Mmegi Online :: Pharologanyo ke eng?
Banners
Banners
Banners
Banners
Last Updated
Tuesday 19 March 2019, 17:14 pm.
Banners
Pharologanyo ke eng?

Maloba re ne ra bua ka makwati, kgang e le gore makwati ke eng. Re ne ra tshwara kgang e, ka Dikgang (Daily News/ Ngwanatsele 13, 2017 ) e ne e tshotse pego nngwe ka fa tlase ga setlhogo se se reng,
By Sebofo Motshwane Wed 29 Nov 2017, 17:05 pm (GMT +2)
Mmegi Online :: Pharologanyo ke eng?
‘Dilo makwati di a kwatabolotswa.’ Kgang ya tswa gone fa, ra re, setlhogo se, ke seane se tota se reng, ‘Dilo makwati di kwatobololwa mo go ba bangwe.’ Mme se raya eng? Se raya gore, dilo di bapalwa mo go ba bangwe.

Go bapala mo, go sa reye go bapala fela jaaka re ka ya go bapala moretlwa kwa nageng.

Go bapala mo gape go raya go ithuta, go tsaya malebela mo go ba bangwe.

Sekai ya nna gore, o ka bona motho a dira sengwe, mme wa ema foo, wa lebelela jaaka a dira. Ka go lebelela jalo, o ithute  sengwe, e re ka moso, o tsoge o itirela.

Gone fa, ke gone Motswana a re, dilo makwati di kwatobololwa mo go ba bangwe.

Ka tota potso e ne e le gore, makwati ke eng, ra tlhalosa gore makwati a tshwana fela le letlalo la phologolo.

Re ne ra re, fela jaaka mmele wa phologolo o apesitswe ke letlalo, setlhare sone, go simolola ka modi, go tsena thito le dikala, se apesitswe ke makwati. Jalo he, re ka re, makwati ke one letlalo la setlhare.

Potso e nngwe ya nna gore, go kwatobolola ke eng, mme ra re, go kwatobolola/kwatobolotsa, ke go manolola,

Banners

go ntsha, kana go tsaya.

O ka kwatobolola lekwati mo godimo ga logong kana setlhare, wa latlhela mo isong, wa tukisa molelo. Gape, o ka kwatobolotsa sengwe mo go Naledi; ke gore wa se itseela mme ya re Naledi a re o a gana, wa mo raya wa re, ‘Dilo makwati …..’ Morago ga kgang e ya makwati, mongwe o ne a botsa gore, sebetlela sone ke eng, le gore, se farologana jang le lekwati.

Re a tle re re, pele ga dilo tsa Sekgoa di tlala lefatshe, Batswana ba ne ba itirela dilo tsa bone.

Ba ne ba bopa ka letsopa, ba sega/roka matlalo, ba bile ba betla ka logong, ba dirisa petlwana.

Fa motho a betla, o bopa logong ka fa a tlaa bong a batla lo nna ka teng.

Fa a batla go dira motshe, logong loo lo tlaa nna motshe; fa a batla lo nna mogopo, le gone go nne fela jalo. Diphatsa tse di tswang fa go betliwa, ke tsone dibetlela.

Re wele re re, pharologanyo fa gare ga lekwati le sebetlela ke gore, sebetlela se tswa fa go betliwa; lekwati lone o le manolola fela, go sa tlhokane le gore o bo o betla.

Subscribe to our Newsletter
Banners
Banners
Banners


Naledi
Wed 29 Nov 2017, 18:21 pm
Wed 29 Nov 2017, 17:21 pm
Wed 29 Nov 2017, 17:21 pm
Wed 29 Nov 2017, 17:05 pm
Wed 22 Nov 2017, 18:20 pm
Wed 22 Nov 2017, 18:17 pm
Wed 22 Nov 2017, 18:17 pm
Wed 15 Nov 2017, 19:01 pm
Wed 15 Nov 2017, 18:56 pm
Wed 15 Nov 2017, 18:54 pm
Wed 01 Nov 2017, 14:36 pm
Wed 01 Nov 2017, 14:34 pm
Wed 01 Nov 2017, 14:32 pm
Wed 25 Oct 2017, 13:47 pm
Wed 25 Oct 2017, 13:45 pm
Wed 25 Oct 2017, 13:42 pm
Wed 18 Oct 2017, 13:34 pm
Wed 18 Oct 2017, 13:34 pm
Wed 18 Oct 2017, 13:32 pm
Wed 11 Oct 2017, 15:24 pm
Wed 11 Oct 2017, 15:22 pm
Wed 11 Oct 2017, 15:21 pm
Wed 11 Oct 2017, 15:21 pm
Thu 05 Oct 2017, 18:30 pm
Thu 05 Oct 2017, 18:23 pm
Banners
Banners
Subscribe to our Newsletter
have a story? Send us a Tip
Banners
 • Previous
  Wonder Park
  Next
  Masa Centre
  ::: Friday 15 Mar - Thursday 21 Mar :::
  Wonder Park
  Captain Marvel
  A Madea Family Funeral
  What Men Want
 • Previous
  Captain Marvel
  Next
  Riverwalk
  ::: Friday 15 Mar - Thursday 21 Mar :::
  Captain Marvel
  Wonder Park
  A Madea Family Funeral
  What Men Want
 • Previous
  Wonder Park
  Next
  Gamecity
  ::: Friday 15 Mar - Thursday 21 Mar :::
  Wonder Park
  Captain Marvel
  A Madea Family Funeral
  What Men Want
Selefu
Internation Image
Banners
Banners