Mmegi Blogs :: Motho ga a tswe yo mongwe tema
Banners
Banners
Banners
Banners
Banners
Last Updated
Tuesday 17 September 2019, 18:10 pm.
Banners
Motho ga a tswe yo mongwe tema

E a re se tswelela Setswana se re, 'Moroto wa e esi (kgomo e e esi/nosi,) ga o ele.' Se raya gore, tiro e kgonwa ka go pataganelwa. Ka e tshwaraganetswe, e dirwa ke batho ba bantsi, e nne motlhofo.
By Sebofo Motshwane Fri 18 May 2018, 15:33 pm (GMT +2)
Mmegi Blogs :: Motho ga a tswe yo mongwe tema
Mme le gale, a re se tseye gore, tiro nngwe le nngwe e ntse jalo, ke e e batlang go tshwaraganelwa. Fa re ka tsaya jalo, botshwakga bo ka nna bontsi thata. E re motho a ne a ka kgona tiro, a nne fela, a se ke a e dire. E re a bodiwa gore ke eng tiro e sa dirwa, a etse Mokotedi, a iphemele a re , ‘Kana wa e esi  ga o ele.’  Nnyaa, fa go twe ga o ele, ga go reye jalo. 

A re itse gore, go na le ditiro dingwe tse motho a ka kgonang go di dira a le nosi. Tse dingwe tsone, a le nosi, di pale; di batle batho ba le babedi, ba le bararo kgotsa palo nngwe e e tsopana. Tseo ke tsone e reng go buiwa ka tsone, go twe, wa e esi, ga o ele. Ka lone lebaka le, re utlwa fa kwa Francistown, go na le mokgatlho mongwe o o bidiwang Francistown Women Collective. Ga twe mokgatlho o, o tlhamilwe ngogola ka Tlhakole, ke basadi ba le lesome le bobedi.  Go bolelwa fa jaanong Women Collective e setse e aname le toropo ya Francistown, e bile e na le maloko a feta masome a mararo.

Mosepele ga o tsamaiwe fela go se gope kwa o go yang. Potso jaanong ke gore, wa Women Collective mosepele one o lebile kae;  maikaelelo a mokgatlho ke eng? Go utlwala fa mokgatlho o, o leka go batla ditsela dingwe tsa go ka rarabolola dilo dingwe tse di amang matshelo a basadi. Dilo tse ke dife?  Dilo tse, ke tse ka gale re utlwang go bolelwa gore, ga di tshedise basadi sentle, di dira gore ba kokonelwe ke botshelo.

Sengwe sa dilo tseo ke kgang ya petelelo. Re a tle re utlwe ka metswedi ya dikgang, le ka batho fela, go twe mosadi mongwe, golo gongwe, o beteletswe, go itseetswe dikobo ka dikgoka. E se ke e nne kgang e e monate ka tota ga go a tshwanela go nna jalo. Gape, tiro ya go nna jaana e bolelwa e ka lere dilo dingwe tse di maswe jaaka malwetse mangwe a a botlhoko. Kwa ntle ga petelelo, go kgang ya kgokgontsho. Re nne re utlwe go twe, mosadi mongwe o iteilwe, o ketikilwe, kana o bolailwe ke monna mongwe. Go feta foo, re ka gakologelwa tiragalo ele, e go neng ga twe, e ne ya re motshegare, tsatsi le penne, kwa Gaborone Bus Rank, mosetsana mongwe a apolwa  mesese, a sala a sa ikatega.  Se, e nne yone kgokgontsho tota.

Kgang e nngwe, ke ya basadi go godisa bana ba le nosi. Go na le banna bangwe, ba e reng fela jaaka mosadi a re lebante le

Banners

a tlhaela, ba bo ba inaya naga. E bo e le fa morwalo o saletse mosadi a le nosi. A lete, ngwana a bo a goroge, motho a ntse a ile. E re go bodiwa gore, rraagwe ngwana o kae, go twe o gatilwe ke terena. Fa re ka botsa gore, yone terena, e gata batho ba le kae ka ngwaga, e ba gatela fa kae, le gore, a e tlhaoletswe go gata borrabana fela, karabo e tlaa nna eng?  Monna a gatwe ke terena, mosadi a sale a rwele bokete, a godisa ngwana a le nosi. Tse, ke dingwe tsa dilo tse di tshwenyang Women Collective, mme e batla gore di batlelwe ditharabololo. Ka e lwela go tlhatlosa matshelo a basadi botlhe, e seng ba mokgatlho o fela, ga twe Women Collective, e ikuela mo setshabeng go e ema nokeng.

