Mmegi Blogs :: Leo ke sekgowa
Banners
Banners
Banners
Banners
Banners
Last Updated
Saturday 24 August 2019, 11:44 am.
Banners
Leo ke sekgowa

E rile re ntse re ya le naga re selasela, ra kopana le polelo nngwe e e reng, e ne ya re ngogola ka kgwedi ya Sedimonthole, e gape e bidiwang Morule, ga na pula ya matlakadibe kwa Mogoditshane.
By Sebofo Motshwane Fri 01 Feb 2019, 13:36 pm (GMT +2)
Mmegi Blogs :: Leo ke sekgowa
Mongwe o ka botsa gore ke eng go twe pula e, e ne e le ya matlakadibe. Motswana e a re a re, pula ke ya matlakadibe, a bo a raya gore, e ne ya na e le ntsi thata, mme godimo ga moo, ya senya, ya tla ka dilo tse di maswe. E re e le pula e nele sentle fela, e nolofaditse lefatshe, megobe le matamo go tletse, bojang le ditlhare di tlhogile, naga e le ntle, go twe go nele pula e namagadi. Ele ya Mogoditshane ele, ga e bolelwe e ne e  le e namagadi; jaaka re utlwa ga twe, e ne le ya matlakadibe. Ya tla e ntse jang?

Go utlwala fa pula e, e ne ya na go le maitseboa, ya na nakwana e khutshwane fela e seng  lobaka lope lo lo leele, mme ya senya thata. Polelo ele ya re, pula eo ya rutlolola matlo, dilwana mo teng ga matlo ao, dijo le diaparo, ga senyega. Go ya ka polelo, e ne ya re morago ga pula e, mongwe a re, ene o batla P11,000 go boa a rulela ntlo ya gagwe sentle. Yo mongwe ene a re, pula e sentse matlo a a neng a a hiriseditse batho bangwe, mo go rayang gore dilwana tsa batho bao, di senyegile, e bile ga ba na gope go latsa tlhogo teng. Mo ya bo e le seemo se se maswe thata.  Re belaela gore, ka ga twe pula  e nele maitseboa, batho bangwe ba lala ba eme ka dinao, matlo a tletse metsi, dikobo le diaparo go kolobile. Ba bo bone kae boroko go ntse jaana? Gope. Seemo se ntse jaana, ga twe, kgaolo ya Tsolamosese yone ya bo e amegile thata.

Mafoko a sehela sengwe a re;

‘Utlwang ba ba hegelwang

Bonang ba ba selelong

Ba thuseng, ba namoleng…’

Polelo e supa gore, e ne ya re go bona seemo se ntse jaaka re utlwa se bolelwa jaana, puso, e dira ka Lephata La Boipelego, ya itlhaganelela go thusa le go namola ba ba selelong. Ka bangwe ba ne ba se na sepe sa go isiwa ganong, ba fiwa dijo; ba ba neng ba se na fa ba ka latsang tlhogo teng, ba fiwa ditante, fa bangwe bone ba ne ba hudusediwa kwa mafelong mangwe a a babalesegileng, go nama ba ntse foo, e le ga nakwana fela. Ga dirwa jaana, go ntse go lebilwe seemo gore se ntse jang; go lebilwe gore ba ba ka thusiwang ke bafe, ba ka thusiwa jang. Se, ya bo e le mogopolo o montle ka gore,  gongwe fa go ne go ka dirwa fela go sa lejwalejwa, morwalo o ne o ka tloga wa nna bokete, puso ya imelwa, go lebilwe yone fela gore ke yone e dire. A, go utlwala e

Banners

le mafoko a Motshwarelela  Molaodi wa Kweneng, Mme Sekgabo Makgosa, a neng a feta ka one ka nako ele. Ga twe o ne a re Batswana ba lebega ba latlhile mowa wa boipelego le go thusanya fa bangwe ba wetswe ke bothata, ba lebile fela gore puso e teng, e tlaa thusa. O, e bo e se mowa o montle ka gore Motswana o sale a rile, ‘Fifing go tshwaranwa ka dikobo,’ kgang e le gore, fa go le thata, motseto o fapogile marago, re thusanye.

