snowman
  Unlocked
  Blade Runner 2049
  Kingsman: The Golden Circle
  The LEGO Ninjago Movie
 • Previous
  The Snowman
  Next
  Riverwalk
  ::: Thursday 13 Oct - Thursday 19 Oct :::
  The Snowman
  Blade Runner 2049
  Kingsman: The Golden Circle
  The Emoji Movie
 • Previous
  Unlocked
  Next
  Gamecity
  ::: Thursday 13 Oct - Thursday 19 Oct :::
  Unlocked
  The Snowman
  Blade Runner 2049
  My Little Pony: The Movie
  Kingsman: The Golden Circle
  IT
Selefu
BDP Recruitment Drive
Banners
Banners
istanbul escort