Mmegi Blogs :: Jalo, ke fa re tlhoma ngwana
Banners
Banners
Banners
Banners
Last Updated
Thursday 18 July 2019, 13:44 pm.
Banners
Jalo, ke fa re tlhoma ngwana

Botswana o bolelwa e le lengwe la mafatshe a a nang le di tsa tlholego tse dintsi thata. Gare ga dilo tse, go ditlhare ka mehuta ya tsone. Ditlhare dingwe jaaka morukuru, mogonono, moselesele, ke tse di agang.
By Sebofo Motshwane Fri 16 Nov 2018, 13:42 pm (GMT +2)
Mmegi Blogs :: Jalo, ke fa re tlhoma ngwana
Tse dingwe jaaka morula, mmilo, moretlwa, ke tsa maungo.  Dingwe gape, di bolelwa di alafa malwetse mangwe. Sengwe sa tse se bolelwa e le sengaparile. Setlhare se, ba re se sentsi  thata kwa Kweneng.

Re utlwa fa khampane ya Matebeleng Milling e reka setlhare se koo go se rekisetsa mafatshe mangwe, a a moseja ga mawatle, go dira melemo ka sone. Go utlwala fa sengwe se rekisiwa e le sone sengaparile tota, mme se sengwe se rekisiwa se sidilwe, se le boupi.

Ga twe  se, se bone dipoelo tse di nametsang. A mme  tlhe dipoelo tseo, di se nyeletse lehumo la rona. Re ka sala re le ba ga mang? Polelo e ya kgwebo ya sengaparile re e fitlhela mo go Dikgang (Daily News/Phalane 05 2018)

Fa e bega ka fa mogolwane wa khampane ya Matebeleng a reng ba dira kgwebo ka teng, Dikgang/Daily News  ya re;

‘…..ba tshwaraganye le lephata la Tlhokomelo Dikgwa ka ke lone le fang banni tetla ya go bapala setlhare seo le go bona gore khampane e reka selekanyo sese beilweng.’

Le gompieno re tlaa nna re re, bala temana e e fa godimo e sentle mme mo go yone o tlaa bona lefoko ‘sese.’ Potso e nne gore, a o bona lefoko le, le dirisitswe sentle kgotsa nnyaa? Fa le sa dirisiwa sentle, phoso e fa kae, molato ke eng ka lone? Fela jaaka gale, ga re itse gore wena o tla araba jang. Mme rona karabo ya rona ke gore, lefoko le ga le a dirisiwa sentle.

O botse gore ga le a dirisiwa sentle jang. Re re, phoso ke gore, lefoko le, le tshwaragantse mafoko a tota a ka bong a kgaoganye, la a dira lefoko le le lengwefela, e leng ‘sese.’ Gongwe o nne o botse gore, molato ka ‘sese’ ke eng? Ela tlhoko gore o bitsa ‘sese’ jang. Gape, lefoko le, le raya eng?

Re itse gore, Motswana ke motho wa go bua a nolofatsa mafoko. Go na le dilo dingwe tse e reng a bua ka tsone, a se ke a tlhamalale, a dirise mafoko a tota a ka bong a dirisiwa. Sekai ke gore, ga e re motho a sule, Setswana se tlhamalale fela se re motho o sule. Se nolofatsa lefoko go swa, se re motho o tlhokafetse, o ile, o re tlogetse,; go dirisiwe le a mangwe fela jalo. Go bua jalo, e le fela go nolofatsa puo gore dipelo di se ka tsa hubila thata. Mafoko mangwe Setswana se a dikologe, se se ke se a dirise jaaka go tshwanetse, ka jaana batho bangwe ba tlotlile go a dirisa e le ditlhapa, kgotsa, matlhapa. E re motho a tiketse ka kwa mahuri, go se ke go twe o ile go dira yone tiro eo. Boemong jwa seo, go

Banners

twe o ile ntlwaneng, kana, o ile seemelong. Fela jalo ka lefoko ‘sese.’

Lefoko le, le dirisiwa fa ngwana a rutwa go itlhoma kana go dirisa ntlwana. Ngwana a tlhongwe fa fatshe, kgotsa, mo setlhomong mme boemong jwa go dirisisa lone lefoko le tota le ka bong le dirisiwa, go twe, ‘sese nnana, ya sese.’  Ngwana a tlakisiwe go nne go twe, ‘s- - -, s- - -, s- - -sese nnana, sese.’ Fa go ntse go tsweletse ngwana a utlwe, a tlhaloganye, a felele a dira se go tweng a se dire. E re a dirile jalo, go twe, o ile sese.

