Mmegi Online :: Mmolotsi o atla Khama
Banners
Banners
Banners
Banners
Last Updated
Friday 18 January 2019, 12:49 pm.
Banners
Mmolotsi o atla Khama

Mo go nngwe ya ditiragalo tse di sa tlwaelesegang, Mopalamente wa Francistown Borwa, Wynter Mmolotsi, o dikile a eme nokeng Tona wa Lephata la Tikologo, Tlhokomelo Di tsa Tlholego le Bojanala, Tshekedi ‘TK’ Khama, ka botlhokwa jwa go duela balemibarui le ba malwapa a batswasetlhabelo madi a phimolo dikeledi, a a setseng e le melala.
By Francinah Ngoma Wed 05 Apr 2017, 16:54 pm (GMT +2)
Mmegi Online :: Mmolotsi o atla Khama
Kemonokeng ya ga Mmolotsi go Khama, e itshupile bosheng kwa Palamenteng jaaka go ne go ngangisanwa ka kopo ya madi a tlaleletso a maphata a a farologanyeng, e le a ngwaga wa 2015 le 2016.

Pego e ne e dirwa ke Motshwarelela Tona ya Lephata la Madi le Tlhabololo Itsholelo, ka nako eo, Nonofo Molefhi.

Ya re nako ya gore ngangisano e itebaganye le thebolo ya madi a ngwaga wa 2016 le 2017 e tla, Mmolotsi a sitega go nna fatshe mo setilong sa gagwe. Kgapetsakgapetsa, a dira jalo ka go kgaupetsa dibui tse dingwe, ka maikaelelo a go ema Khama nokeng, yo gape e leng mopalamente wa Domkgrag.

Nako ya bo e le yone ya gore Mmolotsi a bolele fa a ema  Khana nokeng gore, bogogi bongwe jwa maphata a puso ga bo ke bo netefatsa gore ditiro tse di botlhokwa di akanyetswa pele mo ditogamaanong, jaaka tsa go duela batho phimolo dikeledi. Mmolotsi a re batho ba sale ba kolotiwa madi a phimolo dikeledi go tswa dingwageng tse nne tse di fetileng.

A re lephata la ga Khama ke lengwe la a a tlhokang madi a mantsi, madi mangwe e le a go phimola batho dikeledi, e seng jaaka go itshupile fa lephata la ba tsaya ditlholwa le itshireletso le kopetswe madi a metlaletsa go baakanya dikhomputara. Mmolotsi a re madi a didikadike tse di lesome le botlhano (15million), a mantsi fela thata go abelwa DISS.

“Batho ba kolotiwa madi mme go setse go le sebaka se se leele ba sa duelwe. Bangwe ba ba neng ba bolawa ke diphologolo tsa naga, e ne e le ba malwapa a bone a lebileng mo go bone go ba tshetsa. Fa a a kgwa Mmolotsi dikgaba, Khama a dumelana le ene, a bolela fa a tshwentswe ke seemo se sa go tlhoka go atswa batho ba ba senyeditsweng,fa bangwe ba bolailwe ke diphologolo tsa naga.

Khama a re, kgang e nngwe e e sa mo robatseng, ke ya go kgaolelwa madi a a kopelwang lephata la gagwe ngwaga le ngwaga, a a ka bong a phimola batho dikeledi ka one.

“Ka ngwaga

Banners

wa 2014 le 2015, re amogetse baikuedi ba le dikete tse nne le makgolo a matlhano (P4,500) mme ra abelwa didikadike di le masome a mane tsa Pula (P40 million), fa ka ngwaga wa 2015 le 2016, re amogetse ba le dikete tse thataro le makgolo a mararo (6,300), mme ra abelwa didikadike di le nne tsa  Pula (P4 milion),” Khama a rialo, mme a tswelela ka gore, e rile ba kopa madi a tlaleletso, ba se ka ba atlega. Khama o tsweletse a bolelela palamente gore, o hakgamaditswe ke didikadike di le lesome le botlhano tsa Pula (P15 milllion), tse go tweng di a go dirisiwa go baakanya dikhomputara tsa DISS.