Jaaka gale, re ntse re tlhodumetse Dikgang/Daily News  mme re fitlhela polelo e ya Women Collective mo go yone.  Fa e bua ka fa mothusa modulasetilo a neng a itela ka teng gore setshaba se eme mokgatlho o nokeng,  Dikgang (Daily News/ Moranang 23 2018) ya re;

‘….. o ne a ikuela mo setshabeng go ba tswa tema…..’ Tlhoma temana e matlho mme o tlaa bona lefoko go ‘tswa tema.’ Ga twe setshaba se tswe Women Collective tema.

Gompieno kgang ya rona ke go supa gore, Setswana ga se re, go tswa tema. Re setse re kile ra bua kgang e, mme phoso ke eo, e ntse e a boelela. Jaanong le rona re a ipoeletsea, re ntse  re leka go baakanya.  Lenatetshapuo la tlhomamo la re, ‘go tsaya tema,’ e seng go tswa tema. A re re, Dikgethe o fitlhela Purere a rema tshimo. O tsaya selepe, o diga ditlhare tse nne, tse tlhano, a bo a fetela pele. Fa, re bona Dikgethe a thusa Purere. Setswana se tlaa re, Dikgethe o tsaya, o tsere Purere tema; se raya gore Dikgethe o thusa, o thusitse Purere.

Ga se ke se re, Dikgethe o tswa  Purere tema, kgotsa o mo tswa thuso jaaka bangwe ba tle ba bue. E re se fetela pele Setswana se re, ‘Tema ga e boe,’se raya gore, fa motho a go thusitse, le fa e bile a ka bo a sa dira sepe se sentsi, o se ka wa nyatsa, kana wa galala. Lebogela gore, fa a go dirileng, go fetile, ga go ke go boele morago. Ditlhare tse tlhano tse Dikgethe a di digileng tsele, di okeditse tema e Purere a tlaa bong a e dirile tsatsi jeno. Jaanong, a re itse jalo gore, motho ga a tswe yo mongwe tema, ga a mo tswe thuso, o mo tsaya tema, o a mo thusa. motshwanes@yahoo.com

Subscribe to our Newsletter
Banners
Banners
Banners


Mmualebe
Fri 18 May 2018, 15:33 pm
Fri 11 May 2018, 15:00 pm
Fri 04 May 2018, 13:39 pm
Fri 27 Apr 2018, 13:39 pm
Fri 20 Apr 2018, 13:36 pm
Fri 13 Apr 2018, 13:19 pm
Fri 06 Apr 2018, 14:24 pm
Thu 29 Mar 2018, 15:15 pm
Fri 23 Mar 2018, 22:42 pm
Fri 16 Mar 2018, 12:38 pm
Fri 09 Mar 2018, 13:45 pm
Fri 02 Mar 2018, 13:17 pm
Fri 23 Feb 2018, 18:34 pm
Fri 16 Feb 2018, 10:07 am
Fri 02 Feb 2018, 13:59 pm
Wed 25 Jan 2017, 17:10 pm
Wed 18 Jan 2017, 16:12 pm
Wed 11 Jan 2017, 16:15 pm
Wed 21 Dec 2016, 22:57 pm
Wed 14 Dec 2016, 14:08 pm
Wed 07 Dec 2016, 16:50 pm
Wed 30 Nov 2016, 16:32 pm
Wed 23 Nov 2016, 16:58 pm
Wed 16 Nov 2016, 15:59 pm
Wed 19 Oct 2016, 18:24 pm
Banners
Banners
Subscribe to our Newsletter
have a story? Send us a Tip
Banners
 • Previous
  Next
  Masa Centre
  ::: Wednesday 18 Sep - Wednesday 18 Sep :::
 • Previous
  X-Men: Dark Phoenix
  Next
  Riverwalk
  ::: Monday 17 Jun - Saturday 17 Jun :::
  X-Men: Dark Phoenix
 • Previous
  Next
  Gamecity
  ::: Wednesday 18 Sep - Wednesday 18 Sep :::
Selefu
Let Them Go!!
Banners

gramstalker

Banners