Mmegi Blogs :: Foo, ga re bue Setswana
Banners
Banners
Banners
Banners
Last Updated
Friday 19 July 2019, 12:44 pm.
Banners
Foo, ga re bue Setswana

Lefatshe la Botswana le bolelwa e le lengwe la mafatshe a a humileng di tsa tlholego. Gare ga dilo tse, go ditlhare ka go farologana.
By Sebofo Motshwane Fri 13 Jul 2018, 15:18 pm (GMT +2)
Mmegi Blogs :: Foo, ga re bue Setswana
Ditlhare dingwe ke tsa maungo, tse dingwe ke tse di orwang, dingwe go betliwa ka tsone, fa tse dingwe di aga. Godimo ga ditlhare, go dimela jaaka morama le sengaparile, tsone le tsone di ntse di dirisiwa ka ditsela dingwe.

Morama o a jewa, e bile o bolelwa o na le dikotla thata le mahura a agang mmele go feta mahura a mangwe a re a a jang.

Dilo tse tsotlhe di bolelwa e le lehumo le le tshwanetseng go tlamelwa, go somarelwa. Go twe, fa di ka se ka tsa tshwarwa sentle, di tlaa re latlhegela mme re bo re ka tlhola re di bona kae? Go bo go ile.

Fa motlopi o sa tlhole o na le peo, o sa tlhole o ka tlhoga, ga go gope kwa re ka tlhong re o bona teng. E re re gopola mosola wa one, ke gore, ka fa re neng re o dirisa ka teng, re hutsafale thata.

Re gopole monate wa maungo a one, re eletse tee/kofi e e monate ele ya one, mme dilo tse, re se ke re di bone gope ka motlopi ke oo, o tlaa bo o sa tlhole o le teng.

Re hutsafale, e re re ikgomotsa re re, ‘Se ileng se a bo se ile lesilo ke moselateledi.’ Mme moo, e bo e le go leka go thethebatsa pelo fela, go ka se ke go thuse ka sepe.

Ka gone gore lehumo le le tshwanetse go somarelwa, re utlwa gore, e ne ya re kgwedi eno (Phukwi) e simologa, ba lephata la di tsa tlholego ba tshwara phuthego kwa Lorolwane mo kgaolong ya Borwa.

Ga twe gone koo, mongwe wa lephata le, o ne a nna a gatelela gore lehumo le, le tshwanetse go tlhokomelwa.

A bua jaana ka gore, dilo tse, ke tsa rona rotlhe re le setshaba, ga se tsa ga ope a le nosi.

Ga twe Mme Dikoko o ne a bolela fa di tsa tlholego dingwe di tseelwa teseletso fa motho a bapalela go ya go rekisa.

Mo, e le go leka go thibela gore, batho ba se ka ba gogola fela, ba lwela go ya go tlatsa madi ka dikgetsi tsa bone.

Godimo ga moo, go bonala go na le molao wa gore, fa motho a bapalela go ya go itirisetsa dilo tse, o tshwanetse go bapala ka selekanyo sengwe.

Fa a ka sala molao oo morago, ga a duele sepe;  mme fa a ka o fapoga, foo gone o a duela.

Re utlwa gore, fa motho a itse gore o tlaa fetisa selekanyo se se beilweng, o tshwanetse go tsaya teseletso kwa go ba Lephata la Dikgwa.

Ga twe,  mme fa a ka feta selekanyo seo, a sa tsaya teseletso eo, o

Banners

tlaa atlholwa. Se, e a bo e le go otlhaela motho go iteba a le nosi, a lebala gore ba bangwe le bone ba teng, ba ka batla go dirisa selo seo. A lebala gore, go na le go kgaogana tlhogwana ya ntsi.

Go ya ka pego e re e bonyeng, kgang kwa phuthegong ele, ya se ka ya nna fela ka go babalela di tsa tlholego.

Go begwa gore, mo godimo ga seo, morafe wa Lorolwane o ne wa lela ka ditlhwatlhwa tsa sengaparile.

Ga twe morafe o ne wa re, go epa sengaparile go bokete e bile go diphatsa ka gantsi ba kopana le dinoga tse di maswe mme madi a se rekwang ka one, one a kwa tlase le mororo go twe a okeditswe.

Gape, ga twe ba re, ba duela teseletso ya go rekisa.

Mme go bonala selelo sa bone se sa ba busetsa sepe ka ga twe ba ba rekang le bone ba ne ba iphemela. 

