Mmegi Online :: Batshamiki ba liki ya Debswana ba kgothaditswe
Banners
Banners
Banners
Banners
Last Updated
Tuesday 23 October 2018, 15:21 pm.
Banners
Batshamiki ba liki ya Debswana ba kgothaditswe

Tsholofelo ya Motswana mongwe le mongwe ke go bona tshameko e e tokafetseng ya batshameki ba liki ya Debswana gore mogang ditlhopha dingwe di tlhatlogelang kwa liking ya BTC, go bo go na le tshameko e e kgatlhisang le go atolosa kgaisano ya batshamiki ko liking e.
By Teichler Rankoa Wed 18 Jan 2017, 15:52 pm (GMT +2)
Mmegi Online :: Batshamiki ba liki ya Debswana ba kgothaditswe
Ka jalo go botlhokwa gore batshamiki ba liki e ya Debswana ba tlhwaafalele go itsaya tsia fa ba tshamekela ditlhopha tsa bone kwa leroleng.  Se se builwe ke mongwe wa batshamiki ba pele ba liki ya BTC, Teenage Podile mo puisanong le Naledi ka Mosupologo.    

Motshameki yo wa pele wa Centre Chiefs e bile a kile a tshamekela Dipitse, a re ntswa ditlhopha tsa liki ya Debswana di tshamekela kwa mabaleng a a senang motlho kana kwa leroleng jaaka  go tlwaetse go bidiwa, batshameki ba tshwanetse ba supa gore ba tlala kgologolo mme ba itome melomo ya tlase go ngoka phadisang e e mashetla le balekane ba bone, gore mogang ba tlhatlogang ba ngoke ditlhopha tse di popota tsa liki ya BTC.

Podile yo gape a kileng a tshamekela Modipane United, a re o dumela gore go bo balatedi ba kgwele ya dinao mo Botswana ba rata go lebelela metshameko ya liki ya Debswana, ke ka gore ba kgatlhegele talente e ntle e e kwa moding.

O boletse fa erile a sale tshamekong, batshameki le bakatisi bane ba na le maitlamo pele ga liki e simologa mme ba itshekatsheke fa e ntse e tsweletse, gona le gompieno mo o fitlhelang gona le ngangisano ya batshamiki ba gotweng ke ba bagolwane le ba ba

Banners

utlwanang le mokatisi, mme seo se koafatse maikano a batshameki ba bangwe.

Motshameki yo mongwe, yo gape leng mokatisi wa Modipane United James “King Can” Tshekedi o boletse gore o tswa kgakala a rata bolo e bile a e tlotla.

A re ke ka moo a neng a kgatlhegele go tshameka kwa leroleng mme ka go dira ka natla mme a feletsa ale kwa diliking tse di kgolwane, selo se areng se dirile pharologanyo e tona mo go goleng ga gagwe.

O kopile batshameki ba kwa leroleng go leba kgwele jaaka itshetso ya bokamoso. Tshekedi o dumalana le Podile gore kgwele ya dinao ena le bokamoso. Bare go botlhokwa go tlhwaafalela ikatiso mme ba feme diritibatsi jaaka  nnotagi tse di amang itekanelo ya bone.

Mafoko a bone a ne a tlatswa ke motshameki wa Centre Chiefs le Nico, Ofentse “Nxomalo” Motlogelwa a re  o dumela gore liki ya Debswana e tshwanetse go kgatlha leitlho thata ka le yone e supa bokgoni jwa batshamiki  le ditshimega tsa isago.

Nxomalo a re batshameki ba liki ya Debswana ba tshwanetse go tlhaloganya gore ke bone ba ka ngokelang bontsi jwa balatedi mo go yone ka fa ba dirang ka teng, mme ebile gape ba ka koba barotloetsi fa ba sa supe tlhwaafalo e e solofetsweng.

Subscribe to our Newsletter
Banners
Banners
Banners


Naledi
Wed 18 Jan 2017, 16:06 pm
Wed 18 Jan 2017, 16:03 pm
Wed 18 Jan 2017, 15:58 pm
Wed 18 Jan 2017, 15:53 pm
Wed 18 Jan 2017, 15:52 pm
Wed 18 Jan 2017, 15:50 pm
Wed 11 Jan 2017, 16:15 pm
Wed 11 Jan 2017, 15:58 pm
Wed 11 Jan 2017, 15:49 pm
Wed 11 Jan 2017, 15:47 pm
Wed 11 Jan 2017, 15:46 pm
Wed 14 Dec 2016, 14:10 pm
Wed 14 Dec 2016, 14:00 pm
Wed 14 Dec 2016, 14:00 pm
Wed 14 Dec 2016, 13:58 pm
Wed 14 Dec 2016, 13:55 pm
Wed 14 Dec 2016, 13:54 pm
Wed 14 Dec 2016, 13:51 pm
Wed 07 Dec 2016, 17:14 pm
Wed 07 Dec 2016, 16:23 pm
Wed 07 Dec 2016, 16:20 pm
Wed 07 Dec 2016, 16:18 pm
Wed 07 Dec 2016, 16:14 pm
Wed 07 Dec 2016, 16:12 pm
Wed 07 Dec 2016, 16:10 pm
Banners
Banners
Subscribe to our Newsletter
have a story? Send us a Tip
Banners
 • Previous
  Goosebumps 2: Haunted Halloween
  Next
  Masa Centre
  ::: Tuesday 23 Oct - Thursday 01 Nov :::
  Goosebumps 2: Haunted Halloween
  The Hate U Give
  A Star Is Born
  Venom
  Smallfoot
 • Previous
  The Hate U Give
  Next
  Riverwalk
  ::: Tuesday 23 Oct - Thursday 01 Nov :::
  The Hate U Give
  Goosebumps 2: Haunted Halloween
  Venom
  Smallfoot
 • Previous
  A Star Is Born
  Next
  Gamecity
  ::: Tuesday 23 Oct - Thursday 01 Nov :::
  A Star Is Born
  Goosebumps 2: Haunted Halloween
  The Hate U Give
  Venom
  Night School
  Smallfoot
Selefu
Camp Dubai
Banners
Banners
istanbul escort