Mmegi Online :: Monana o buile
Banners
Banners
Banners
Banners
Banners
Last Updated
Friday 20 September 2019, 16:30 pm.
Banners
Monana o buile

Mo di bekeng tse tharo tse di fetileng, Lokwalodikgang le, le ntse le kwala ka ditiragalo tsa di setlhogo tse di neng tsa dirwa ke masole a maburu ka ngwaga wa 1985, Naledi e ne ya kwala ka bangwe ba batshabi le Batswana bangwe ba baneng ba bolawa mo ditlhaselong tseo, mo Gaborone kwa di kgaolwaneng tsa Ginger, Bontleng, Mogoditshane le kwa Mochudi tota.
By Tobokani Baratang Wed 14 Jun 2017, 17:28 pm (GMT +2)
Mmegi Online :: Monana o buile
Le fa re santse re gakologelwa seo, go na le dingwe ditiragalo tse di neng tsa dirwa ke maburu mme ele pele ga ngwaga wa 1985.

Tsone e ne ele tsa ngwaga wa 1976. Morago ga moo, le go fetolwa ga puso ya tlhaolele, mafatshe a Botswana le Aferika Borwa, a ntse rulaganya segopotso tsa batswasetlhabelo ba ditiragalo tse.

Ke nako eo, mekgatlho ya ANC le eme ya lefatshe leo, e e ne e rulaganya ditiro tsa go lwantsha kgethololo ya letso le mmala, mowa o oneng o tlhotlholetswa ke mmuso wa tlhalolele.

Monongwaga ka Labotlhano wa beke eno, go tla nna le segopotso sa ba o ba baneng ba amega mo mekubukubung e banana ba Aferika Borwa baneng ba kgatlampola ke digopa tsa mapodise le masole a Aferika Borwa.

Ka moso wa Seetebosigo a le lesome le borataro (June 16) ka ngwaga wa 1976, diketekete tsa baithuti ba bantsho di ne tsa bolotsa dipopelelo tsa go tswa kwa dikoleng tsa bone, go ya kwa lobaleng lwa metshameko lwa Orlando.

Baithuti ba ne ba gantwa kgatlhanong le tshwetso e eneng e tlama baithuti ba bantsho gore ba rutiwa teme ya seburu kana Afrikaans, mo dikoleng tsa batho bantsho, go ralala lefatshe la Aferika Borwa.

Go buiwa ka diteme tsa batho bantsho jaaka sezulu, sexhosa, le tse dingwe, di ne tsa emisiwa go rutiwa, selo se seneng sa kgobera maikutlo a baithuti.

Megwanto eo, maikaelelo a yone e ne

Banners

ele go bopelela ka kagiso, maikaelelo ele go lemotsha puso fa go sa tlhokafale go tsaya tshwetso eo.

Seemo sa tsaya phekelo e sele, jaaka mapodise a ne a leka go phatlalatsa baithuti bao. Ga dubega mme baithuti ba ka feta makgolo a matlhano ba bolalwa.

Bangwe ba ithuta ba ne ba bolalwa jaaka Hasting Ndlovu, yo eneng ele ngwana wa ntlha go bolawa le Hector Peterson yo aneng ale dingwaga di lesome le bobedi (12). Bangwe ba baneng ba amega ene ya nna Tsietsi Mshinini yo aneng a eteletse dipopelelo tseo.

Jaanong, Naledi e tla latedisa ditiragalo tseo le gore ke eng lefatshe la Botswana le a mangwe a ne a lemoga botlhokwa jo seabe se baithuti bao, baneng ba nna le sone gore lefatshe leo le bo lele mo thitibalong e leleng mo go yone dingwaga tseno.

Malatsi a no, re bona jalo banana ba na le seabe se segolo mo tlhabololong ya thuto mme ka jalo lentswe la bone le le botlhokwa mo go nonotsheng thuto le itsholelo ya mafatshe a bone.

 Tokafatso ya go sekegela dilelo tsa banana, mo mehameng wa ditshwanelo, e ya bonala, ka jaanong ba kgona go itlhophela diteme, go lebilwe dikgoro tsa mebereko ya se gompieno.

Batswana le batho ba mafatshe a mangwe, ba bone gole botlhokwa jalo go rulaganya letsatsi la monana wa Aferika, se ele go lomaganya moono wa letsatsi leo le ditiragalo tsa 1976.

Subscribe to our Newsletter
Banners
Banners
Banners


Naledi
Wed 14 Jun 2017, 17:45 pm
Wed 14 Jun 2017, 17:32 pm
Wed 14 Jun 2017, 17:30 pm
Wed 14 Jun 2017, 17:29 pm
Wed 14 Jun 2017, 17:28 pm
Wed 14 Jun 2017, 17:27 pm
Wed 14 Jun 2017, 17:22 pm
Wed 14 Jun 2017, 17:20 pm
Wed 14 Jun 2017, 17:17 pm
Wed 14 Jun 2017, 17:15 pm
Wed 07 Jun 2017, 17:48 pm
Wed 07 Jun 2017, 16:46 pm
Wed 07 Jun 2017, 16:44 pm
Wed 07 Jun 2017, 16:43 pm
Wed 07 Jun 2017, 16:37 pm
Wed 07 Jun 2017, 16:37 pm
Wed 31 May 2017, 16:19 pm
Wed 31 May 2017, 16:17 pm
Wed 31 May 2017, 16:16 pm
Wed 24 May 2017, 16:16 pm
Wed 24 May 2017, 15:59 pm
Wed 24 May 2017, 15:59 pm
Wed 24 May 2017, 15:53 pm
Wed 24 May 2017, 15:53 pm
Wed 24 May 2017, 15:36 pm
Banners
Banners
Subscribe to our Newsletter
have a story? Send us a Tip
Banners
 • Previous
  Next
  Masa Centre
  ::: Sunday 22 Sep - Sunday 22 Sep :::
 • Previous
  X-Men: Dark Phoenix
  Next
  Riverwalk
  ::: Monday 17 Jun - Saturday 17 Jun :::
  X-Men: Dark Phoenix
 • Previous
  Next
  Gamecity
  ::: Sunday 22 Sep - Sunday 22 Sep :::
Selefu
Mama! Mama!
Banners

gramstalker

Banners