Mmegi Blogs :: Lefoko leo ke lesupi
Banners
Banners
Banners
Banners
Banners
Last Updated
Wednesday 21 August 2019, 16:25 pm.
Banners
Lefoko leo ke lesupi

Ka dingwaga tsele, e ne e a re fela jaaka selemo se tsena, pula e bo e na. Pula ya ntlha, ya kgwedi ya Phalane, e ne e bidiwa ya sephai; go twe pula e a phaila. Mme le fa pula e, e ne e ka na e le ntsi jang, balemi ba se ke ba itlhaganelele go lema; ba name ba eme, go twe mmu o sa ntse o tshwara bokgola (bongola).
By Sebofo Motshwane Fri 27 Apr 2018, 13:39 pm (GMT +2)
Mmegi Blogs :: Lefoko leo ke lesupi
Ka Ngwanatsele, ba setse ba bona gore mmu o siame, dijwalo di ka itshetlela, ke gone di latlhelwe dijokwe, megoma e tsene mo masimo, seme se lele. Kgomo ke eo, e ne e bidiwa Aforekannere, e goge, e re kgantele o utlwe e suma jaaka mosoko o gana go butswa.

Fa ngwaga e le one sentle, go dike go jewa letlhahula le lentsi, go se dijo dipe tse di kalo tse di rekwang. Thobo le yone e nne teng, difala le disigo di tlale, ngwaga o ye koo, go jewa dijo tsa Setswana fela.

Fa go ka rekwa sengwe, e bo e le go natefisa legano fela, e se gore tota ga go na dijo. Ga nna ga ya, mme morago dilo tsa fetoga. Nngwe ya diphetogo ya nna gore, pula ya ngotlega, ya se ka ya tswelela e na e le ntsi jaaka e ne e ntse e na pele. Batswana bangwe le bone ga bonala ba itsapela temo thuo, ba bona e le tiro e e thata thata.

Ka one mabaka a, le fa gone e se one fela, temo thuo mono gae, ya wela tlase. Lefatshe la rona la se ka la nna le dijo tse di lekanyeng go ka tshetsa setshaba.  Botswana a ikaega thata ka mafatshe a sele go reka dijo kwa go one. Mongwe a bo a ka botsa gore, mme re tlaa ikaega ka mafatshe a mangwe go fitlha kae, ka jaana sotse la makopo ga le na kgodu. Go tlhobaetse.

Go bona seemo se ntse jaana, puso e eme ka dinao go leka go kgothatsa Batswana go tlhagafalela temo thuo, go e rata, le go e dira ka natla, ba tiile moko.

Ba re, motswaiso o tuka ka go kgotlediwa. Jaanong wa temo thuo ke oo, o lebega o tima, kana o tukela tlase. Go leka go o kgotletsa, re utlwa fa gangwe le gape go dirwa meletlo, go tshwarwa dithuto puisanyo, tse mo go tsone go abelanwang megopolo ya go tlhabolola temo thuo.

Dingwe di dirwa ke balemi barui ba le nosi koo, dingwe di dirwe ke balemi barui ba kopanye le puso. Moono o nne mongwefela fela gore, mme tsela e le thata jaana, re gata jang go ya go fitlha kwa re go yang.

Go begwa gore, e ne ya re ka Moranang, ga tshwarwa moletlo wa go nna jaana kwa Machana, o ne o kopanetswe ke balemi ba masimo a Machana le ba bangwe ba Ngwaketse Bophirima.

Mafoko magolo ga twe, balemi ba Machana ba ne ba supa fa dikgwetlho tsa temo thuo, jaaka pula e e boutsana, di ka se ke di ba kgobe marapo mo go lekeng go

Banners

godisa thobo.

Mme ka tota moono e ne e le go thusanya gore temo e ka tokafadiwa jang, megopolo ya tla ka go farologana. Ga twe, mongwe wa balemi o ne a re, ene o ne a tshwara bokgola ka go sila lotlhaka morago ga thobo; mme gape, lotlhaka lo, lwa thusa go oketsa dikotla mo mmung.

Pego e ya moletlo wa Machana re e tlelwa ke Dikgang (Daily News/Moranang 20 2018) Fa e bega ka fa molemi yo mongwe a neng a leka go thusa ba bangwe ka teng, Dikgang  ya re;

‘…..o kgothaditse balemi go epolola mmu……gore o kgone go tsenya metsi fa pula ena…..’

