Mmegi Online :: Puso e godisa kemonokeng mo go bomme ba dikgwebo
Banners
Banners
Banners
Banners
Last Updated
Friday 18 January 2019, 12:49 pm.
Banners
Puso e godisa kemonokeng mo go bomme ba dikgwebo

Puso ya lefatshe leno, e tlhagafaletse go diragatsa maikaelelo a yone a go atolosa thulaganyo ya go ema nokeng basadi ba lefatshe leno.
By Tobokani Baratang Thu 20 Apr 2017, 14:53 pm (GMT +2)
Mmegi Online :: Puso e godisa kemonokeng mo go bomme ba dikgwebo
Mo go direng jalo, puso e simolotse gape go ema nokeng dikgwebo tse di tlhamilweng di bile di eteletswe pele ke basadi.

Tona wa Lephata la Merero ya Sechaba, Taolo Mesepele le Bong, Rre Edwin Batshu, o buile se bosheng kwa Palamenteng fa a ne a araba potso e boditswe ke Mopalamente yo o itlhopetsweng ke Palamente, Bogolo Kenewendo.

Batshu a re, maikaelelo a, a rotloeditswe ke tshwetso e e neng ya tsewa ke puso ka ngwaga wa 1998,e mo go yone go neng ga amogelwa lenaneo la setshaba la bong (National Gender Programme). A re Lenaneo le, le tlaa thusa go nonotsha itsholelo ya basadi.

Tona Batshu, yo gape e leng Mopalamente wa Nkgange, o tsweletse a bolela fa thulaganyo ya WEP (Women Empowerment Programme) e tlaa itebaganya le tsotlhe tse baikopedi ba basadi ba di tlhokang go rotloetsa tekatekanyo ya bong.

O nakontse mangwe a maitlamo a lenaneo le jaaka, go tokafatsa itsholelo ya basadi ka lenaneo la nyeletso lehuma, go tlhamela basadi dikgwebo, le go rotloetsa basadi go tlhagafalela go tlhatlosa kgwebo ka go leka go phadisanya.

O boletse gape gore, ka ngwaga wa 2015 le 2016, lenaneo le la WEP, le ne la ntshafadiwa jaana; baikopedi ba tlaa okelediwa madi go tswa mo go makgolo a matlhano a dipula (P500.00) go ya kwa go makgolo a le some (P10,000), mme go thusiwa mokopi a le mongwe, ba le babedi, bararo, go ya ko go ba le lesome (setlhopha). O boletse gape fa go tlaa lejwalejwa, mme go thusiwa ba e leng ba na le bogole, go lebilwe seemo sa bone.

Tona o boletse gape gore, ba lemogile fa dipalo tsa batho ba ba tlhokang go thusiwa ka lenaneo le, di godile ka dikete di le lekgolo le bosupa, makgolo a ferabobedi, maso me a supa le motso(107,871), a re ke baikopedi ba ba setseng ba ikopantse le ba ofisi ya Gender Affairs go lopa go thusiwa.

A re dipalo

Banners

tse di tserwe ka tlhwaafalo, e bile go setse go rutilwe bangwe ka go dira dikopo tsa bone, mme ba le dikete tse nne, makgolo a  mane, masome a supa le metso e ferabobedi(4,478) ba setse ba isitse dikopo tse, gore ba tle ba thusiwe ka madi.

Tona o tsweletse a re, go na le dikgwebo di le makgolo a matlhano, masome a marataro le borataro (566) tse di setseng di filwe madi a a tshwarang P106, 611,567.92, le go direla batho ba le sekete, makgolo a mane,  lesome le borataro (1,416) ditiro/mmereko.

A re, mo kgweding ya Hirikgong monongwaga, dikopo tsa lenaneo la             WEP di ne tsa wela tlase ka dikopo di le dikete tse tharo, makgolo a ferabobedi le masome a mabedi le botlhano (3 825).

Godimo ga moo, tona a re, madi a ngwaga wa 2015 le 2016 a thusitse dikgwebo di le lekgolo, masome a matlhano le botlhano (155) ka P31,151,275.90, mme ga tlhangwa ditiro di le makgolo a marataro, lesome le bongwe.

Ya re Batshu a re o kgwa setshwe, Mopalamente wa Gaborone Bokone, Haskins Nkaigwa, a mmotsa gore, ba dirisa didirisiwa dife go kala ditiro tse di tlhamilweng ke lenaneo le la dithuso tsa madi.  E rile go araba potso e, Tona Batshu a tlhalosa gore, mo dikopong tsa bone, batho ba tlhalosa gore ba tla tlhama ditiro di le kae.

A re ba etela mafelo gangwe mo kgweding, go lekola ka fa lenaneo le tsweletseng ka teng, mme ba kgone go lemoga kgatelopele le dikgwetlho tse baikopedi ba kopanang le tsone.

Mopalamente Mephato Reatile, yo le ene a itlhopetsweng ke Palamente, o ne a kopa tona go tlhalose gore, mo ngwageng wa tiriso ya madi wa 2015/16, bale ba ba 155, ba a supileng fa ba thusitswe ka madi, ke ba dikgaolo dife le gore ke tsa selebego sefe ka kgolo.

A re botsa ka dikgaolo kgotsa ka dikgwebo gore di kana kang?

Subscribe to our Newsletter
Banners
Banners
Banners


Naledi
Thu 20 Apr 2017, 15:01 pm
Thu 20 Apr 2017, 14:56 pm
Thu 20 Apr 2017, 14:53 pm
Thu 20 Apr 2017, 14:53 pm
Thu 20 Apr 2017, 14:49 pm
Thu 20 Apr 2017, 14:48 pm
Thu 20 Apr 2017, 14:34 pm
Wed 12 Apr 2017, 16:01 pm
Wed 12 Apr 2017, 16:01 pm
Wed 12 Apr 2017, 15:59 pm
Wed 12 Apr 2017, 15:58 pm
Wed 12 Apr 2017, 15:56 pm
Wed 12 Apr 2017, 15:55 pm
Wed 05 Apr 2017, 16:54 pm
Wed 05 Apr 2017, 16:54 pm
Wed 05 Apr 2017, 16:40 pm
Wed 05 Apr 2017, 16:38 pm
Wed 05 Apr 2017, 16:37 pm
Wed 05 Apr 2017, 16:35 pm
Wed 05 Apr 2017, 16:35 pm
Wed 05 Apr 2017, 16:32 pm
Wed 05 Apr 2017, 16:30 pm
Wed 29 Mar 2017, 15:30 pm
Wed 29 Mar 2017, 15:27 pm
Wed 29 Mar 2017, 15:23 pm
Banners
Banners
Subscribe to our Newsletter
have a story? Send us a Tip
Banners
 • Previous
  Elliot the Littlest Reindeer
  Next
  Masa Centre
  ::: Tuesday 15 Jan - Thursday 24 Jan :::
  Elliot the Littlest Reindeer
  Bohemian Rhapsody
  Final Score
  Aquaman
  Second Act
 • Previous
  Robin Hood
  Next
  Riverwalk
  ::: Tuesday 15 Jan - Thursday 24 Jan :::
  Robin Hood
  Aquaman
  Second Act
  Elliot the Littlest Reindeer
 • Previous
  Final Score
  Next
  Gamecity
  ::: Tuesday 15 Jan - Thursday 24 Jan :::
  Final Score
  Second Act
  Robin Hood
  Aquaman
  Bumblebee
  Spider-Man: Into the Spider-Verse
Selefu
I am going to topple this government
Banners
Banners