A itumelelwe go twe, ‘O botlhale nnana, mme le ene a itumele, a tshegatshege, tiro e diregile sentle. Mme a nne a dire fela jalo, go fitlhelela a itse gore fa go twe sese go tewa gore a reng. E re fa a ntse a tla a gola, jaanong a simolole go ikisa kwa ntlwaneng, go ya sese, le lone lefoko leo, a le dirise.

Fa e le gore ga o tlhaloganye, kana o latlhegile, ga o itse gore jaanong re fa kae, kgang ya rona ke gore, mo temaneng e re e nopotseng ele, lefoko ‘sese,’ga le a dirisiwa sentle, ka tota ga le nyalane le se se buiwang.

O botse gore, ka ‘sese’ ga a dirisiwa sentle, lefoko le le ka bong le dirisitswe, le nyalana le se se buiwang, ke lefe? Go araba potso ra re, re setse re buile gore, ‘sese’ o dirilwe ka mafoko a mabedi, a tota a ka bong a kgaoganye; phoso ya nna gore mafoko ao, a patagantswe, a nna lefoko le le lengwefela.

Temana ele e supa gore, batho ga ba bapale sengaparile fela jaaka ba batla, e se re gongwe ba tloga ba se nyeletsa. Go thibela se, ba tshwanetse go fiwa tetla ke Lephata La Tlhokomelo Dikgwa (Department of Forestry and Range Resources).

Fela jalo, Matebeleng Milling le yone ga e letlelelwe gore e ka reka fela ka fa e bonang kana ka fa yone e batlang ka teng. Boemong jwa seo, go na le selekanyo sa gore e ka reka go le kana ka eng, kgotsa ya reka bontsi bo bo kae, e le jo bo letlelelwang ke puso. Jalo he, mo temaneng ele, go kwala sentle, ke gore re kgaoganye lefoko ‘sese’ re le dire mafoko a mabedi.

Re reng?  Re re, ‘se se’ mme temana e balege e re, ‘…..lephata…..ke lone le fang banni tetla ya go bapala….. le go bona gore khampane e reka selekanyo se se beilweng.’ Jaana, re tlaa bo re kwadile sentle, go nyalana; go dumalana. Mme fa re re ‘….sese…..’ nnyaa, foo re latlhegile.  Re bua jalo fa re tlhoma, re kotamisa ngwana, re mo ruta go ya sese.

Subscribe to our Newsletter
Banners
Banners
Banners


Mmualebe
Fri 16 Nov 2018, 13:42 pm
Fri 09 Nov 2018, 12:26 pm
Fri 02 Nov 2018, 15:09 pm
Fri 26 Oct 2018, 12:54 pm
Fri 19 Oct 2018, 15:27 pm
Fri 12 Oct 2018, 13:05 pm
Fri 21 Sep 2018, 15:08 pm
Fri 14 Sep 2018, 13:25 pm
Fri 07 Sep 2018, 12:08 pm
Fri 31 Aug 2018, 13:10 pm
Fri 24 Aug 2018, 11:27 am
Fri 17 Aug 2018, 12:42 pm
Fri 10 Aug 2018, 12:43 pm
Fri 03 Aug 2018, 13:19 pm
Fri 27 Jul 2018, 13:47 pm
Fri 20 Jul 2018, 15:59 pm
Fri 13 Jul 2018, 15:18 pm
Fri 06 Jul 2018, 14:07 pm
Fri 29 Jun 2018, 15:43 pm
Fri 22 Jun 2018, 13:55 pm
Fri 15 Jun 2018, 12:36 pm
Fri 01 Jun 2018, 13:29 pm
Fri 25 May 2018, 14:10 pm
Fri 18 May 2018, 15:33 pm
Fri 11 May 2018, 15:00 pm
Banners
Banners
Subscribe to our Newsletter
have a story? Send us a Tip
Banners
 • Previous
  The Lion King
  Next
  Masa Centre
  ::: Wednesday 17 Jul - Thursday 25 Jul :::
  The Lion King
  Spider-Man: Far from Home
  Anna
  Stuber
 • Previous
  X-Men: Dark Phoenix
  Next
  Riverwalk
  ::: Monday 17 Jun - Saturday 17 Jun :::
  X-Men: Dark Phoenix
  Child's Play
  The Lion King
  Spider-Man: Far from Home
  Anna
 • Previous
  Child
  Next
  Gamecity
  ::: Wednesday 17 Jul - Thursday 25 Jul :::
  Child's Play
  The Lion King
  Spider-Man: Far from Home
  Avengers: Endgame
Selefu
Whenever you are ready Lieutenant General!
Banners

gramstalker

Banners