Temana e, e na le lefoko ‘ena.’

Re buile gantsi thata gore, nngwe ya diphoso tse gantsi di diregang fa go kwalwa Setswana, ke go kwala mafoko a tshwaragana mme tota a sa kwalwe jalo.

Re buile thata ka selo se, ra ntsha dikai, ra bo ra supa gore diphoso tseo, di ka baakanngwa jang. Mme ke tseo di ntse di a direga. Gore di dirwa eng, tota ga re itse. Jaanong, re bona lefoko ke leo ga twe, ‘ena.’

Kgang ya rona gompieno ke go supa gore, lefoko le, ga le a diriisiwa sentle. Boemong jwa lediri, go dirisitswe lesupi. E ka re Mmua a re, ‘Thipa e, e bogale,’  Purere ene a re, ‘Thipa ena, e bogale’ Botlhe ba tlaa bo ba bua ka thipa ba e supa e le fa go bone.’

Jaanong fa re boela fa godimo fale, go buiwa ka pula le go tshwara bokgola mme jaaka re bonye,  ga twe, ‘…..fa pula ena……’ Re e supa e le fa kae pula eo? Ga re e supe, re bua ka yone e tshologa, e tswa godimo.

Potso jaanong e nne gore, go kwala sentle, ke re kwale jang? Ka ga re supe pula eo, go kwala sentle, ke gore re kgaoganye lefoko ‘ena,’ re le dire mafoko a mabedi, re re ‘…..fa pula e na.’ Fa re kwadile jaana, go a utlwala, go tlhalosa se tota se diragalang. Ke eng seo? Ke pula e na.

 Fa ba ruta Setswana ba tlaa re, ‘e’ yo, ke legokedi le le gokaganyang sediri (pula) le lediri (na). Go farologane thata le ‘ena’ yole.

Ke sone se re reng, lefoko le, ‘ena,’ ga se lediri ke lesupi. Re dumalana gore, mafoko mangwe a a tsietsa.

E tlaa re go kwadilwe, o bala, e ne e kete go a balega, go kwadilwe sentle, mme tota go sa nna jalo. Jaanong, a e re re bala Setswana, re ele tlhoko gore, se kwalwa jang. Fa re kwala le gone, a  re ele tlhoko gore, re kwala jang.

motshwanes@yahoo.com

Subscribe to our Newsletter
Banners
Banners
Banners


Mmualebe
Fri 27 Apr 2018, 13:39 pm
Fri 20 Apr 2018, 13:36 pm
Fri 13 Apr 2018, 13:19 pm
Fri 06 Apr 2018, 14:24 pm
Thu 29 Mar 2018, 15:15 pm
Fri 23 Mar 2018, 22:42 pm
Fri 16 Mar 2018, 12:38 pm
Fri 09 Mar 2018, 13:45 pm
Fri 02 Mar 2018, 13:17 pm
Fri 23 Feb 2018, 18:34 pm
Fri 16 Feb 2018, 10:07 am
Fri 02 Feb 2018, 13:59 pm
Wed 25 Jan 2017, 17:10 pm
Wed 18 Jan 2017, 16:12 pm
Wed 11 Jan 2017, 16:15 pm
Wed 21 Dec 2016, 22:57 pm
Wed 14 Dec 2016, 14:08 pm
Wed 07 Dec 2016, 16:50 pm
Wed 30 Nov 2016, 16:32 pm
Wed 23 Nov 2016, 16:58 pm
Wed 16 Nov 2016, 15:59 pm
Wed 19 Oct 2016, 18:24 pm
Wed 12 Oct 2016, 18:22 pm
Wed 05 Oct 2016, 16:32 pm
Wed 21 Sep 2016, 17:26 pm
Banners
Banners
Subscribe to our Newsletter
have a story? Send us a Tip
Banners
 • Previous
  Next
  Masa Centre
  ::: Wednesday 21 Aug - Wednesday 21 Aug :::
 • Previous
  X-Men: Dark Phoenix
  Next
  Riverwalk
  ::: Monday 17 Jun - Saturday 17 Jun :::
  X-Men: Dark Phoenix
 • Previous
  Next
  Gamecity
  ::: Wednesday 21 Aug - Wednesday 21 Aug :::
Selefu
Masisi, Khama
Banners

gramstalker

Banners