Jaaka gale, re ne ra nna ra okomela Dikgang/Daily News mme ra sela polelo e ya pula ele ya matlakadibe kwa Mogoditshane mo go yone. Fa e ntse e bega ka fa Motshwarelela Molaodi a neng a bua ka teng le morafe ka nako ele, Dikgang (Daily News/Sedimonthole 13 2018) ya re;

‘O tsweletse a tlhalosa gore puso ga e na madi ago agela mongwe le mongwe yo o senyeditsweng ke pula……’

Temana e re nopotseng mafoko a mo go yone e tswelela e re Molaodi o ne a kopa gore ba ba kgonang go itirela ba se lebe puso, ba thuse, ba ipaakanyetse matlo a bone. Se, e le go gatelela gone gore puso e le nosi ga e ka ke ya kgona.

Jaaka gale, re inotse mafoko a a fa godimo ale, go supa gore, lefoko lengwe mo go one, ga le a dirisiwa sentle. Re go botse gore, wena o bona lefoko lefe foo, le sa dirisiwa sentle? Gape, ke eng o re ga le a dirisiwa sentle? Ga re itse gore o tlaa araba o reng mme rona re bonye lefoko ‘ago.’ Molato ka lefoko le ke eng? Molato ke gore, ke lefoko la Sekgowa, e seng Setswana. E a re ba bua Sekgowa, re utlwe ba re, ‘A long, long, time ago.’ E re ba bua jalo, ba re ba bua ka tiragalo e e diragetseng bogologolo jole, e seng jaanong jaana.

Phoso e dule gone fa gore, e rile go ka bo go kwalwa Setswana, ga kwalwa Sekgowa, go diragetse phoso ya gale le gale, ya go tshwaraganya mafoko a sa tshwanela go tshwaragana.

Fa godimo fale, mafoko a a dirang lefoko ‘ago,’ ka go ne go kwalwa Setswana, a ka bo a ne a kgaogana mme temana ele ya balega e re, ‘….. puso ga e na madi a go agela mongwe le mongwe……’

Go ntse go ntse jalo, a re gakolole gore, nako bedava internet nngwe, phoso e dirwa ke motshine (machine/computer) ga e dirwe ke mokwadi. E re wena o batla go kwala Setswana, motshine one o fetole seo, o kwale Sekgowa. 

Go ka ne go diregile jalo ka lefoko ’ago.’ Jaanong, a re ne re ela tlhoko gore re kwala eng, motshine one o kwala jang.

Subscribe to our Newsletter
Banners
Banners
Banners


Mmualebe
Fri 01 Feb 2019, 13:36 pm
Fri 25 Jan 2019, 12:13 pm
Fri 18 Jan 2019, 12:49 pm
Fri 11 Jan 2019, 14:18 pm
Fri 21 Dec 2018, 12:27 pm
Fri 14 Dec 2018, 17:40 pm
Fri 07 Dec 2018, 14:14 pm
Fri 23 Nov 2018, 12:50 pm
Fri 16 Nov 2018, 13:42 pm
Fri 09 Nov 2018, 12:26 pm
Fri 02 Nov 2018, 15:09 pm
Fri 26 Oct 2018, 12:54 pm
Fri 19 Oct 2018, 15:27 pm
Fri 12 Oct 2018, 13:05 pm
Fri 21 Sep 2018, 15:08 pm
Fri 14 Sep 2018, 13:25 pm
Fri 07 Sep 2018, 12:08 pm
Fri 31 Aug 2018, 13:10 pm
Fri 24 Aug 2018, 11:27 am
Fri 17 Aug 2018, 12:42 pm
Fri 10 Aug 2018, 12:43 pm
Fri 03 Aug 2018, 13:19 pm
Fri 27 Jul 2018, 13:47 pm
Fri 20 Jul 2018, 15:59 pm
Fri 13 Jul 2018, 15:18 pm
Banners
Banners
Subscribe to our Newsletter
have a story? Send us a Tip
Banners
 • Previous
  Next
  Masa Centre
  ::: Saturday 24 Aug - Saturday 24 Aug :::
 • Previous
  X-Men: Dark Phoenix
  Next
  Riverwalk
  ::: Monday 17 Jun - Saturday 17 Jun :::
  X-Men: Dark Phoenix
 • Previous
  Next
  Gamecity
  ::: Saturday 24 Aug - Saturday 24 Aug :::
Selefu
Masisi, Khama
Banners

gramstalker

Banners