Mmegi Online :: A re tlhafuneng rotlhe
Banners
Banners
Banners
Banners
Last Updated
Thursday 21 March 2019, 13:03 pm.
Banners
A re tlhafuneng rotlhe

Re dumela gore, mo phuthegong ya kgotla, baeng ba tshwanetse go fiwa tlotla e e lebanyeng, jaaka go ba fa bonno jo bo faphegileng.
By Correspondent Wed 21 Jun 2017, 18:14 pm (GMT +2)
Mmegi Online :: A re tlhafuneng rotlhe
Bonno jwa bone bo tshwanetse jwa kgabisiwa sentle ka dithunya le tse dingwe fela jalo. Gape, se se botlhokwa ke go beela sebui sa tlotla, kana ba ba mo patileng, metsinyana go kolobetsa dikgokgotso, ka gongwe ba a bo ba nyorilwe go tsweng mosepele o ba o tsamaileng.

A e re phuthego e ntse e tsweletse, re lemoge gore batho ba re ba laleditseng go tla pitsong, e leng morafe, le bone ba tlaa bo ba tla ba nyoretswe melaetsa mme bangwe ba tle ba sa fitlhola, le fa e le one metsinyana a a bothito tota, ba sa a goduma.

Ka jalo, go botlhokwa gore re ele tlhoko maikutlo a botlhe, gore morafe o tlaa tseega jang go bona baeng ba letsa leino, ba tlhafuna, ba bo ba a nwa, fa bone ba tlhoname fela. Go lelalwa ka megotswana ya digaugau, dilekere, manoko, le tsone dino tsididi tota.

Ke nako e baagi kana batla pitsong, ba tlaa simololang go tsenya ditlhogo, ba ngunanguna, bangwe ba gopola senkgwenyana se ba se tlogetseng kwa gae fa ba itlhaganelela pitso. Bangwe ba ikgate direthe ka maikaelelo a go tloga

Banners

ba tomoga, ba ya go batla se ba ka itimolang lenyora ka sone golo gongwe.

Go itlhokomolosa morafe mo phuthegong, mabapi le tse re di nankotseng tse, go ka fetola seemo sa phuthego mme tshologelo e nne ya matlhabisa ditlhong.

Se se atleng se ngomole pelo go feta, ke gore le bone baeng tota, ba ba neng ba beetswe dijo le metsi ao, ba felele ba di tlogela mo ditafoleng. Barulaganyi ba pitso kana phuthego, ba di wele godimo, ba di kgaogane, ba bo ba felele ba di lwela. Bangwe ba time le bone babega dikgang ba ba kopilweng go tla go tsaya dikgang tsa phuthego.

Re dumela gore phuthego e tshwanetse go tsenwa ke mongwe le mongwe, bana le bagolo, mme go na le dilo dingwe tse di tlhokang go elwa tlhoko koo. E ka nna tsa go tlamela mongwe le mongwe, tota le bao ba ba ka tshoganang ba lwala malwetsi mangwe, jaaka jwa sukiri. Ka jalo, fa go na le sengwe sa go tshwara mowa, a re se ngathogane,re tlhafune mmogo mo diphuthegong. Bana ba motho ba kgaogana tlhogwana ya ntsi.

Subscribe to our Newsletter
Banners
Banners
Banners


Naledi
Wed 21 Jun 2017, 18:16 pm
Wed 21 Jun 2017, 18:14 pm
Wed 21 Jun 2017, 18:14 pm
Wed 21 Jun 2017, 18:11 pm
Wed 21 Jun 2017, 18:07 pm
Wed 21 Jun 2017, 18:07 pm
Wed 21 Jun 2017, 18:03 pm
Wed 21 Jun 2017, 18:00 pm
Wed 21 Jun 2017, 17:57 pm
Wed 14 Jun 2017, 17:45 pm
Wed 14 Jun 2017, 17:32 pm
Wed 14 Jun 2017, 17:30 pm
Wed 14 Jun 2017, 17:29 pm
Wed 14 Jun 2017, 17:28 pm
Wed 14 Jun 2017, 17:27 pm
Wed 14 Jun 2017, 17:22 pm
Wed 14 Jun 2017, 17:20 pm
Wed 14 Jun 2017, 17:17 pm
Wed 14 Jun 2017, 17:15 pm
Wed 07 Jun 2017, 17:48 pm
Wed 07 Jun 2017, 16:46 pm
Wed 07 Jun 2017, 16:44 pm
Wed 07 Jun 2017, 16:43 pm
Wed 07 Jun 2017, 16:37 pm
Wed 07 Jun 2017, 16:37 pm
Banners
Banners
Subscribe to our Newsletter
have a story? Send us a Tip
Banners
 • Previous
  Wonder Park
  Next
  Masa Centre
  ::: Friday 15 Mar - Thursday 21 Mar :::
  Wonder Park
  Captain Marvel
  A Madea Family Funeral
  What Men Want
 • Previous
  Captain Marvel
  Next
  Riverwalk
  ::: Friday 15 Mar - Thursday 21 Mar :::
  Captain Marvel
  Wonder Park
  A Madea Family Funeral
  What Men Want
 • Previous
  Wonder Park
  Next
  Gamecity
  ::: Friday 15 Mar - Thursday 21 Mar :::
  Wonder Park
  Captain Marvel
  A Madea Family Funeral
  What Men Want
Selefu
BDP Disciplinary Committee
Banners
Banners