Go utlwala fa kompone nngwe, e e bidiwang Matebeleng, e le yone e rekang sengaparile kwa Lorolwane.

Go bolelwa fa e rile a araba morafe, mogolwane wa Matebeleng a re, go rekisa yo o batlang, mme e bile  le bone (Matebeleng) ba a turelwa fa ba tlhotlha sengaparile gore ba tle ba se rekise ka kwa ntle ga Botswana.

Fa mafoko a nna jaana, ga a nametse, e bile bangwe ba ka tlelwa ke mowa wa go itlhoboga.  Rotlhe re batla go rekisa ka re a bo re solofetsse go bona sengwe sa go ka re suteletsa fa pejana. Jaanong fa go lebega re ka se ka ra bona sepe, re le bantsi re ka itlhoboga.

Ga e a re go batla mahulo, ra ya gope kgakala. Re ne ra nna ra okomela Dikgang (Daily Newws/Phukwi06 2018) mme re kopana le pego e, ya phuthego ya Lorolwane mo go yone.

Fa e bua ka fa mogolwane wa Khampani ya Matebeleng a neng a bua ka fa khampani e e rekang sengaparile ka teng, Dikgang/Daily News ya re;

‘E ne e rile go le pele mogolwane wa khampani…..ya bolela fa e okeditse madi…..’

Temana e, e bolela fa madi a okeditswe mme jaaka re utlwile fa godimo fale, batho bone ba ntse ba a a galala, ga ba bone a lekanye.

A jaanong o bonye lefoko leo, le le reng ‘ya?’ A le dirisitswe sentle, a le nyalana le lefoko ‘mogolwane?’ Mmualebe   a re , nnyaa, ga go nyalane. Go kwala/bua sentle, a e re boemong jwa  ‘…..ya…..’ re  re, ‘a.’  Foo, re tlaa bo re re, ‘…..mogolwane….. a…..’ mme go dumalane, go nyalane. Mme fa re re, ‘mogolwane….. ya…..’ foo ga re bue Setswana, re bua puo e sele fela.

Subscribe to our Newsletter
Banners
Banners
Banners


Mmualebe
Fri 13 Jul 2018, 15:18 pm
Fri 06 Jul 2018, 14:07 pm
Fri 29 Jun 2018, 15:43 pm
Fri 22 Jun 2018, 13:55 pm
Fri 15 Jun 2018, 12:36 pm
Fri 01 Jun 2018, 13:29 pm
Fri 25 May 2018, 14:10 pm
Fri 18 May 2018, 15:33 pm
Fri 11 May 2018, 15:00 pm
Fri 04 May 2018, 13:39 pm
Fri 27 Apr 2018, 13:39 pm
Fri 20 Apr 2018, 13:36 pm
Fri 13 Apr 2018, 13:19 pm
Fri 06 Apr 2018, 14:24 pm
Thu 29 Mar 2018, 15:15 pm
Fri 23 Mar 2018, 22:42 pm
Fri 16 Mar 2018, 12:38 pm
Fri 09 Mar 2018, 13:45 pm
Fri 02 Mar 2018, 13:17 pm
Fri 23 Feb 2018, 18:34 pm
Fri 16 Feb 2018, 10:07 am
Fri 02 Feb 2018, 13:59 pm
Wed 25 Jan 2017, 17:10 pm
Wed 18 Jan 2017, 16:12 pm
Wed 11 Jan 2017, 16:15 pm
Banners
Banners
Subscribe to our Newsletter
have a story? Send us a Tip
Banners
 • Previous
  The Lion King
  Next
  Masa Centre
  ::: Wednesday 17 Jul - Thursday 25 Jul :::
  The Lion King
  Spider-Man: Far from Home
  Anna
  Stuber
 • Previous
  X-Men: Dark Phoenix
  Next
  Riverwalk
  ::: Monday 17 Jun - Saturday 17 Jun :::
  X-Men: Dark Phoenix
  Child's Play
  The Lion King
  Spider-Man: Far from Home
  Anna
 • Previous
  Child
  Next
  Gamecity
  ::: Wednesday 17 Jul - Thursday 25 Jul :::
  Child's Play
  The Lion King
  Spider-Man: Far from Home
  Avengers: Endgame
Selefu
Whenever you are ready Lieutenant General!
Banners

gramstalker

Banners