O bile a kgwela ba Lephata la Madi le Tlhabololo Itsholelo botlhoko, a re, ka nako ya a tlaa bo a tlolelwa ke ditlhase kwa dikgaolong, bone ba tlaa bo ba le kwa ga mothakga, mo diofising tsa bone. E re go ntse jalo, Mmolotsi o ne a tswelela a ema nokeng Khama a re, lephata la gagwe le faraferwe ke dikgang tsa phimolo dikeledi; a bolela fa kwa Francistown go na le dikgang di le pedi tse batho ba neng ba bolawa ke ditlou ba le kwa kgaolong ya Chobe.

Fela jaaka Khama, Mmolotsi a re o segwa ke lesokolela mabapi le go kopelwa madi ga DISS go baakanya dikhomputara, fa matshelo a Batswana one a sa sekegelwe tsebe, ka se ba ka bong ba itshetsa ka sone.

“Motlotlegi Khama o bolelela ruri, batho ba bolawa ke tlala ka go bo diphologolo di nyeleditse masimo le meraka ya bone, e bile ba ba bolailweng ke diphologolo bone, ba tlogetse tlala kwa malwapeng a bone, ka e ne e le bone ba tlhokomelang malwapa a bone,” Mmolotsi a akgela jalo kwa Palamenteng.

 Fa a tswelela, a batla go tlhaloganya gore, ke eng lephata la ga Tona Khama le ganelwa ka madi a tlaleletso ya phimolo dikeledi, ka e le one a ka namolang Batswana, ba e leng bone batlhophi ba lefatshe leno. 

“Ga le na go tlhophiwa ke dikhomputara tsa DISS,” Mmolotsi a hula jalo.

Subscribe to our Newsletter
Banners
Banners
Banners


Naledi
Wed 05 Apr 2017, 16:54 pm
Wed 05 Apr 2017, 16:54 pm
Wed 05 Apr 2017, 16:40 pm
Wed 05 Apr 2017, 16:38 pm
Wed 05 Apr 2017, 16:37 pm
Wed 05 Apr 2017, 16:35 pm
Wed 05 Apr 2017, 16:35 pm
Wed 05 Apr 2017, 16:32 pm
Wed 05 Apr 2017, 16:30 pm
Wed 29 Mar 2017, 15:30 pm
Wed 29 Mar 2017, 15:27 pm
Wed 29 Mar 2017, 15:23 pm
Wed 29 Mar 2017, 15:16 pm
Wed 29 Mar 2017, 15:14 pm
Wed 29 Mar 2017, 15:12 pm
Wed 22 Mar 2017, 15:53 pm
Wed 22 Mar 2017, 15:53 pm
Wed 22 Mar 2017, 15:50 pm
Wed 22 Mar 2017, 15:49 pm
Wed 22 Mar 2017, 15:46 pm
Wed 22 Mar 2017, 15:38 pm
Wed 22 Mar 2017, 15:38 pm
Wed 22 Mar 2017, 15:37 pm
Wed 15 Mar 2017, 16:51 pm
Wed 15 Mar 2017, 16:50 pm
Banners
Banners
Subscribe to our Newsletter
have a story? Send us a Tip
Banners
 • Previous
  Elliot the Littlest Reindeer
  Next
  Masa Centre
  ::: Tuesday 15 Jan - Thursday 24 Jan :::
  Elliot the Littlest Reindeer
  Bohemian Rhapsody
  Final Score
  Aquaman
  Second Act
 • Previous
  Robin Hood
  Next
  Riverwalk
  ::: Tuesday 15 Jan - Thursday 24 Jan :::
  Robin Hood
  Aquaman
  Second Act
  Elliot the Littlest Reindeer
 • Previous
  Final Score
  Next
  Gamecity
  ::: Tuesday 15 Jan - Thursday 24 Jan :::
  Final Score
  Second Act
  Robin Hood
  Aquaman
  Bumblebee
  Spider-Man: Into the Spider-Verse
Selefu
I am going to topple this government
Banners
Banners