Banners
Banners

Latest News

I extend warm congratulations to you all, members of the 12th Parliame...
FRANCISTOWN: A Judge has ruled that the confession statement made by a...
Inflation could drop below its current historic level of 2.4 percent i...
Air Botswana is separating from its ground-handling operations and est...
Banners
Banners

A re emeng nokeng bakapa-ditshwantsho

CORRESPONDENT
Maloba jale, go itshupile mo mabakeng a mantsi fa gone go supiwa ditso tsa lefatshe leno, go dirisiwa dinepe tsa makgoa a a kileng a direla mo Botswana ka dinako tsa pele ga boipuso le moragonyana jwa bone.

Bangwe ba bone ke bo Sandy Grant le ba bangwe. Ya re dingwaga di ntse di feta, ra bona jalo dinepe tsa metlobo ya ditso di supiwa ke babega dikgang ka go farolgana ga bone, ba dipampiri tsa dikgang tse di ikemetseng ka nosi le tsa puso.

Re bona gape malatsi a no, bakapa-ditshwantsho ba ntsifala monogae e bile bangwe ba bone jaabong ba setse ba gweba ka dikitso tsa bone, selo se re se akgolang e bile re se rotloetsa.

Le fa go ntse jalo, re itumelela go bona malatsi ano, baithuti ba dikole tse dikgolwane tsa ithutelo bobegadikgang, ba kgatlhegela go kapa ditshwantsho.

Re kgothatsa bao ba ba kapang ditshwantsho go tlhwaafalela go dira jalo, mme re dira se, ka go akgola mokapa-ditshwantsho Thalefang Charles go bo a bone go le botlhokwa go kapa ditshwantsho ka ditiragalo

Banners
tsa mono gae, jaaka phetogo ya lewapi, bojanala le makgabisanaga, tota le kunyo ya lefatshe leno ya ngwao le ditso tsa Setswana.

Tsholofelo ya rona ke go bona Charles le bangwe ba kapa-tshwantsho monogae, ba tlhabololo tiro ya bone ka go dira jalo go ka thusa go rekisa ditso le bojanala jwa lefatshe leno.

Re akgola gape barotloetsi ba mohama o wa bojalala bogolosegolo ba ba emang nokeng babegadikgang le baka-ditshwantso ba mono gae. Re ka nankola mohama wa baemedi ba mafatshe a sele jaaka ba Amerika le ba ga Mmamosadinyana, ba ba supileng thata fa ba kgatlhegela tiro ya go kapa ditshwantso tsa mo gae.

Kgothatso e nngwe ke gore, a makalana a a ikemetseng ka nosi mono, le a a gwebelang puso, a kgabise dikago tsa o ne ka ditshwantsho tse di kapilweng monogae.



Naledi

Banners
Banners

Selefu

Same Old News Again - SONA

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners