- - - - - - - - -
 
Banners
Banners

Latest News

The Botswana Telecommunications Corporation Limited (BTCL)’s con...
The Botswana Centre for Human Rights, Ditshwanelo has condemned govern...
Lucara Diamonds expects revenues from its Karowe Mine to reach up to U...
The Office of the President says the suspended Permanent Secretary to ...
Banners
Banners

Motlhoki o lelela ntlo

ERIC RAPHUTI
LEHUTUTU:Mowa wa bopelotlhomogi o sale o jwetse mo Batswaneng go tswa goo-lowe. Mongwe o ka re lebaka la teng ke gore, tumelo ya sekeresete ee renang mo Botswana, ke yone e rotloetsang mowa o.

Le yone puso e bo ne go le botlhokwa gore e tsenye mananeo a bopelotlhomogi bo ditirelong tsa yone. Lengwe la maneneo ao, ke la khansele la Kgalagadi Bokone la go agela ba ba kobo dikhutshwane matlo. Khansele eo, e agetse Mme Margret Moilwa wa Lehututu ntlo ya dikamore tse pedi.

Le fa go ntse jalo, Moilwa a re lenaneo leo ga le tsamaisiwe sentle mo motseng wa bone. O supa ka monwana lephata la boipelego, ka raboipelego yo a netsweng marapo go sekaseka ba ba ka agelwang ka lenaneo leo.

O tlhalosetse gore o ne a solofeditswe go agelwa ntlo ya dikamore tse thataro ka gore o na le bana ba le bosupa le ditlogolwana di le nne. A re ba nna mo ntlong ya setswana, mme o itshedisa ka go bereka Ipelegeng le dijo tse ba di fiwang ke khansele.

Mme Moilwa a re o gakgamaditswe ke go bona fa go setse go agiwa, moalo e setse ese o ne mme a agelwa ntlo ya dikamore tse pedi fela, mme ebile di le dinnye. A re lebaka legolo ke gore rraboipelego wa Lehututu, Rre Oscar Makgetho o kgaotse palo ya bana ba gagwe fa a dira ditsekatseko.

“Ke ene a tlhakatlhakantseng kgang ya ntlo yame. Ke batla ntlo e nngwe ya dikamore tse pedi gore, bongwanake ba robale sentle”ga tlhalosa Mme

Banners
Moilwa. Mokhanselara wa Lehututu, Mme Judith Matebu o tlhalositse gore Moilwa o ne a tla ko go ene ka kgang ya gagwe, mme a mo tlhalosetsa go re Khansele Potlana ya Hukuntsi, e tsere tshwetso go re batlhoki botlhe mo kgaolong ba agelwe matlo a dikamore tse pedi. A re khansele e fitlheletse tshwetso eo e sena go lemoga go re batlhoki ba bantsi mo kgaolong ya Kgalagadi Bokone, mme madi a tlhaela.

Mme Matebu a re, mo kabong ya madi a ditlhabololo a ngwaga oo fitileng, batlhoki ba le bane go balelwa Moilwa mo teng, ba agetswe matlo a dikamore tse pedi. O tlhalositse go re ga se gore Moilwa o a kgethololwa.

 E rile a ntsha la gagwe, raboipelego wa Lehututu , Rre Oscar  Makgetho a re dikgang tsa ga Mme Moilwa di tlhaela boammaruri. O tlhalositse go re ene o dirile tiro ya gagwe sentle ya go supa fa e le motlhoki ebile a tshwanetse go agelwa. A tlatsa ka go re, o ne a kwadile palo ya bana ba gagwe sentle. A re se se mo gakgamatsang ke gore, ene o itse gore khansele ke yone e tsileng ka kgang ya go agela batlhoki matlo a dikamore tse pedi mme ebile mokhanselara Matebu o tlhatswitse kgang ya teng gole gantsi mo makgotleng fa buisa diphuthego.Naledi

Banners
Banners

Selefu

Ke a phantsha

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners
?>