- - - - - - - - -
 
Banners
Banners

Latest News

The Botswana Centre for Human Rights, Ditshwanelo has condemned govern...
Lucara Diamonds expects revenues from its Karowe Mine to reach up to U...
The Office of the President says the suspended Permanent Secretary to ...
There is no love lost between Gaborone United (GU) and Township Roller...
Banners
Banners

Banana ba atla diphologolo

ZOLANI KRAAI
Makgolokgolo a banana a ne a thologetse mogwanto o oneng o rulagantswe go tsibosa sechaba ka botlhokwa jwa go sireletsa diphologolo tsa naga eleng ditlou, ditau, ditshukudu le dikgaga.

Mogwanto o, o oneng o simologa kwa lebaleng legolo la sechaba la metshameko, go ralala marekisetso a magolo a Gaborone, o ne o rulagantswe ke Thea Khama, yo eleng morotloetsi wa mogwanto o, o o bidiwang gotwe, Global March for Elephants, Rhinos, Lions.

Ya bo e ne ele ka dinako tsa makuku a matlhatso, fa go ne go supagala fa bontsi e ne ele banana ba dikole tsa mephato e e kwa tlase le ba mephato ya tse dikgolwane.

Mogwanto o, o ne o ipelelwa ke mafatshe go ralala lefatshe ka bophara, mme o tshegeditswe ka setlhogo se sereng #lentswe le le lengwe, lefatshe le le lengwe. Mono Botswana, Thea Khama o ne a gwetlha banana go kwala melaetsa e e itebagantseng le go supa lorato mo diphologolong le go di sireletsega.

Ka maiteko a go ngoka banana, Khama yo gape eleng mohumagadi wa ga Tona Tshekedi Khama, eleng Tona ya Lephata la Tikologo, Diphologolo le Bojanala, o ne a gwetlha banana go simolola go kgatlhegela go tlhokomela le go di sireletsa ka go dira kgaisanyo ya botaki le go

Banners
kwala melaetsa ka diphologolo.

Bangwe ba banana ba, ba ne ba apere diaparo tse di segilweng ka setshwantsho sa tau fa bangwe ba ne ba tshwantshitse tlou, tshukudu le kgaga.

Bangwe ba banana ba baneng nna le seabe ebile ba tla sologelwa molemo ke madi a a kgobokantsweng, ke ba lekgotla la tshomarelo diphologolo la Children of the Wilderness.

Mangwe a makalana a a tla sologelwang molemo ke dithuso tse, ke a a tlhokomelang le lefelo la ditshukudu la Khama Rhino Sanctuary.

Dikole tsa Nanogang, Legae, Maruapula le St Joseph’s ke dingwe tsa tse dineng tsa kgatlha baatlhodi mo botaking le go kwala melaetsa e e botlhokwa.

Ratoropo wa Gaborone  Kagiso Thutlwe le Tona Tshekedi Khama ba ne ba nna le seabe sa go kgothatsa Batswana go ikitaya ka thupana go sireletsa diphologolo, ba bolela fa go sa direng jalo, dipalo tsa tsone di tla fokotsega mme lefatshe leno le iphitlhela le le kafa mosing mabapi le letlhoko la bojanala.

Ba bile ba bolela fa bojanala ele jone konokono ya itsholelo go itebaganya le dikgwetlho tsa itsholelo mogang teemane e felang.Naledi

Banners
Banners

Selefu

Ke a phantsha

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners
?>